Loading...
Skip to main content

TÒA ÁN QUÂN SỰ THỦ ĐÔ HÀ NỘI LÀ MỘT TRONG NHỮNG ĐƠN VỊ LÁ CỜ ĐẦU CỦA TÒA ÁN QUÂN SỰ

(14/09/2022 09:36)

Ngày 05/9/2022 tại Hà Nội, Tòa án quân sự Trung ương đã tiến hành kiểm tra công tác nghiệp 02 năm (từ năm 2020-2022) và công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 đối với Toà án quân sự Thủ đô Hà Nội. Đoàn kiểm tra do Thiếu tướng Trần Duy Hòa, Phó Chánh án Tòa án quân sự Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Toà án quân sự làm Trưởng đoàn; tham gia đoàn kiểm tra gồm có các thành viên đại diện Văn phòng, Phòng Giám đốc kiểm tra nghiệp vụ, Phòng Nghiên cứu tổng hợp Tòa án quân sự Trung ương và Đại tá Phạm Quang Vinh, Chánh án Tòa án quân sự Quân khu 3.

Đồng chí Đại tá Phạm Minh Khôi, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội, đã thay mặt Đơn vị được kiểm tra báo cáo kết quả công tác của Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội trong thời gian từ 01/10/2020 đến 30/9/2022.

image

Chánh án Phạm Minh Khôi báo cáo kết quả công tác nghiệp vụ

(thời gian từ 01/10/2020 đến 30/9/2022)

Mặc dù, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn ra rất phức tạp, địa bàn Hà Nội thực hiện công tác giãn cách xã hội nhiều lần. Số lượng các vụ án mà đơn vị đã thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền lại có su thế tăng cao so với các năm trước đó, nhiều vụ án có tính chất rất phức tạp có khung hình phạt cao, liên quan đến nhiều ngành, nhiều địa phương, có vụ án có tới hàng trăm bị cáo và người liên quan….Tính đến ngày 30/8/2022, đơn vị đã giải quyết được trên 90% số vụ án đã thụ lý, chất lượng luôn được đảm bảo, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có án oan sai, không bỏ lọt tội phạm và không có án quá thời hạn luật định, các vụ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung đều có căn cứ pháp luật, không có vụ án nào bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của Thẩm phán. Bên cạnh đó, đơn vị đã duy trì thực hiện nghiêm túc việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp; các cuộc hội thảo, rút kinh nghiệm xét xử cho đội ngũ các đồng chí Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký hai cấp của Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội luôn được tổ chức thường xuyên; qua đó, đã khắc phục kịp thời những sai sót, vướng mắc trong công tác giải quyết án. Ủy ban Thẩm phán Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội đã kiểm tra 100% số các vụ án có hiệu lực pháp luật của Tòa án quân sự Khu vực Thủ đô Hà Nội; duy trì thường xuyên việc tự kiểm tra đối với bản án, quyết định của Tòa án cấp mình, thông báo nhận xét vụ án vào các quý, kịp thời rút kinh nghiệm tránh các sai xót xảy ra; thực hiện tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng trong công tác.

Công tác thi hành án hình sự; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật; hành chính pháp lý và công tác xây dựng ngành luôn được lãnh đạo, chỉ huy Toà án quân sự Thủ đô Hà Nội luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật luôn được quan tâm từ việc soạn đề cương tuyên truyền theo đúng kế hoạch của Hội đồng phổ biến tuyên truyền giáo dục Bộ Tổng Tham mưu và của Toà án quân sự Trung ương; trong 02 năm, đơn vị đã trực tiếp tuyên truyền được gần 200 giờ cho cán bộ, nhân viên, chiến sỹ các đơn vị trên địa bàn và nhân dân nơi đóng quân. Công tác nghiên cứu khoa học, hội thảo chuyên môn luôn được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả, được cấp trên đánh giá cao; Công tác văn thư; công tác tài chính chi tiêu đều thực hiên tốt, đúng nguyên tắc.

Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong thi đua cơ sở năm 2021, Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội đã được Cục Chính trị Bộ Tổng Tham mưu-Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã tặng thưởng “Cờ thi đua xuất sắc”; nhiều cá nhân trong đơn vị đã lập được thành tích xuất sắc được khen thưởng cao.

Triển khai phong trào thi đua “Vì công lý” của Tòa án nhân dân, cũng như phong trào thi đua “Quyết thắng” của Bộ Tổng Tham mưu-Bộ Quốc phòng luôn được lãnh đạo, chỉ huy đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện toàn diện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Ngay từ đầu năm, khi có Nghị quyết lãnh đạo các cấp, chỉ huy đơn vị đã tổ chức ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối công tác Đảng, công tác Chính trị và Khối các cơ quan Bảo vệ pháp luật trong Cụm thi đua của Cục Chính trị Bộ Tổng Tham mưu với các nội dung thi đua trọng tâm của các Tòa quân sự trong toàn quân. Đơn vị đã tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2022 gắn với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị; đã cụ thể hóa từng nhiệm vụ công tác thi đua, từ đó có sự bố trí, sắp xếp, phân công nhiệm vụ cho các thành viên thực hiện, chỉ tiêu thi đua gắn với chức trách nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện các phong trào thi đua, luôn được kiểm tra, giám sát, đôn đốc hàng tháng, hàng quý; kết thúc các phong trào thi đua, đơn vị đều có sơ kết, tổng kết, từ đó đánh giá những mặt làm được và những mặt chưa làm được để kịp thời bổ sung, chấn chỉnh những hạn chế tồn tại và đề ra phương hướng phấn đấu khắc phục kịp thời. Đến nay, cơ quan đơn vị đã thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu thi đua năm. Đội ngũ Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký và nhân viên trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ Quân đội, pháp luật của Nhà nước. Công tác hành chính quân sự, học tập, huấn luyện quân sự điều lệnh, tham gia kiểm tra chính trị, pháp luật đầy đủ 100%. Kết quả tổng kết đơn vị đạt loại Khá. Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội luôn là đơn vị dẫn đầu trong Cụm được biểu dương. Đơn vị cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu thi đua trong công tác chuyên môn của Tòa án nhân dân; đơn vị không có cán bộ, nhân viên vi phạm kỷ luật, pháp luật.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, Thiếu tướng Trần Duy Hòa, Phó Chánh án Toà án quân sự Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các Toà án quân sự đã kết luận: Toà án quân sự Thủ đô Hà Nội đã quán triệt đầy đủ nội dung kế hoạch kiểm tra của Toà án quân sự Trung ương, công tác chuẩn bị chu đáo; các Báo cáo đã phản ánh đầy đủ các mặt công tác. Trong 2 năm qua, Toà án quân sự Thủ đô Hà Nội tiếp tục là một trong số ít các Toà quân sự có số lượng án giải quyết tăng năm sau cao hơn năm trước, đặc biệt tính chất các vụ án phức tạp liên quan đến định tội danh và áp dụng hình phạt hay có những vụ án mà số lượng bị cáo, người liên quan rất đông tới hành trăm người.... tuy nhiên, kết quả giải quyết các vụ án chất lượng đều được đảm bảo; đơn vị đã thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ đột suất do cấp trên giao, trong đó nổi bật là đảm nhiệm công tác phối hợp bảo đảm cho Tòa án quân sự Quân khu 7 xét xử sơ thẩm vụ án Phùng Danh Thoại và đồng phạm được cấp trên đáng giá cao. Các mặt công tác khác đều đảm bảo và hoàn thành chỉ tiêu của Tòa án nhân dân.

image

Đồng chí Thiếu tướng Trần Duy Hòa kết luận tại buổi kiểm tra

Đối với công tác thi đua, khen thưởng của Toà án quân sự Thủ đô Hà Nội đã có chuyển biến tích cực, phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, thiết thực và hiệu quả; đặc biệt luôn gắn với phong trào thi đua của ngành Tòa án, kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua cơ sở thực hiện tốt các phong trào thi đua thường xuyên cũng như đột kích; tạo động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án quân sự. Đến nay cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu thi đua theo quy định, hướng dẫn của cấp trên, có những mặt công tác đã vượt chỉ tiêu như chất lượng xét xử, phiên tòa rút kinh nghiệm, tuyên truyền giáo dục pháp luật…. Hệ thống sổ sách theo dõi công tác thi đua đầy đủ, cập nhật kịp thời.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Trần Duy Hòa yêu cầu: Tòa quân sự Thủ đô Hà Nội cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ tại Chỉ thị số 01/2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022; các đồng chí Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký và nhân viên cần chủ động tích cực nghiên cứu học tập nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật kịp thời trao đổi nghiệp vụ để không ngừng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ với các Cơ quan tiến hành tố tụng, tiếp tục lựa chọn các phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp; làm tốt công tác cán bộ, luân chuyển, bổ nhiệm tạo nguồn bổ sung cán bộ làm tốt công tác quy hoạch sử dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ và tăng cường các hoạt động thi đua thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Tòa án nhân dân./.

Đỗ Ngọc Bình

Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 128
ácdscv