Loading...
Skip to main content

Cụm thi đua số IX Tòa án nhân dân sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

(17/05/2023 15:11)

Cụm Thi đua số IX Tòa án nhân dân được thành lập mới (theo Quyết định số 247/QĐ-TANDTC ngày 31/8/2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao), gồm có 06 đơn vị thành viên Tòa án nhân dân các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long. Ngay từ đầu năm thi đua 2023, Ban cán sự đảng và lãnh đạo Tòa án nhân dân các tỉnh trong Cụm đã triển khai phát động, tổ chức phong trào thi đua yêu nước bám sát các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Tòa án nhân dân theo Nghị quyết số 321-NQ/BCSĐ ngày 21/12/2022 của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao và Chỉ thị số 01/2022/CT-CA ngày 03/01/2023 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Kịp thời xây dựng và ban hành Kế hoạch số 1787/KH-CTĐ ngày 19/12/2022 về công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Cụm, cụ thể hóa các tiêu chí thi đua theo Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 trong Tòa án nhân dân (ban hành kèm theo Quyết định số 427/QĐ-TANDTC-TĐKT ngày 15/11/2022 của Tòa án nhân dân tối cao).

Các đơn vị thành viên trong Cụm đã chủ động tổ chức phát động phong trào thi đua trong năm, theo đợt, chuyên đề... phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương; điển hình là phong trào thi đua: “Công chức, người lao động Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Tiền Giang nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, vì công lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”; phong trào thi đua: “Xây dựng Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Trà Vinh xứng đáng là biểu tượng công lý, lẽ phải và niềm tin”… Các đơn vị trong Cụm thi đua số IX luôn tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và của cấp ủy, đoản thể địa phương phát động, gắn phong trào thi đua với việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Các hoạt động xã hội, từ thiện trong 6 tháng đầu năm cũng đã đạt nhiều thành tích, các đơn vị Tòa án nhân dân hai cấp các tỉnh trong Cụm đã quyên góp, ủng hộ với tổng số tiền là: 35.863.213 đồng để chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

C:\Users\duongbv\Desktop\01.jpg

Cụm thi đua số IX Tòa án nhân dân tổ chức tặng quà ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn

Kết quả từ các phong trào thi đua, công tác chuyên môn đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể là: Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị Tòa án nhân dân trong toàn Cụm đã giải quyết, xét xử được 23.116/47.092 vụ án các loại (đạt tỷ lệ 49,09%); trong đó, các đơn vị Tòa án nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết, xét xử là 2.265/4.420 vụ (đạt tỷ lệ 51,24%); các Tòa án nhân dân cấp huyện đã giải quyết, xét xử là 20.851/42.672 vụ, (đạt tỷ lệ 48,86%), bình quân mỗi Thẩm phán giải quyết được 5,44 vụ/tháng. Tòa án nhân dân hai cấp trong Cụm đã tổ chức 310 phiên tòa rút kinh nghiệm, công khai 10.963/10.963 bản án, quyết định thuộc trường hợp phải công khai trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân (đạt tỷ lệ 100%), một số đơn vị có tỷ lệ cao như: Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre có số lượng bản án, quyết định công khai trên Cổng thông tin điện tử là 2.554 vụ; toàn Cụm đã tổ chức được 103 phiên tòa xét xử trực tuyến, trong đó Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tổ chức số phiên tòa xét xử trực tuyến cao nhất là 44 vụ.

Việc triển khai thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, hiện tại các đơn vị trong Cụm đã có 371 Hòa giải viên đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định, cơ sở vật chất và trang thiết bị làm việc cho Hòa giải viên cơ bản đảm bảo và đang được tiếp tục đầu tư bằng nguồn kinh phí hỗ trợ từ chính quyền địa phương. Ngoài việc triển khai, quán triệt kịp thời các văn bản chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân các cấp trong Cụm còn làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh để tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật nói chung và Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án nói riêng, thông qua nhiều giải pháp phong phú, đa dạng giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận và hiểu được những lợi ích khi lựa chọn hoà giải, đối thoại tại Tòa án, góp phần hạn chế tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, gây bức xúc trong dư luận. Trong 6 tháng đầu năm, toàn Cụm đã hòa giải, đối thoại thành theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án và Luật tố tụng là: 15.479 vụ việc (cấp tỉnh 36 vụ, cấp huyện 11.207 vụ), đạt tỷ lệ 55,82%; điển hình là Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã đạt tỷ lệ hòa giải, đối thoại thành 74,08%.

Hưởng ứng và triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, tập thể công chức tại Tòa án nhân dân hai cấp trong Cụm đã có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, có tinh thần trách nhiệm cao trước nhiệm vụ được giao; ứng xử văn minh, lịch sự trong giao tiếp với Nhân dân và đồng nghiệp. Các hoạt động đoàn thể, thể thao, văn nghệ... đã được tổ chức sôi nổi trong Cụm, nhân dịp sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm vừa qua, Cụm thi đua số IX Tòa án nhân dân đã tổ chức thành công Hội thao và Hội diễn văn nghệ toàn Cụm lần thứ nhất tại Tòa án nhân dân tỉnh Long An (đơn vị Phó trưởng Cụm năm 2023) với nhiều giải thưởng phong phú... tạo không khí vui tươi, giao lưu học hỏi, tạo động lực cho cán bộ, công chức phấn khởi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2023.

C:\Users\duongbv\Desktop\Ảnh 08  BTC trao giải thưởng cho thí sinh xuất sắc môn văn nghệ.jpg

Ban Tổ chức trao giải thưởng cho các vận động viên đạt giải xuất sắc tại Hội thao và Hội diễn văn nghệ toàn Cụm thi đua số IX lần thức nhất năm 2023

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Cụm thi đua số IX Tòa án nhân dân vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục như: công tác phát hiện, xây dựng, nhân điển hình tiên tiến còn thiếu chiều sâu, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo chưa nhiều, việc tổ chức phong trào thi đua ở một số đơn vị có lúc, có nội dung còn biểu hiện hình thức, nghèo nàn, chủ yếu tập trung vào thời điểm đầu năm và cuối năm công tác, tập trung nhiều vào công tác chuyên môn… Để hoàn thành được các mục tiêu do phong trào đề ra thì các đơn vị trong Cụm cần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, gắn với xây dựng Tòa án nhân dân trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ công chức và người lao động về vị trí, vai trò của công tác Thi đua, khen thưởng nhằm phát huy yếu tố năng động, sáng tạo, tích cực hưởng ứng, tự giác tham gia các phong trào thi đua. Cụm thi đua số IX Tòa án nhân dân đã thống nhất đề ra những giải pháp khắc phục trong 6 tháng cuối năm 2023, cụ thể là: tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy chế phối hợp đã ký kết với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; quy chế phối hợp với các cơ quan tư pháp cùng cấp; chủ động xây dựng thêm quy chế phối hợp với các cơ quan có liên quan; tăng cường công tác kiểm tra việc xét xử đối với Tòa án cấp huyện để kịp thời phát hiện, khắc phục, rút kinh nghiệm những sai sót chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình giải quyết, xét xử các loại vụ việc; thực hiện tốt các yêu cầu của phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm; phiên tòa trực tuyến; thực hiện nghiêm túc việc công khai bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch, sử dụng và yêu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của Tòa án nhân dân; duy trì công tác đào tạo lý luận chính trị, nghiệp vụ xét xử, đào tạo các chức danh tư pháp; chủ động xây dựng, ký kết thêm quy chế phối hợp với các cơ quan có liên quan...

Lê Nam


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 78
ácdscv