Loading...
Skip to main content

THẨM PHÁN GIỎI TRẦN VĂN NGHĨA

(14/02/2022 09:04)

Thẩm phán Trần Văn Nghĩa, sinh ngày 26/11/1973, quê ở huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, hiện đang là Bí thư chi bộ, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

C:\Users\datpt\Desktop\THEO DÕI BÀI VIẾT\ẢNH THẢM PHÁN\TRẦN VĂN NGHĨA.jpg

Chánh án Tòa án nhân dân huyện Văn Bàn

Từ 01/01/2016 đến 30/4/2021,Thẩm phán Trần Văn Nghĩa đã trực tiếp giải quyết, xét xử 376 vụ, việc các loại, không có án quá hạn luật định; không có vụ, việc bị sửa, hủy do nguyên nhân chủ quan của Thẩm phán; tổ chức 07 phiên tòa rút kinh nghiệm trong 5 năm; công bố 203/203 bản án, quyết định thuộc diện phải công bố trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao (đạt tỷ lệ 100%).

Tìm hiểu về những thành tích đạt được trong 5 năm qua, Ông cho biết:

Trên cương vị Bí thư chi bộ, Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, trước tiên bản thân phải luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, không dao động trước mọi khó khăn, luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan và cấp trên. Tích cực vận động công chức trong đơn vị cũng như gia đình và quần chúng nhân dân “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về việc xây dựng chỉnh đốn Đảng. Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phẩm chất và đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, trong sạch, giản dị, hòa nhã, có tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau và không gây bè phái mất đoàn kết nội bộ, có tinh thần đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, tham nhũng và lãng phí, ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Khi tiếp công dân không gây phiền hà sách nhiễu nhân dân mà còn phân tích đúng sai pháp luật cho nhân dân hiểu để chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của nhà nước. Chú trọng, chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức trong cơ quan, thực hiện nếp sống văn hóa ở công sở, xây dựng cơ quan văn hóa.

Đối với công tác chuyên môn bản thân Ông luôn tự nghiên cứu, đưa ra nhiều giải pháp, sáng kiến khoa học áp dụng trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, điển hình như:

Năm 2016, Ông đã đề xuất tại đơn vị các giải pháp “Nâng cao chất lượng của các bản án của Tòa án”.“Bản án” là văn bản tố tụng của Tòa án thể hiện thông tin về nội dung vụ án, pháp luật áp dụng, kết luận và quyết định của Tòa án về các vấn đề cần giải quyết trong một vụ án cụ thể. Các thông tin thể hiện trong bản án phải đảm bảo tính chính xác; các lập luận, kết luận và các quyết định của Tòa án (Hội đồng xét xử) về các vấn đề cần giải quyết trong vụ án phải cụ thể, chặt chẽ, logic, có đầy đủ cơ sở thực tiễn và pháp luật. Qua đó đã nâng cao được chất lượng của bản án cả về nội dung và hình thức, hạn chế tối đa các sai sót phải chỉnh sửa, ngôn ngữ pháp lý nhưng không mang tính chất hàn lâm, không gây khó hiểu, đảm bảo thông tin truyền đạt đến người đọc.

Năm 2017, Ông đã đề xuất và áp dụng “Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận Văn phòng”. Văn phòngTòa án nhân dân huyện Văn Bàn với vai trò là bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân Huyện, có chức năng tham mưu, tổng hợp, phục vụ các mặt công tác của Tòa án, đảm bảo tính thống nhất, liên tục, có hiệu lực và hiệu quả cao trong các lĩnh vực công tác. Từ năm 2017, bộ phận Văn phòng đã tập trung đổi mới lề lối làm việc, cải tiến phương pháp, tăng cường tính chủ động, sáng tạo trong tham mưu giúp việc, nhờ đó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Ngay từ đầu năm, căn cứ Chỉ thị, Nghị quyết của Tòa án nhân dân tối cao, Văn phòng Tòa án nhân dân huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã tham mưu cho Lãnh đạo Tòa án nhân dân Huyện ban hành các Kế hoạch, Chương trình để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác trong năm. Chú trọng tham mưu trong tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Tòaán nhân dân,của đất nước. Chất lượng tổ chức các hội nghị, sự kiện chính trị hiệu quả, tiết kiệm và thiết thực. Định kỳ hàng tuần, tham mưu duy trì tổ chức Hội nghị giao ban để đánh giá tiến độ công tác tuần, đưa ra phương hướng nhiệm vụ tiếp theo và rút kinh nghiệm công tác xét xử. Công tác thống kê, tổng hợp cũng được quan tâm chú trọng. Văn phòng đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ công tác, nhất là công tác xét xử, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, chế độ báo cáo thống kê. Đặc biệt là theo dõi, thống kê tình hình xét xử các loại vụ án, các vụ án quá hạn luật định, các vụ án tạm đình chỉ…phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo tòa án nhân dân Huyện. Tiếp tục tham mưu trong nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng công tác. Đó là việc nâng cấp hệ thống đường truyền Tòa án nhân dân hai cấp, lắp đặt việc nối mạng phiên tòa trực tuyến, truyền tải thông tin trong nội bộ đơn vị. Duy trì ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong các hoạt động của Tòa án như các phần mềm ứng dụng do Tòa án nhân dân tối cao trang bị, hệ thống phần mềm trực tuyến, phần mềm công khai bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao. Tiếp tục tham mưu cải cách công tác tài chính, kế toán, hậu cần, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

Năm 2018, với“Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc Quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”. Gồm 06 giải pháp và 04 phương pháp được nêu trong sáng kiến, kinh nghiệm với các giải pháp đồng bộ được đề ra đã góp phần nâng cao chất lượng giải quyết các loại án tại đơn vị. Năm 2019, với “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong các Quyết định miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự”. Áp dụng trong thực tiễn giải quyết các vụ việc tại đơn vị.Gồm 05 giải pháp và 06 phương pháp được nêu trong sáng kiến, kinh nghiệm. Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong các Quyết định miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự tại đơn vị.Năm 2020, với “Sáng kiến Tăng cường nâng cao công tác phối hợp với các tổ chức, đoàn thể và chính quyền địa phương trong việc bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em trong quá trình tham gia tố tụng tại Tòa án”. Đã nêu ra được 06 nội dung và 06 giải pháp thực hiện hiệu quả sau khi áp dụng sáng kiến, giúp công tác giải quyết các vụ án của đơn vị đạt hiệu quả cao, đảm bảo cả về số lượng, chất lượng và hiệu quả. Tỷ lệ giải quyết các loại án đạt 100% vượt chỉ tiêu thi đua, tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 86%; không có vụ án nào để quá hạn luật định; không có vụ án nào bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán;đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự, nhất là quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em.

Bản thân Thẩm phán, Chánh án Trần Văn Nghĩa luôn quan tâm, tích cực tham gia các phong trào xã hội tại địa phương, như: cùng tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện phối hợp với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nậm Mả, huyện Văn Bàn trong việc giúp xã xây dựng và phát triển phong trào Nông thôn mới của xã. Đơn vị đã lồng ghép các buổi tuyên truyền pháp luật tại xã đến toàn thể quần chúng nhân dân, qua đó trong những năm gần đây, tại địa bàn xã Nậm Mả đã không phát sinh tội phạm, tệ nạn... Đơn vị đã giúp đỡ bằng tiền mặt và hiện vật, đồng thời cử cán bộ đảng viên, đoàn viên chi đoàn tham gia giúp đỡ trực tiếp xây dựng chuồng trại, nhà vệ sinh, đổ bê tông làm đường, làm sân giúp bà con có chỗ ở hợp vệ sinh, môi trường sống được đảm bảo hơn. Với chỉ tiêu của huyện mỗi đơn vị gắn liền với địa chỉ nhân đạo cụ thể, Tòa án nhân dân huyện Văn Bàn đã nhận đỡ đầu đối với 03 cháu bé thuộc xã Nậm Mả có hoàn cảnh gia đình khó khăn bằng hình thức: Lập cho mỗi cháu 01 sổ tiết kiệm với số tiền 1.500.000 đồng, mỗi năm nộp bổ sung 500.000 đồng đến khi các cháu đủ 18 tuổi; ngoài ra các dịp lễ tết đều có quà tặng bằng hiện vật (quần áo, sách vở). Với mục đích hỗ trợ giúp đỡ các cháu được học tập đầy đủ, cuộc sống tốt đẹp hơn, xã Nậm Mả huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai đã hoàn thành 17/19 chỉ tiêu, chuẩn bị hoàn thành về đích “Nông thôn mới” năm 2019. Tòa án nhân dân huyện Văn Bàn đã trao tặng nhân dân xã Nậm Mả 1.500 khẩu trang, 100 lọ dung dịch rửa tay khô khửa khuân trị giá 4.000.000đ để góp phần chia sẻ với khó khăn của nhân dân xã trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp.

Chi bộ Tòa án huyện Văn Bàn hàng năm đều đạt: “Tổ chức đảng trong sạch vững mạnh”; năm 2018, Công đoàn Tòa án nhân dân huyện Văn Bàn đã vinh dự được Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai tặng cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động công đoàn”; Chi hội Luật gia Tòa án nhân dân huyện Văn Bàn và cá nhân Thẩm phán, Chánh án Trần Văn Nghĩa cũng đã được Hội Luật gia Việt Nam tặng “Bằng khen” vì có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động hội.

Với những thành tích xuất sắc (liên tục từ năm 2016 đến năm 2020) của cá nhân người đứng đầu đơn vị, cũng như của tập thể đơn vị Tòa án nhân dân huyện Văn Bàn; Thẩm phán, Chánh án Trần Văn Nghĩa đã vinh dự được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng danh hiệu “Thẩm phán giỏi” năm 2021; đây là niềm vinh dự to lớn, ghi nhận quá trình nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và thành quả lao động của Ông trên cương vị Bí thư chi bộ, Thẩm phán, Chánh án Tòaán nhân dân huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai./.

Tuấn Đạt

.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 50
ácdscv