Loading...
Skip to main content

TÒA ÁN NHÂN DÂN HAI CẤP TỈNH BÌNH DƯƠNG, HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

(06/06/2023 09:37)

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương có 06 Tòa chuyên trách, 03 Phòng tham mưu trực thuộc; trong địa bàn tỉnh, có 09 đơn vị Tòa án nhân dân cấp huyện. Tính đến ngày 31/3/2023, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bình Dương có 259 biên chế (66 biên chế Tòa án nhân dân cấp tỉnh, 198 biên chế Tòa án nhân dân cấp huyện); trong đó có 170 Thẩm phán, 06 Thẩm tra viên, 71 Thư ký và 12 chức danh khác (so với số lượng biên chế được phân bổ hiện nay theo Quyết định số 334/QĐ-TCCB ngày 28/3/2023 của Tòa án nhân dân tối cao thì còn thiếu 39 biên chế). Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương, gồm có 05 Chi bộ trực thuộc với 58 Đảng viên; có 09 Chi bộ đảng tại các Tòa án nhân dân cấp huyện với 206 đảng viên (trực thuộc cấp ủy Huyện, Thị trong tỉnh), các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tại các đơn vị Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bình Dương duy trì hoạt động sôi nổi, tích cực.

Ngay từ đầu năm thi đua 2023, cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bình Dương đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai quán triệt, phát động phong trào thi đua cả năm 2023 theo đúng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên; ký kết giao ước, đăng ký thi đua trong cụm thi đua số VIII Tòa án nhân dân, trong khối nội chính tỉnh... đảm bảo đúng thời gian quy định. Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh đã kịp thời xây dựng và ban hành các văn bản triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 trong Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bình Dương; điển hình là: Kế hoạch số 1584/KH-TĐKT ngày 30/12/2022 về việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; Công văn số 1585/TA-TCCB, TTr và TĐKT ngày 30/12/2022 về việc triển khai và hướng dẫn đăng ký thi đua năm 2023; Công văn số 1209/TA-TCCB, TTr và TĐKT ngày 11/10/2022 về việc phát động thi đua đặt biệt Quý IV năm 2022 với mục đích đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại vụ việc đã thụ lý, nhất là số lượng vụ việc còn tồn đọng trong năm thi đua 2022; Công văn số 1586/TA-TCCB, TTr&TĐKT ngày 30/12/2022 phát động thi đua ngắn hạn đợt I năm 2023 với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão; triển khai, quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6 của Đảng”. Nội dung phong trào thi đua, phấn đấu giải quyết các loại vụ án đã được thụ lý đạt và vượt chỉ tiêu; nâng cao chất lượng xét xử, hạn chế thấp nhất án hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan; tăng tỷ lệ hòa giải thành trong giải quyết các vụ án dân sự theo quy định.

Trong 06 tháng đầu năm 2023 (từ 01/10/2022 - 31/03/2023), số lượng án Dân sự, Kinh doanh thương mại tại Tòa án nhân dân hai cấp đều tăng cao, trong khi còn thiếu 39 biên chế đã tạo nhiều áp lực cho các Thư ký, Thẩm phán. Đặc biệt có một số công chức xin thôi việc, nên đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ giải quyết, xét xử các loại vụ án.

Với tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc nghiêm túc, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bình Dương đã giải quyết, xét xử tổng số 5.179/9.305 vụ, việc (đạt tỷ lệ 55,66%); so với cùng kỳ năm 2022, số án thụ lý tăng 31 vụ, giải quyết giảm 283 vụ. Tổng số án hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan chiếm tỷ lệ 0,47%. Hòa giải thành theo tố tụng trong giải quyết các loại án Dân sự chung là 5.050 vụ, việc (đạt tỷ lệ 64,17%). Tòa án nhân dân hai cấp đã giải quyết 17/19 đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; giải quyết 448/457 trường hợp áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án (đạt tỷ lệ 98,03%); đã thực hiện kiểm tra 2.917 bản án, quyết định có hiệu lực của các Tòa án nhân dân cấp huyện trong tỉnh; đã ban hành 1.641 quyết định Thi hành án hình sự (cấp tỉnh 140 quyết định và cấp huyện 1.501 quyết định) và 249 quyết định ủy thác Thi hành án hình sự (cấp tỉnh 9 và cấp huyện 240). Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức 01 đợt xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 1.149 phạm nhân và 01 đợt xét tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 10 bị án theo đề nghị của các Trại giam An Phước, Phú Hòa và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Bình Dương. Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bình Dương đã tổ chức 123 phiên tòa rút kinh nghiệm (cấp tỉnh 13 và cấp huyện 110); công khai 2.022 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao (cấp tỉnh 316 và cấp huyện 1.706).

Ngoài công tác chuyên môn, công tác thi đua, khen thưởng luôn được cấp ủy và lãnh đạo Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bình Dương quan tâm, chú trọng, chủ động triển khai phát động tổ chức phong trào thi đua thiết thực, gắn với nhiệm vụ chuyên môn; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đảng viên, công chức và người lao động Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bình Dương luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, sở trường, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, cấp tỉnh và địa phương phát động. Tại Hội nghị tổng kết đợt thi đua đặc biệt Quý IV năm 2022 và sơ kết công tác thi đua Quý I năm 2023, đã có 12 tập thể và 112 cá nhân Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bình Dương được đề nghị khen thưởng vì đã lập thành tích xuất sắc.

F:\CONG VAN\chợ mới - an giang\TAND huyện Chợ Mới_files\z4358800186977_6349e62fcfb2c1dfde469aab7877cee5.jpg

Đồng chí Trần Thanh Hoàng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương trao Giấy khen cho đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2023

Xác định công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến là một trong nội dung cơ bản đánh giá chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua. Ngay sau khi kết thúc năm thi đua 2022, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã cập nhật, rà soát thành tích các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua cả năm 2022 và các năm trước đó để làm cơ sở đề xuất xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong Tòa án nhân dân hai cấp; trên cơ sở tình hình thực tế, điều kiện của từng đơn vị, lãnh đạo các đơn vị khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp, sáng kiến cải tiến phù hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, Thẩm phán giỏi, Thẩm phán tiêu biểu, Thẩm phán mẫu mực... tạo động lực và sức lan tỏa thúc đẩy phong trào thi đua đạt hiệu quả cao nhất. Đầu năm 2023, đã có 02 cá nhân điển hình tiên tiến thuộc Tòa án nhân dân cấp huyện được nêu gương trong Tòa án nhân dân hai cấp.

Các cấp ủy đảng luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp trong công tác thi đua, khen thưởng; gắn với việc học tập và làm theo tấm gương của Bác; các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên làm tốt vai trò vận động, quán triệt, tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng các chi, đảng bộ, các tổ chức đoàn thể vững mạnh, góp phần quan trọng trong xây dựng mối quan hệ đoàn kết trong đơn vị và bảo vệ quyền lợi cho công chức, người lao động. Các tổ chức đoàn thể Tòa án nhân dân hai cấp đã tổ chức nhiều phong trào mang ý nghĩa thiết thực trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, thăm hỏi công chức, người lao động khi ốm đau, tham gia các hoạt động tuyên truyền pháp luật; tổ chức cho công chức, người lao động nữ thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm, tổ chức thăm qua, giao lưu... điển hình như: tại Cần Giờ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; tại Tây Ninh nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; tích cực hưởng ứng các phong trào do Tòa án nhân dân tối cao và địa phương phát động như: hiến máu nhân đạo, hành trình về nguồn, trao tặng nhà tình thương… tổ chức Công đoàn viên và Đoàn viên thanh niên Tòa án nhân dân hai cấp tích cực tham gia, là nòng cốt trong các phong trào văn nghệ, thể thao do địa phương tổ chức.

Công tác từ thiện xã hội luôn được các cấp lãnh đạo quan tâm, trong 6 tháng đầu năm 2023, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bình Dương đã đóng góp các chương trình thiện nguyện, cụ thể là: Quỹ tình nghĩa Tòa án 16.603.000 đồng, quỹ đền ơn đáp nghĩa 5.273.000 đồng, quỹ mái ấm Công đoàn 10.000.000 đồng, quỹ vì người nghèo 8.200.000 đồng và một số hoạt động: thăm tặng quà cho gia đình chính sách, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn…với tổng số tiền là 43.950.000 đồng.

Đạt được những thành tích trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát các cấp ủy đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bình Dương; sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên đã thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi, đạt hiệu quả cao; tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động trong các đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất phấn đấu cùng nhau hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua đề ra từ đầu năm.  

                  Nguyễn Vân


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 46
ácdscv