Loading...
Skip to main content

Đại hội chi bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025.

(08/07/2022 20:15)

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 27/4/2022 của Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao về việc Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao; ngày 07/7/2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao (43 Lý Thường Kiệt, Hà Nội), chi bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lương Ngọc Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; chi bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao, hiện có 12 đảng viên (trong đó có 02 đảng viên dự bị và 10 đảng viên chính thức), nhiệm kỳ của Chi ủy chi bộ là 2,5 năm.

image

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Phạm Hồng Quyền, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng phát biểu khai mạc và điều hành Đại hội.

Qua báo cáo chính trị của chi bộ và kiểm điểm cấp ủy tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022, chi ủy chi bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao đã phối hợp với lãnh đạo đơn vị lãnh, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chi bộ đã triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết (Đại hội chi bộ Vụ Thi đua-Khen thưởng lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2022, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao lần thứ XXV, Đại hội Khối các cơ quan TW và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng). Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII, XIII) của Đảng về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, tiếp tục thực hiện sâu rộng, thường xuyên, có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị; chủ động xây dựng chuyên để học tập theo từng năm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị, cá nhân. 100% đảng viên thực hiện sinh hoạt chi bộ định kỳ theo Điều lệ Đảng, nghiêm túc, đúng quy định từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên. Chi bộ đã thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; hàng năm, chi bộ luôn được Đảng ủy cấp trên đánh giá, công nhận là “tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh”, đặc biệt năm 2021 chi bộ đạt tiêu chuẩn “tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu”; 100% đảng viên được đánh giá, công nhận “đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 20% đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và được tặng Bằng khen, Giấy khen.

Căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm công tác của Tòa án nhân dân trong năm, cấp ủy đã phối hợp với lãnh đạo đơn vị chủ động đề xuất, tham mưu giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân đề nghị Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, thống nhất trong toàn hệ thống Tòa án nhân dân; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác khen thưởng đảm bảo tính chính xác, kịp thời, minh bạch, khen thưởng đúng người, đúng việc có tác dụng khuyến khích động viên cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến trong hệ thống Tòa án nhân dân... Kết quả từ năm 2020 đến nay, tập thể đơn vị luôn được lãnh đạo Tòa án nhân dân đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn “tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, được tặng thưởng “Cờ thi đua của Chính phủ” năm 2021. Bên cạnh những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội cũng chỉ ra những hạn chế, đánh giá nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đưa ra giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lương Ngọc Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy cấp trên đánh giá cao và biểu dương những kết quả đã đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022, đặc biệt biểu dương công tác chuẩn bị chu đáo, đúng quy định cho Đại hội lần này. Đồng chí nhấn mạnh: Nhiệm vụ của Đại hội là bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo những đảng viên ưu tú, gương mẫu nhất, xuất sắc nhất có đủ năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh và có khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chi ủy là xương sống, là trụ cột để chi bộ vững mạnh. Đánh giá nhiệm vụ phối hợp chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị trong công tác chuyên môn, Đồng chí nhấn mạnh đơn vị cần phát huy tính tiên phong, đi đầu trong các hoạt động phong trào, chủ động đề ra nhiều giải pháp đổi mới hơn nữa trong công tác thi đua, khen thưởng; động viên, khuyến khích các đảng viên trẻ mạnh dạn đăng ký, nghiên cứu các đề tài khoa học liên quan đến lĩnh vực thi đua, khen thưởng vào nhiệm vụ trọng tâm công tác trong nhiệm kỳ nhằm tiếp túc đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

image

Đồng chí Lương Ngọc Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tại Đại hội, đã có 03 bài tham luận của các đảng viên trong chi bộ (đại diện các phòng chức năng, tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên). Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu được chi ủy khóa V, nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 03 đồng chí: Phạm Hồng Quyền, Bí thư chi bộ; Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư chi bộ và Bùi Văn Dương, Chi ủy viên).

image

Chi ủy khóa V, nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt tại Đại hội

Thay mặt cho Chi ủy nhiệm kỳ mới, đồng chí Phạm Hồng Quyền, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng đã trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lương Ngọc Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy và tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Đồng chí, cùng với các ý kiến tham luận tại Đại hội để xây dựng chương trình hành động của chi bộ trong nhiệm kỳ với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ khóa V, nhiệm kỳ 2022-2025. Thay mặt chi bộ, đồng chí Bí thư chi bộ cũng đã gửi lời cảm ơn đến Chi ủy khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2022 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chi ủy khóa V, nhiệm kỳ 2022-2025 sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ, tăng cường phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao; thực hiện tốt các nguyên tắc, quy định của Đảng với phương châm “Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển”. Phát huy sức mạnh đoàn kết, trí tuệ, trách nhiệm, bản lĩnh, dân chủ và vai trò tiên phong gương mẫu của mỗi đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ đảng viên, thực hiện đúng Điều lệ Đảng, công tác xây dựng Đảng… để chi bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng luôn giữ vững “tổ chức cơ sở trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu”.

Sau đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

image


image

image

image

image

Lê Xuân


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 128
ácdscv