http://tdkt.toaan.gov.vn<![CDATA[Phát động phong trào "cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"]]>
Tòa án nhân dân tối cao là một trong 23 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2018, được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua trong lễ phát động phong trào "cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở".]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND070145http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND070145Mon, 20 May 2019 10:34:00 +0700
<![CDATA[Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND069049http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND069049Wed, 08 May 2019 10:28:00 +0700
<![CDATA[TAND hai cấp tỉnh Bình Định: Luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ]]>
Năm 2018, Tòa án hai cấp tỉnh Bình Định luôn quán triệt các yêu cầu đặt ra với phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND055331http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND055331Thu, 18 Oct 2018 10:12:00 +0700
<![CDATA[TAND huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng: Các phong trào thi đua ngày càng thiết thực và sâu rộng]]>
Trong mấy năm gần đây, TAND huyện Trần Đề luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND055335http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND055335Fri, 28 Sep 2018 10:21:00 +0700
<![CDATA[Tòa án nhân dân huyện Phú Lộc, điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước của Tòa án hai cấp tỉnh Thừa Thiên Huế.]]>
TAND huyện Phú Lộc là đơn vị có bề dày thành tích và là đơn vị luôn dẫn đầu về phong trào thi đua của Tòa án hai cấp tỉnh Thừa Thiên Huế.]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND055339http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND055339Wed, 27 Jun 2018 10:34:00 +0700
<![CDATA[Hà Nam khích lệ phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác]]>
Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và giao lưu điển hình tiên tiến Tòa án hai cấp tỉnh Hà Nam.]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND055337http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND055337Mon, 11 Jun 2018 10:28:00 +0700