http://tdkt.toaan.gov.vn<![CDATA[Chương trình giao lưu nghệ thuật “Biển đảo quê hương”: Lắng đọng tình quân dân]]>
Vào lúc 20h ngày 11/9/2017, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội), Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Biển đảo quê hương”]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND055228http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND055228Mon, 11 Sep 2017 16:20:00 +0700
<![CDATA[Các Cụm Thi đua của hệ thống Tòa án nhân dân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác xét xử và sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2016]]>
Ngày 09/5/2016, tại thành phố Đà Nẵng, các Cụm thi đua số 1,2,3,4,5 thuộc hệ thống Tòa án nhân dân đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác xét xử, sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2016.]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND055233http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND055233Mon, 09 May 2016 16:32:00 +0700
<![CDATA[Toà án nhân dân tối cao phát động đợt thi đua nước rút tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2016]]>
Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trong các Toà án, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, khắc phục mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu công tác năm 2016.]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND055235http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND055235Tue, 26 Apr 2016 16:35:00 +0700
<![CDATA[Cụm thi đua số IV Tòa án nhân dân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng và rút kinh nghiệm công tác xét xử năm 2015]]>
Cụm thi đua số IV TAND chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và rút kinh nghiệm công tác xét xử năm 2015 tại tỉnh Bình Phước.]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND055238http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND055238Thu, 03 Dec 2015 16:49:00 +0700