Loading...
Skip to main content

Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau xây dựng kế hoạch quyết đoán, phương pháp linh hoạt, tổ chức thực hiện hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023.

(20/11/2023 13:30)

Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau có trụ sở tại Khóm 1, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau (địa bàn huyện Đầm Dơi có diện tích 826,4km2 với 16 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm: 01 thị trấn và 15 xã). Với chức năng, nhiệm vụ được giao là cơ quan xét xử các loại án sơ thẩm và thực hiện quyền tư pháp tại địa phương. Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 30/9/2023, đơn vị đã thụ lý 1.674 vụ, việc, đã giải quyết, xét xử được 1.635 vụ, việc, đạt tỷ lệ 97,67% (so với cùng kỳ thụ lý tăng 265 vụ, việc, giải quyết tăng 295 vụ, việc); bình quân mỗi Thẩm phán giải quyết 13,62 vụ, việc/tháng. Đối với án hình sự: Thụ lý 40 vụ/56 bị cáo, giải quyết 40 vụ/56 bị cáo, đạt 100% (so với cùng kỳ thụ lý, giải quyết giảm 19 vụ). Án dân sự: Thụ lý 1620 vụ, giải quyết 1.583 vụ, còn lại 37 vụ, đạt 97,7% (so với cùng kỳ thụ lý tăng 304 vụ, giải quyết tăng 327 vụ). Áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính: Giải quyết 14/14 hồ sơ, đạt 100% (so với cùng kỳ giảm 13 hồ sơ). Chất lượng xét xử đảm bảo vượt chỉ tiêu Quốc hội giao (tỷ lệ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan chiếm tỷ lệ 0,5%). Hòa giải, đối thoại thành 825/1.583 vụ, việc; đạt 52,11% (trong đó, theo Luật tố tụng: 774/1.532 vụ, việc, đạt 50,52%; theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án: 51/71 hồ sơ, đạt 71,8%). Đã tổ chức xét xử 38 phiên tòa trực tuyến, tỷ lệ bình quân 3,7 phiên tòa/Thẩm phán (so với cùng kỳ tổ chức xét xử tăng 33 phiên tòa); 21 phiên tòa rút kinh nghiệm, tỷ lệ bình quân 2,1 phiên tòa/Thẩm phán (so với cùng kỳ tổ chức xét xử tăng 05 phiên tòa). Công bố 586/586 bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao, đơn vị có 8.716 lượt sử dụng, tương tác và đóng góp 36 câu hỏi, câu trả lời cho phần mềm Trợ lý ảo của Tòa án nhân dân tối cao. Thực hiện ủy thác 05/05 hồ sơ đúng quy định.

Để đạt được kết quả xuất sắc đó, bên cạnh phải thực hiện nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, còn có sự quyết tâm không ngừng nâng cao chất lượng xét xử. Tập thể lãnh đạo và các Thẩm phán trong đơn vị cùng thống nhất phương pháp “xét xử tập thể”. Các vụ án khó khăn, phức tạp, các vụ án mà khác quan điểm với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, hoặc các vụ án hình sự dự kiến tuyên không phải hình phạt tù,… là phải báo cáo, trao đổi thận trọng, kỹ lưỡng với tập thể lãnh đạo để có cái nhìn tổng quan, phản biện nhằm đảm bảo chất lượng xét xử. Sự kết hợp hài hòa giữa nguyên tắc luật định và kinh nghiệm “xét xử tập thể” đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác tổ chức xét xử của đơn vị. Trong thời gian qua, việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; đưa ra xét xử kịp thời, áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của các bị cáo; việc áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo hoặc hình phạt khác luôn được quan tâm, chỉ đạo giám sát chặt chẽ, không có vụ án hình sự nào bị cấp phúc thẩm hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của Thẩm phán; qua đó, công tác giải quyết các vụ án hình sự đã đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững tình hình chính trị tại địa phương. Trong thụ lý, giải quyết đối với các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, áp dụng biện pháp xử lý hành chính luôn được tập thể lãnh đạo quan tâm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; thực hiện tốt công tác hòa giải, đối thoại. Ngoài ra, công tác kiểm tra đã được Tập thể lãnh đạo quan tâm và xác định là việc làm thường xuyên, duy trì việc họp thứ hai đầu tuần họp, định kỳ họp trao đổi nghiệp vụ vào chiều thứ 6 hàng tuần để tìm giải pháp tháo gỡ các loại vụ án khó, án phức tạp và án dư luận quan tâm.

https://damdoi.camau.dcs.vn/gallery/CONGTACTOAAN20231.jpg

Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2022 và triển khai công tác Tòa án năm 2023

Việc quản lý, sử dụng kinh phí và cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, thực hiện đúng hướng dẫn của Tòa án cấp trên về quản lý, sử dụng ngân sách; kinh phí được quản lý, sử dụng đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả đáp ứng tốt trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác cải cách thủ tục hành chính - tư pháp luôn được cấp ủy và lãnh đạo đơn vị quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, niêm yết công khai các biểu mẫu tố tụng, lịch trực tiếp công dân, thủ tục khởi kiện, yêu cầu, cấp trích sao bản án, quyết định. Các phần mềm ứng dụng quản lý văn bản, điều hành của Tòa án nhân dân tối cao, Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân, phần mềm Trợ lý ảo, hệ thống truyền hình trực tuyến, ứng dụng các phần mềm gửi thư điện tử… đều đã và đang được ứng dụng hiệu quả. Chủ động bố trí phòng làm việc cũng như trang thiết bị phục vụ công tác hòa giải, phù hợp điều kiện thực tế tại đơn vị; tăng cường phổ biến, tuyên truyền cho Nhân dân, đương sự về Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Trên cơ sở Kế hoạch số 09/KH-TANDTC-TĐKT ngày 25/3/2021 của Hội đồng Tòa án nhân dân tối cao về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng điển hình tiên tiến Tòa án nhân dân giai đoạn 2021-2026; đơn vị đã triển khai đến tất cả công chức và người lao động. Tập thể Tòa án naah dân huyện Đầm Dơi đăng ký “Mô hình tập thể tiêu biểu, mô hình dân vận khéo năm 2023”, 03 cá nhân đăng ký “Gương điển hình tiên tiến”, 100% công chức trong đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử, thực hiện công khai, dân chủ, khắc phục quan liêu, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho Nhân dân”.

https://damdoi.camau.dcs.vn/gallery/CONGTACTOAAN20232.jpg

Đồng chí Bùi Thị Phương Loan, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau trao “Cờ thi đua Tòa án nhân dân” năm 2022 cho TAND huyện Đầm Dơi.

Nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng để tổ chức thực hiện tốt, có tác dụng tác động tích cực trong công tác chuyên môn, là đòn bẩy để mỗi cá nhân ra sức phấn đấu, lập thành tích cho bản thân và cho cả đơn vị. Trên cơ sở kế hoạch phát động phong trào thi đua của cấp trên, đơn vị đã cụ thể hóa thành kế hoạch phù hợp, vận dụng phát huy từ những mặt tích cực đã đạt được của những năm trước, đồng thời rút kinh nghiệm từ những hạn chế, tồn tại để đưa ra các giải pháp, định hướng trong năm công tác. Chỉ tiêu thi đua trọng tâm phải quyết tâm thực hiện trong sáu tháng đầu năm, sau đó tiếp tục thực hiện để vượt các chỉ tiêu này; đối với từng cá nhân, lãnh đạo đơn vị đã khích lệ tinh thần, khơi dậy khát vọng vươn lên, cống hiến, khẳng định giá trị bản thân để quyết tâm thực hiện. Nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023), tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh công chức, người lao động, đơn vị đã có 03 công chức được vinh danh và tặng quà lưu niệm. Kết thúc năm thi đua 2023, đơn vị đã bình xét, đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, tặng “Cờ thi đua Chính phủ” cho tập thể”, 03 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 01 cá nhân đề nghị tặng “Bằng khen”, 05 cá nhân đề nghị tặng “Giấy khen”, 15 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến.

Trên cơ sở thực hiện giải pháp, tập thể chi ủy, lãnh đạo đơn vị xác định số lượng án phải giải quyết hàng quí là bao nhiêu vụ, ưu tiên, phân loại giải quyết loại án nào cho phù hợp. Trong đó, phân công các Phó Chánh án và Chi ủy viên (đồng thời là Thẩm phán) cùng nghiên cứu nắm vững hồ sơ vụ án, hỗ trợ, giúp đỡ cho 02 Thẩm phán. Chánh án sẽ chỉ đạo chung và kiểm tra các Phó Chánh án, Chi ủy viên về việc kết quả hỗ trợ, giúp đỡ các Thẩm phán; vào chiều thứ 06 hàng tuần tập thể lãnh đạo họp toàn thể để các Thẩm phán nghe báo cáo tiến độ giải quyết, vấn đề nào cần xin ý kiến tập thể lãnh đạo để có ý kiến trao đổi; các vụ án nào khó khăn, phức tạp hơn thì tập thể lãnh đạo sẽ trao đổi với lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh phụ trách hoặc xin trao đổi nghiệp vụ của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 237/KH-TANDTC-TĐKT ngày 30/8/2019 của Tòa án nhân dân tối cao và Kế hoạch số 739/KH-TĐKT ngày 12/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau về tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Cà Mau thi đua thực hiện văn hóa công sở”, Cấp ủy và lãnh đạo đơn vị đã xây dựng nghị quyết chi bộ về chuyên đề: “Tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch -đẹp là góp phần xây dựng văn hóa công sở”. Từ đây bằng nhiều cách khác nhau xin hỗ trợ từ Ủy ban nhân dân huyện, tiết kiệm kinh phí cơ quan... đầu tư nâng cấp mặt sân, chống ngập nước, xây bồn hoa, mua chậu cảnh, vận động hoa cảnh sẳn có từ gia đình công chức, người lao động, nhân dân để trồng. Định kỳ hàng tuần tất cả công chức, người lao động dành thời gian để cùng nhau cắt tỉa, chăm bón, tưới nước, dọn cỏ để cây ngày càng tươi tốt hơn. Về thực hiện công vụ: công chức và người lao động thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, cam kết không vi phạm an toàn giao thông và gắn việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính với việc xếp loại thi đua và đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức. Lãnh đạo đơn vị phân công cán bộ theo dõi ngày giờ làm việc và các quy định khác về kỷ luật, kỷ cương hành chính để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh. Qua đó, công chức và người lao động luôn có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, không làm việc qua loa, đại khái kém hiệu quả, không làm việc riêng trong giờ hành chính. Chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc và các quy chế nội bộ của Cơ quan. Khi thực hiện nhiệm vụ, công chức mặc trang phục lịch sự, đầu tóc gọn gàng; đi giày hoặc dép có quai hậu, phù hợp với thời tiết, tính chất công việc và đeo bảng tên đúng quy định. Công chức thể hiện chuẩn mực ứng xử với người dân. Giải quyết yêu cầu, công việc của người dân đúng quy định, quy trình. Không gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân. Bên cạnh đó, đơn vị đã tổ chức cho công chức và Hội thẩm nhân dân tham gia Hội thao chào mừng 75 năm Ngày Thành lập Tòa án nhân dân; giải Bóng đá Tứ Hùng do các đơn vị Tòa án nhân các huyện Đầm Dơi, Cái Nước, Trần Văn Thời và Năm Căn phối hợp tổ chức luân phiên tại các huyện. Trong đó, năm 2022 đạt giải nhất và năm 2023 đạt giải nhì môn bóng đá tại Hội thao chào mừng ngày Thành lập Tòa án nhân dân; giải nhất bóng đá Tứ Hùng năm 2022 tổ chức tại huyện Đầm Dơi.

Thực hiện tốt công tác phối hợp với Chi nhánh trợ giúp pháp lý huyện, có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; niêm yết bảng thông tin về trợ giúp pháp lý, gắn hộp phát tờ rơi ở vị trí thuận lợi, dễ tiếp cận; giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý và hướng dẫn đương sự thuộc diện được trợ giúp pháp lý liên hệ đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý làm thủ tục đăng ký, yêu cầu cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ; kiểm tra, vào sổ theo dõi và xác nhận người bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự để Trợ giúp viên, Luật sư cộng tác thực hiện việc trợ giúp pháp lý (Đơn vị đã được Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng giai đoạn năm 2017-2022). Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” và các văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên, đơn vị đã phối hợp với Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện xử lý các hộ vay cố tình chây ỳ không thực hiện theo hợp đồng đã ký nhằm thu hồi để xoay vòng nguồn vốn tạo điều kiện cho phát triển sản xuất (Đơn vị đã được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP).

Ngoài công tác chuyên môn, đơn vị còn tích cực tham gia đóng góp các loại quỹ, gồm: Quỹ đền ơn đáp nghĩa 3.546.846 đồng, quỹ ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt 643.409 đồng, quỹ tương trợ 3.364.559 đồng và quỹ khác: 4.800.000 đồng. Cùng với Chi cục Thi hành án dân sự huyện nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng tại xã Tân Duyệt mức 800.000 đồng/tháng từ năm 2013 cho đến nay; phối hợp với Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện thăm, tặng quà đối với đoàn viên, người lao động khó khăn, bệnh hiểm nghèo 2.000.000 đồng; đóng góp quỹ Mái ấm Công đoàn 2.210.000 đồng; ủng hộ kinh phí lắp đặt dụng cụ thể thao ngoài trời chào mừng Đại hội công đoàn các cấp 2.850.000 đồng.

P.H.Q


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 39
ácdscv