Loading...
Skip to main content

Tòa án nhân dân huyện Hàm Yên, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua trong các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Tuyên Quang

(26/12/2022 15:57)

Công tác thi đua, khen thưởng là động lực của sự phát triển tích cực, là công cụ tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, xây dựng con người mới; lay động mạnh mẽ đến tình cảm, trách nhiệm, ý thức, ý trí tự lực tự cường, lòng tự hào của cộng đồng và sức sáng tạo của tập thể, cá nhân… Nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động Tòa án nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang luôn đặt công tác thi đua, khen thưởng lên hàng đầu, lấy đó làm động lực để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; thông qua việc hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân và các đoàn thể tại địa phương phát động.

C:\Users\xuanlt1\Desktop\1..png

Lãnh đạo đơn vị thay mặt tập thể công chức, người lao động nhận Giấy khen

do lãnh đạo Huyện ủy trao tặng tại Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2021

Năm 2022, đơn vị đã chủ động phát động các phong trào thi đua yêu nước và đã mang lại nhiều kết quả vượt bậc; điển hình là phong trào thi đua tại hội nghị triển khi công tác đầu năm với chủ đề: “Giải quyết triệt để các vụ án còn tồn đọng; phấn đấu giải quyết các loại án đạt tỷ lệ 96% trở lên”, phong trào thi đua đã có kết quả tích cực, đã giải quyết dứt điểm được các loại án tồn đọng từ năm 2021, tỷ lệ giải quyết án trong năm 2022 đạt 99%; hưởng ứng phong trào thi đua cao điểm đợt 1 (từ ngày 01/3/2022 đến ngày 31/5/2022) của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang, đơn vị phát động phong trào thi đua “Mỗi vụ, việc hòa giải thành là ủng hộ một món quà nhỏ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn” đã tạo không khí hăng say, thi đua trong toàn đơn vị; tỷ lệ hòa giải thành và đương sự rút đơn khởi kiện do có tác động của Tòa án trong việc giải quyết các vụ án Dân sự nói chung đạt 84,5%. Số tiền phụ cấp từ các vụ, việc hòa giải thành được cán bộ, công chức tự nguyện làm từ thiện, mua quà hoặc tiền mặt ủng hộ cho các hộ nghèo, hộ gia đình neo đơn…Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua 6 tháng cuối năm do Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang phát động, Tòa án nhân dân huyện Hàm Yên đã phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Phấn đấu hoàn thành xuất sắc việc giải quyết các vụ án trọng điểm; dẫn đầu phong trào thi đua trong công tác xét xử các vụ án theo tinh thần cải cách tư pháp; phối hợp thực hiện hiệu quả công tác Trợ giúp pháp lý”; đơn vị đã đạt được thành tích cao nhất, vượt các chỉ tiêu thi đua mà Tòa án nhân dân tối cao đề ra, trên cơ sở kế hoạch phát động phong trào thi đua ngắn ngày đợt 2 (từ ngày 01/7/2022 đến ngày 30/9/2022) do Tòa án nhân dân tỉnh phát động, đơn vị đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Tăng tốc, về đích, quyết tâm phấn đấu trở thành đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022”. Với chủ đề này, tập thể công chức, người lao động trong đơn vị đã nỗ lực, tập trung giải quyết các vụ, việc, làm tốt các mặt công tác khác, kết quả giải quyết án trong năm đạt 99%. Ngoài ra, đơn vị còn thực hiện rất có hiệu quả các phong trào thi đua thường xuyên như: thi đua thực hiện tốt quy chế của đơn vị; thi đua xây dựng mối quan hệ đoàn kết, trong sáng giữa tập thể lãnh đạo với công chức, người lao động trong đơn vị; thi đua rèn luyện đức tính liêm khiết, trung thực; thi đua xây dựng tinh thần học tập không ngừng; thi đua xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao; thi đua công tác dân vận khéo…

Để thực hiện tốt các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, không thể thiếu việc phát hiện, xây dựng, nhân điển hình tiên tiến; vì vậy, ngay từ đầu năm đơn vị đã triển khai tới toàn thể công chức, người lao động đăng ký xây dựng mô hình mới, tấm gương điển hình tiên tiến. Qua 01 năm thực hiện các mô hình, gương điển hình tiên tiến đã phát huy thực sự có hiệu quả. Điển hình như: mô hình “Giải quyết dứt điểm các vụ án liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất đã kéo dài trong nhiều năm” đã được áp dụng triệt để, kết thúc năm thi đua, toàn bộ các vụ án liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất còn tồn của năm trước đã giải quyết, xét xử xong; mô hình “Phối hợp với chính quyền cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết án hôn nhân và gia đình”; mô hình “Nâng cao chất lượng giải quyết áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Tòa án”; “Nâng cao chất lượng đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án dân sự, không để xảy ra tình trạng giải quyết án quá thời hạn luật định tại Tòa án nhân dân huyện Hàm Yên”; “Nâng cao chất lượng việc theo dõi và ra quyết định Thi hành án phạt tù đảm bảo đúng quy định”…

C:\Users\xuanlt1\Desktop\2.png

Tòa án nhân dân huyện Hàm Yên, đơn vị đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang

tổ chức xét xử phiên tòa theo hình thức trực tuyến

Năm 2022, đơn vị đã được Tạp chí điện tử Tòa án nhân dân nêu gương điển hình trong việc tổ chức các phiên tòa trực tuyến; Báo Tuyên Quang, Trang tin Liên đoàn lao động tỉnh Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử huyện Hàm Yên, Fanpage Công đoàn Hàm Yên… đã đưa nhiều tin, bài đánh giá cao đối với Tòa án nhân dân huyện Hàm Yên trong công tác xét xử, tuyên truyền pháp luật, hoạt động thiện nguyện… Với chức năng, nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thông qua công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án theo quy định của pháp luật, năm 2022 Tòa án dân dân huyện Hàm Yên đã giải quyết được 614/620 vụ, việc (đạt tỷ lệ 99%); trong đó, án hình sự giải quyết 89/89 vụ (đạt tỷ lệ 100%), án dân sự giải quyết 511/517 vụ, việc (đạt tỷ lệ 98,8%); 421/511 vụ thuộc trường hợp hòa giải thành và đương sự rút đơn khởi kiện (chiếm tỷ lệ 82,4%); 60/74 vụ, việc được hòa giải thành theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (đạt tỷ lệ 81%); 100% bị án được ra quyết định thi hành án sau khi bản án có hiệu lực pháp luật; tổ chức 10 phiên tòa rút kinh nghiệm (bình quân mỗi Thẩm phán xét xử 02 phiên tòa rút kinh nghiệm trong một năm); công bố trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao 556/556 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật thuộc diện phải đăng tải; trong điều kiện còn thiếu trang thiết bị nhưng đơn vị đã tận dụng các trang thiết bị có sẵn, cùng với việc thuê, mượn các trang thiết bị, công cụ khác phối hợp với các đơn vị như Công an, Viện kiểm sát, Viễn thông, Điện lực, Văn hóa tổ chức được 15 phiên tòa trực tuyến theo tinh thần của Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Tòa án nhân dân huyện Hàm Yên được đánh giá là đơn vị đầu tiên của tỉnh tổ chức xét xử trực tuyến và là đơn vị đầu tiên trong toàn ngành (tính đến thời điểm tháng 5/2022) trong thời gian ngắn nhất (06 ngày làm việc từ ngày 16/5/2022 đến ngày 24/5/2022) tổ chức được 05 phiên tòa trực tuyến; trong tháng 9/2022 đơn vị tiếp tục tổ chức được 10 phiên tòa trực tuyến. Đơn vị đã phối hợp với Viện kiểm sát tổ chức xét xử 07 vụ án theo hình thức số hóa (công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa) góp phần bảo đảm tính khách quan khi kiểm chứng các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án và đảm bảo tính thuyết phục trong quá trình xét xử, nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa.

C:\Users\xuanlt1\Desktop\3.png

Lãnh đạo đơn vị tặng quà cho những hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao; các hoạt động xã hội, từ thiện được lãnh đạo đơn vị hết sức quan tâm. Cụ thể: đơn vị đã tích cực tham gia phong trào thể dục, thể thao do Tòa án nhân dân tỉnh, Liên đoàn lao động huyện và các tổ chức đoàn thể huyện Hàm Yên phát động và đạt được nhiều giải thưởng cao, đồng thời duy trì hoạt động thể dục, thể thao sau giờ làm việc, tạo không khí vui tươi, lành mạnh trong tập thể công chức, người lao động. 100% cán bộ, công chức, người lao động đơn vị nhiệt tình hưởng ứng các cuộc vận động ủng hộ như: Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 do Liên đoàn lao động huyện phát động, Chương trình Mái ấm công đoàn và xóa nhà tạm dột nát, ủng hộ xây dựng nông thôn mới xã Thái Sơn…; tặng quà cho học sinh nghèo đối tượng chính sách, người già neo đơn tại các xã Thái Sơn, Bằng Cốc, Yên Phú…với tổng số tiền ủng hộ, hoạt động từ thiện là 48.342.000 đồng.

Để ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm 2022, Tòa án nhân dân huyện Hàm Yên đã được các đơn vị trong Tòa án hai cấp tỉnh Tuyên Quang thống nhất đề nghị suy tôn tặng “Cờ thi đua Tòa án nhân dân”. Đây là thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực phấn đấu, sự đoàn kết và thống nhất của tập thể đơn vị, xứng đáng là đơn vị dẫn đầu trong các phong trào thi đua năm 2022./.

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 58
ácdscv