Loading...
Skip to main content

Cụm thi đua số III đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong 6 tháng đầu năm.

(09/05/2022 09:11)

Cụm thi đua số III gồm 12 đơn vị Tòa án nhân dân cấp tỉnh và 134 Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc các tỉnh duyên hải Miền Trung-Tây Nguyên; Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định là Trưởng cụm, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai là Phó trưởng cụm thi đua năm 2022. Tổng số công chức Tòa án nhân dân trong cụm là 2.076 người, trong đó có 913 Thẩm phán, 104 Thẩm tra viên 790 Thư ký và 269 người lao động khác. Đội ngũ công chức, người lao động trong cụm đều đảm bảo về trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu công tác. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân cấp tỉnh đều có công chức chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng.

C:\Users\ADMIN\Desktop\f08a73c7a6ae26452df93c9950d67e34.jpg

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định (đơn vị cụm Trưởng cụm thi đua số III)

Là cụm thi đua luôn có các phong trào thi đua phong phú; Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo đơn vị, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân các đơn vị thành viên thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao các hoạt động thi đua trong năm. Với chủ đề xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, trên cơ sở chủ đề thi đua năm 2022 của Tòa án nhân dân tối cao “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”. Trưởng cụm, Phó trưởng cụm thi đua đã trao đổi, thống nhất và ban hành các văn bản triển khai kịp thời phong trào thi đua của Tòa án nhân dân tối cao đến các đơn vị trong cụm, cụm thi đua số III đã chủ động phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Tòa án nhân dân các tỉnh duyên hải Miền Trung-Tây Nguyên xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động đoàn kết, sáng tạo, chủ động, nâng cao chất lượng giải quyết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022” với khẩu hiệu “Chất lượng, nhanh chóng, trách nhiệm”. Các đơn vị trong cụm triển khai sâu rộng, thống nhất, đồng thời chủ động tổ chức tốt các phong trào thi đua ngắn hạn, theo đợt; điển hình như: Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình với phong trào “Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác, phòng chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19”; Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng với phong trào “Công chức, người lao động Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Đà Nẵng đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, đổi mới, vượt qua mọi khó khăn thử thách, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022”; Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk với phong trào “Chất lượng, kỷ cương, tăng cường, sáng tạo”... Cùng với phong trào thi đua của ngành, các đơn vị trong cụm cũng hưởng ứng tích cực phong trào thi đua của Thủ tướng Chính phủ, địa phương phát động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Công chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Triển khai và thực hiện các phong trào thi đua trong điều kiện kinh tế, xã hội trên địa còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19, thiên tai đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ xét xử, đời sống công chức. Phát huy tinh thần hăng hái thi đua, lấy thi đua làm đòn bẩy kích thích cá nhân, tập thể hăng say lao động, phát huy hết tài năng trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn. Trong 6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị trong cụm thi đua số III đã thụ lý 47.581 vụ, việc; đã giải quyết, xét xử 26.252 vụ, việc (đạt tỉ lệ 55%). Tổng số bản án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan là 111 vụ, việc (chiếm tỉ lệ 0,42%). Đã tổ chức 307 phiên tòa rút kinh nghiệm, công bố 8.286 bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố có số lượng thụ lý án nhiều như: Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk 8.258 vụ; Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa 5.574 vụ, các đơn vị như Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng với gần 5.000 vụ án. Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố có tỉ lệ giải quyết cao như Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum: 68,4%; Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị: 66,1%; Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng: 62,8%. Trong công tác xét xử các vụ án hình sự đều đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp nào oan sai, bỏ lọt tội phạm. Trong công tác xét xử các loại án Dân sự, Hôn nhân gia đình, Kinh doanh thương mại, Lao động, Hành chính đều đảm bảo đúng pháp luật, công bằng, khách quan, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Cụm thi đua số III luôn chú trọng công tác hòa giải, đối thoại trong công tác giải quyết các loại án dân sự, hôn nhân giá đình, hành chính… động viên, thuyết phục, khuyến khích đương sự tự thỏa thuận, nhờ đó tỉ lệ hòa giải thành đạt 66,8%. Một số đơn vị có tỉ lệ hòa giải cao như Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum (93,5%); Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai (77,6%); Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (77,1%), Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk (72,5%), Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng (72,4%). Công tác kiểm tra nghiệp vụ được trú trọng, các đơn vị trong cụm đã kiểm tra 76/134 Tòa án nhân dân cấp huyện, trong đó kiểm tra 17.919 bản án, quyết định; 7.923 hồ sơ vụ án các loại; 2.411 hồ sơ thi hành án. Việc rút kinh nghiệm, kiến nghị theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm, tổng hợp vướng mắc, đề nghị cấp có thẩm quyền hướng dẫn pháp luật được Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân các tỉnh thực hiện kịp thời, đúng thẩm quyền. Công tác thi hành án hình sự trong toàn cụm được thực hiện nghiêm túc (toàn cụm đã ban hành 8.134 quyết định thi hành án đảm bảo đúng quy định của pháp luật).

Bên cạnh công tác chuyên môn, công tác tuyên truyền và xây dựng điển hình tiên tiến được coi là nhiệm vụ quan trọng. Trên tinh thần thi đua “trách nhiệm, kỷ cương, nêu gương, vì công lý”, các đơn vị thuộc cụm thi đua số III đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến qua các kênh truyền hình, báo đài, cổng thông tin điện tử. Ngay từ đầu năm, các đơn vị đều xây dựng kế hoạch bồi dưỡng gương điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa, nêu gương trong đơn vị nói riêng và cụm thi đua nói chung. Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã xây dựng 07 tập thể và 17 cá nhân điển hình tiên tiến, trong 6 tháng đầu năm, xây dựng 01 Thẩm phán mẫu mực, 01 Thẩm phán tiêu biểu, 01 Thẩm phán giỏi; Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xây dựng 08 tập thể và 12 cá nhân điển hình; Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có nhiều cá nhân điển hình tiên tiến với số lượng xét xử cao, đạt chất lượng, nhiều Thư ký năng nổ, nhiệt huyết và trách nhiệm cao trong công việc...

Bên cạnh các mặt công tác, nhằm triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án và Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trong cụm thi đua số III đã lập tờ trình đề xuất Tỉnh ủy, Thành ủy bổ sung vào nhiệm vụ chỉ đạo của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp, tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết Luật, các biện pháp triển khai trên địa bàn. Tòa án nhân dân tỉnh kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn công tác tuyển chọn Hòa giải viên các cấp, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, gửi văn bản qua Ủy ban nhân dân cấp xã, phường để phổ biến, giới thiệu những người đủ điều kiện nộp hồ sơ tham gia Hòa giải viên. Các đơn vị trong cụm đã thành lập Ban xây dựng đề án trang bị cơ sở vật chất phục vụ thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Theo thống kê 8/12 đơn vị trong cụm (trong 6 tháng đầu năm 2022), đã giải quyết 2.561/3.809 đơn yêu cầu hòa giải, đối thoại tại Tòa án (đạt tỉ lệ 67%), trong đó hòa giải thành 2.241 đơn, đã hòa giải nhưng không thành 308 đơn; người khởi kiện, người yêu cầu rút đơn là 12 đơn. Một số đơn vị có tỉ lệ hòa giải, đối thoại cao như: Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng (96,1%); Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định (95%); Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai (94%). Thực hiện Quyết định số 512a/QĐ-TANDTC ngày 19/11/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về tổ chức phiên tòa trực tuyến, một số đơn vị trong cụm đã triển khai tốt như: Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 12 phiên tòa; Tòa án nhân dân các tỉnh (Quảng Bình, Kon Tum, Bình Định) 01 phiên tòa.

C:\Users\ADMIN\Desktop\gia lai.jpg

Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai (phó cụm trưởng) với các hoạt động phong trào nổi bật

Sơ kết phong trào thi đua trong 6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị Tòa án nhân dân trong cụm thi đua số III thống nhất biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của các đơn vị thành viên trong cụm; đồng thời, cũng đã đưa ra phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 trên tinh thần tiếp tục quán triệt, triển khai đầy đủ văn bản chỉ đạo của Đảng, Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; thi đua thực chất, hiệu quả theo chủ đề “Thi đua vì công lý”. Từ phong trào thi đua, tạo động lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chuyên môn, tập trung lãnh chỉ đạo công tác giải quyết, xét xử các loại án, thi hành án hình sự và các mặt công tác khác… đảm bảo về số lượng, chất lượng, nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, tăng cường công tác hòa giải thành, kiên quyết không để án oan sai, bỏ lọt tội phạm, án quá hạn. Để đạt được những nhiệm vụ nòng cốt đó, toàn cụm sẽ đẩy mạnh các hoạt động thi đua ngắn ngày, thi đua theo đợt nước rút, tăng cường công tác bồi dưỡng, tuyên truyền, nêu gương những điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới để cổ vũ, biểu dương và nhân rộng trong toàn cụm thi đua tạo sức lan tỏa trong toàn hệ thống. Tăng cường công tác tư tưởng, phong trào văn nghệ thể thao, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, khởi động các hoạt động phong trào tạo khí thế sôi nổi, hào hứng vui tươi trong đời sống công chức, người lao động, tập trung vào các phong trào do cụm thi đua, khối nội chính của tỉnh phát động. Các đơn vị Tòa án nhân dân các tỉnh duyên hải Miền Trung-Tây Nguyên thuộc cụm thi đua số III quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022./.

Lê Xuân


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 16
ácdscv