Skip to main content

Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua năm 2021

(19/11/2021 15:06)

Chợ Mới là địa bàn có diện tích tự nhiên rộng, có số dân đông nhất của tỉnh An Giang, người dân sống chủ yếu bằng nghề nông là chính. Thời gian gần đây, cơ sở hạ tầng của huyện cũng đã được đầu tư, nâng cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển; tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Tuy nhiên, song song với việc phát triển kinh tế, tình hình tội phạm và các tranh chấp phát sinh trên địa bàn huyện có xu hướng gia tăng cả về số lượng cũng như tính chất, mức độ phức tạp, nhất là các tội phạm về ma túy, tội phạm về xâm phạm quyền sở hữu, các tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất, thừa kế, hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng vay tài sản, hụi…Bên cạnh đó, người dân thường có tâm lý ngại đến các cơ quan công quyền, bỏ địa phương đi làm ăn xa; đồng thời do hạn chế về nhận thức pháp luật, không hợp tác nên gây khó khăn, cản trở cho quá trình giải quyết án tại Tòa án.

Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới được thành lập vào năm 1976, hiện tại có 24 biên chế với 13 Thẩm phán (trong đó 03 Thẩm phán trung cấp và 10 Thẩm phán sơ cấp), còn lại là Thư ký, Thẩm tra viên và 04 người lao động. So với biên chế được phân bổ thì đơn vị còn thiếu 01 biên chế. Về chất lượng, trong 24 biên chế có 06 Thạc sĩ Luật (hiện tại 05 đồng chí đang học Cao học), 19 cử nhân Luật; về trình độ lý luận chính trị có 02 Cao cấp lý luận chính trị, 06 Trung cấp lý luận chính trị; về trình độ ngoại ngữ, tin học 80% công chức, người lao động có trình độ A, B.

C:\Users\Computer\Desktop\Chợ mới.jpg

Ông Thái Chí Bình, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác năm 2021

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát mạnh mẽ, nghiêm trọng trên diện rộng thuộc phạm vi cả nước, đặc biệt là các tỉnh phía Nam, trong đó tỉnh An Giang cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Trong khoảng thời gian từ ngày 11/7/2021 cho đến nay, tỉnh An Giang đãliên tục phảiáp dụng Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ và nay là Nghị quyết 128 của Chính phủ... Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, cấp ủy, chính quyền địa phương, Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới phải thực hiện giãn cách, tạm dừng tiếp dân, tạm dừng và siết chặt công tác xét xử trong khoảng thời gian tương đối dài; hạn chế số lượng công chức, người lao động có mặt tại cơ quan; một số hoạt động nghiệp vụ bị giới hạn do phải đảm bảo sự an toàn của công chức, người lao động và người dân liên hệ công tác.

Tuy nhiên, với đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động có trình độ đồng đều, tinh thầntrách nhiệm, đoàn kết của mỗi công chức, người lao động trong đơn vị đã vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cụ thể:Trongnăm 2021, đơn vị đã giải quyết 1.508/1.655 vụ, việc đạt tỷ lệ 91,12%. Bình quân mỗi Thẩm phán giải quyết 9,67 vụ, việc/tháng. Trong đó: Án hình sự giải quyết 73/73 vụ, đạt tỷ lệ 100%; án dân sự giải quyết 1331/1478 vụ, việc đạt tỷ lệ 90,05%; hòa giải 823/1331 vụ, việc đạt tỷ lệ 61,83%; giải quyết 104/104 việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, đạt tỷ lệ 100%; ra Quyết định thi hành án phạt tù với 100% người bị kết án khi bản án có hiệu lực pháp luật; công khai trên Cổng thông tin điện tử Tòa án 670 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, đạt tỷ lệ 100%; tổ chức 24 phiên tòa rút kinh nghiệm, bình quân mỗi Thẩm phán xét xử 02 phiên tòa/năm. Về chất lượng xét xử: Có03 vụ hủy chiếm tỷ lệ 0,19%; sửa án 25 vụ chiếm tỷ lệ 1,65%; không có án quá hạn luật định. Công tác giải quyết án dân sự nói chung luôn được lãnh đạo đơn vị quan tâm, chỉ đạo sát sao việc tăng cường đẩy mạnh tiến độ, chú trọng chất lượng trong giải quyết đặc biệt là khâu hòa giải. Việc áp dụng pháp luật trong giải quyết án đều tuân thủ nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa, thể hiện tính độc lập, chỉ tuân theo pháp luật. Thẩm phán luôn nắm vững và thực hiện tốt quy trình tố tụng tại Tòa, lấy tranh tụng làm trọng tâm trong công tác xét xử nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác trong thời gian tới và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án của đơn vị trong thời gian qualuôn thực hiệnđúng trình tự, thủ tục, trên cơ sở các quy định của pháp luật, thời hạn chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc đáp ứng yêu cầu phòng, chống tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Chợ Mới. Các Quyết định thi hành án hình sự được ban hành kịp thời, đúng thời hạn, trình tự, thủ tục do Bộ Luật tố tụng hình sự, Luật thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn quy định; việc ủy thác thi hành án hình sự, hoãn chấp hành hình phạt tù được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

C:\Users\Computer\Desktop\phiên tòa an giang.jpg

Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm

Để đạt được nhữngthành tích như trên là xuất phát từ việc đề ra và thực hiện nghiêm nhiều giải phápđổi mới.Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã lãnh, chỉ đạo toàn diện công tác xét xử tại đơn vị, kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ, đôn đốc, động viên công chức, người lao động khắc phục khó khăn; lãnh đạo đơn vị thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác giải quyết án của từng Thẩm phán, đôn đốc, nhắc nhở Thẩm phán nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại vụ, việc; tập thể công chức, người lao động tại đơn vị thực hiện tốt các phong trào thi đua, tạo được không khí thi đua sôi nổi trong thực hiện các mặt công tác; phân công bộ phận Văn phòng theo dõi án tạm đình chỉ của các Thẩm phán, khi nhận kết quả phối hợp từ cơ quan chuyên môn kịp thời báo cáo lãnh đạo chuyển kết quả đo đạc, tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án; tăng cường việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề nghiệp vụ đối với những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn, nhất là những khó khăn trong hoạt động thu thập chứng cứ; lãnh đạo đơn vị trực tiếp trao đổi với lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai - chi nhánh Chợ Mớivà các cơ quan có liên quan khác để tìm giải pháp khắc phục việc chậm trễ trong công tác đo đạc, tăng cường công tác phối hợp với cơ quan hữu quan để đẩy nhanh việc thực hiện hoạt động tố tụng, cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án.

Ngoài việc thực hiện công tác giải quyết án, cải cách tư pháp, lãnh đạo đơn vị rất chú trọng thực hiện cải cách thủ tục hành chính tư pháp như: Công khai niêm yết tại đơn vị Nội quy tiếp dân, Nội quy phiên tòa, Những đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật và các biểu mẫu văn bản tố tụng; việc cấp, sao lục quyết định, bản án, tài liệu cho người dân đối với những trường hợp có đầy đủ thông tin thì sẽ được đáp ứng ngay; phát huy hiệu quả từ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện nhiệm vụ tạo thuận lợi cho công chức, người lao động khi tác nghiệp, giúp Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký học tập lẫn nhau trong quá trình soạn thảo bản án, văn bản tố tụng, rút ngắn thời gian soạn thảo văn bản, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết án. Qua đó, công chức, người lao động dễ dàng cập nhật văn bản mới, thông tin chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh để thực hiện nhiệm vụ.

C:\Users\Computer\Desktop\chi bộ an giang.jpg

Đại hội Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới nhiệm kỳ 2020-2025

Trong năm, đơn vị đã đăng ký và thực hiện sáng kiến “Giải pháp hoàn thành tốt chỉ tiêu giải quyết các loại vụ, việc” với nội dung: tăng cường thực hiện tốt công tác thi đua-khen thưởng giúp công chức, người lao động thấy được vai trò của mỗi cá nhân góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua của đơn vị; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là họp trực tuyến để giải quyết công việc và xử lý các khó khăn, vướng mắc, bất cập như: trao đổi qua Zalo nhóm cơ quan, qua hệ thông tin-điều hành, họp toàn thể cơ quan qua Google meet…; theo dõi chặt chẽ lượng án đã phân công và kết quả giải quyết án của Thẩm phán thông qua việc mở sổ theo dõi lượng án phân công đối với từng Thẩm phán; linh hoạt trong công tác phối hợp với các cơ quan chuyên môn với việc không ngừng cải tiến trong công tác phối hợp với Ủy ban nhân dân, cơ quan chuyên môn trên địa bàn huyện và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; tập trung nguồn nhân lực vào công tác giải quyết án; phát huy vai trò quản lý điều hành của lãnh đạo đơn vị, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là tinh thần, thái độ làm việc, ý thức trách nhiệm, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, mạnh dạn nhắc nhở, phê bình đối với sai sót, quan tâm tăng cường đoàn kết nội bộ đơn vị, phát huy dân chủ trong hoạt động của đơn vị; tăng cường kiểm tra công tác giải quyết án của Thẩm phán, Thư ký Tòa án với việc lên kế hoạch kiểm tra tiến độ giải quyết án của Thẩm phán 03 lần vào tháng 12, tháng 4 và tháng 8 với mục đích và khối lượng án được kiểm tra khác nhau; tổ chức thực hiện nhiệm vụ linh hoạt, hợp lý trong khoảng thời gian giãn cách theo Chỉ thị số 15, Chỉ thị số 16; sử dụng nhiều hình thức tống đạt văn bản tố tụng và tận dụng thời giờ làm việc vào công việc. Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên giúp công chức, người lao động thấy kết quả hoạt động từng cá nhân, quyết định việc đạt các chỉ tiêu thi đua của đơn vị; tạo động lực giúp Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký phát huy vai trò, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan được tăng cường, đạt hiệu quả cao hơn; tạo sự linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quantrong các điều kiện, hoàn cảnh khác nhau. Qua đó, khắc phục tốt các hạn chế về thực hiện các chỉ tiêu thi đua của năm 2020; đảm bảo yêu cầu vừa phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả, vừa duy trì, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Xác định công tác thi đua, khen thưởng là công việcthường xuyên vàhết sức quan trọng có tác động thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng không những tạo ra động lực cho phong trào mà qua đó phát hiện những nhân tố tích cực, tiêu biểu, kịp thời động viên khen thưởng lòng nhiệt tình say mê sáng tạo của công chức, người lao động trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ đó, lãnh đạo đơn vị đã làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong nghiên cứu, phát động thi đua và hưởng ứng các phong trào thi đua do Tòa án nhân dân tỉnh An Giang phát động. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn và tạo mọi điều kiện thuận lợi để công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ theocác chỉ tiêuthi đua đã đề ra. Ngay từ đầu năm đơn vị đã phát động thi đua và tích cực tham gia các phong trào thi đua chuyên đề do Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tổ chức. Kết quả: 08 công chức, người lao động đã được lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp trên khen thưởng chuyên đề với chủ đề “Đoàn kết, quyết tâm phấn đấu vì mục tiêu” và 08 công chức, người lao động đã được lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp trên khen thưởng chuyên đề với chủ đề “Quyết tâm thực hiện mục tiêu giảm lượng án quá thời hạn chuẩn bị xét xử, án tạm đình chỉ và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn”. Công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến cũng được đơn vị quan tâm, đầu năm đơn vị có xây dựng điển hình tiên tiến đối với tập thể Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới và 03 cá nhân theo Kế hoạch số 10/KH-TA-TĐKT ngày 29/4/2021. Sau khi kết thúc năm công tác, đơn vị đã bình xét giới thiệu 01 tập thể là gương điển hình tiên tiến để Hội đồng thi đua-khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xem xét công nhận.

Sự nỗ lực phấn đấu của cả tập thể Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang trong điều kiện khó khăn đã được đền đáp và ghi nhận một cách xứng đáng thông qua việc đơn vị được Cụm thi đua số V suy tôn và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao nhất trí đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình Thủ tướng Chính phủ tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” năm 2021./.

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 66
ácdscv