http://tdkt.toaan.gov.vn<![CDATA[Bã Vũ Thị Nga, Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Phù cừ, tỉnh Hưng Yên được vinh danh Thẩm phán tiêu biểu năm 2017]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND070575http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND070575Thu, 23 May 2019 15:02:00 +0700
<![CDATA[Ông Trần Minh Hải, Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Châu Phú, tỉnh An Giang được vinh danh Thẩm phán tiêu biểu năm 2016]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND070571http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND070571Thu, 23 May 2019 14:56:00 +0700
<![CDATA[Ông Nguyễn Tấn Đạt, Thẩm phán sơ cấp, Phó chánh án Tòa án nhân dân huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh được vinh danh Thẩm phán mẫu mực năm 2015]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND070567http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND070567Thu, 23 May 2019 14:51:00 +0700
<![CDATA[Ông Vũ Văn Giáp, Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh được vinh danh Thẩm phán tiêu biểu năm 2015]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND070568http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND070568Thu, 16 May 2019 14:54:00 +0700
<![CDATA[Ông Nguyễn Quốc Đạt, Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa được vinh danh Thẩm phán tiêu biểu năm 2015]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND070566http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND070566Thu, 16 May 2019 14:48:00 +0700
<![CDATA[Bà Trần Thị Ngoan, Thẩm phán sơ cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An được vinh danh Thẩm phán tiêu biểu năm 2015]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND070572http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND070572Fri, 01 Mar 2019 14:59:00 +0700
<![CDATA[Ông Nguyễn Văn Duy, Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên được vinh danh Thẩm phán tiêu biểu năm 2015]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND067651http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND067651Tue, 15 Jan 2019 10:19:00 +0700
<![CDATA[Ông Hồ Việt Cường, Thẩm phán sơ cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được vinh danh Thẩm phán tiêu biểu năm 2016]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND067637http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND067637Mon, 07 Jan 2019 10:03:00 +0700
<![CDATA[Ông Phạm Văn Diệp, Thẩm phán sơ cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh được vinh danh Thẩm phán tiêu biểu năm 2016.]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND067622http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND067622Fri, 04 Jan 2019 09:43:00 +0700
<![CDATA[Ông Ma Hồng Thắng - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang được vinh danh Thẩm phán Tiêu biểu năm 2014]]>
Ông Ma Hồng Thắng, sinh năm 1976, tại xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND055365http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND055365Thu, 12 Mar 2015 11:25:00 +0700