http://tdkt.toaan.gov.vn<![CDATA[Bã Vũ Thị Nga, Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Phù cừ, tỉnh Hưng Yên được vinh danh Thẩm phán tiêu biểu năm 2017]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND070575http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND070575Thu, 23 May 2019 15:02:00 +0700
<![CDATA[Ông Trần Minh Hải, Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Châu Phú, tỉnh An Giang được vinh danh Thẩm phán tiêu biểu năm 2016]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND070571http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND070571Thu, 23 May 2019 14:56:00 +0700
<![CDATA[Ông Nguyễn Tấn Đạt, Thẩm phán sơ cấp, Phó chánh án Tòa án nhân dân huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh được vinh danh Thẩm phán mẫu mực năm 2015]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND070567http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND070567Thu, 23 May 2019 14:51:00 +0700
<![CDATA[Ông Vũ Văn Giáp, Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh được vinh danh Thẩm phán tiêu biểu năm 2015]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND070568http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND070568Thu, 16 May 2019 14:54:00 +0700
<![CDATA[Ông Nguyễn Quốc Đạt, Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa được vinh danh Thẩm phán tiêu biểu năm 2015]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND070566http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND070566Thu, 16 May 2019 14:48:00 +0700
<![CDATA[Bà Trịnh Ngọc Thúy, Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh Thẩm phán mẫu mực năm 2016]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND069055http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND069055Wed, 08 May 2019 10:52:00 +0700
<![CDATA[Bà Huỳnh Thị Việt Tiên, Thẩm phán trung cấp, Tòa Hình sự Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh Thẩm phán mẫu mực năm 2017]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND069058http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND069058Wed, 08 May 2019 10:50:00 +0700
<![CDATA[Ông Nguyễn Văn Thuận, Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh thẩm phán mẫu mực năm 2017]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND069052http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND069052Wed, 08 May 2019 10:44:00 +0700
<![CDATA[Bà Nguyễn Thị Mỹ Thanh, Thẩm phán sơ cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương được vinh danh Thẩm phán mẫu mực năm 2015]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND068805http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND068805Tue, 07 May 2019 10:15:00 +0700
<![CDATA[Ông Nguyễn Văn Hoan, Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên được vinh danh Thẩm phán mẫu mực năm 2016]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND068799http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND068799Tue, 07 May 2019 10:07:00 +0700