http://tdkt.toaan.gov.vn<![CDATA[Bà Trịnh Ngọc Thúy, Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh Thẩm phán mẫu mực năm 2016]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND069055http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND069055Wed, 08 May 2019 10:52:00 +0700
<![CDATA[Bà Huỳnh Thị Việt Tiên, Thẩm phán trung cấp, Tòa Hình sự Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh Thẩm phán mẫu mực năm 2017]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND069058http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND069058Wed, 08 May 2019 10:50:00 +0700
<![CDATA[Ông Nguyễn Văn Thuận, Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh thẩm phán mẫu mực năm 2017]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND069052http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND069052Wed, 08 May 2019 10:44:00 +0700
<![CDATA[Bà Nguyễn Thị Mỹ Thanh, Thẩm phán sơ cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương được vinh danh Thẩm phán mẫu mực năm 2015]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND068805http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND068805Tue, 07 May 2019 10:15:00 +0700
<![CDATA[Ông Nguyễn Văn Hoan, Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên được vinh danh Thẩm phán mẫu mực năm 2016]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND068799http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND068799Tue, 07 May 2019 10:07:00 +0700
<![CDATA[Ông Nguyễn Văn Ngừng, Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh được vinh danh Thẩm phán mẫu mực năm 2017]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND068802http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND068802Mon, 06 May 2019 10:10:00 +0700
<![CDATA[Ông Vũ Phi Long, Nguyên Thẩm phán trung cấp, nguyên Phó Chánh tòa Tòa Hình sự Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh Thẩm phán mẫu mực năm 2016.]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND067883http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND067883Thu, 02 May 2019 09:06:00 +0700
<![CDATA[Bà Cao Thu Hoài, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội được vinh danh Thẩm phán mẫu mực năm 2017]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND067387http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND067387Tue, 23 Apr 2019 09:53:00 +0700
<![CDATA[Bà Phạm Thị Ngọc Hoa, Thẩm phán sơ cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh Thẩm phán mẫu mực năm 2017]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND067090http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND067090Mon, 22 Apr 2019 10:12:00 +0700
<![CDATA[Ông Nguyễn Mạnh Đường, Thẩm phán trung cấp, Chánh tòa Tòa Hành chính Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc được vinh danh Thẩm phán mẫu mực năm 2016]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND067012http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND067012Mon, 22 Apr 2019 09:14:00 +0700