Loading...
Skip to main content

Ông Nguyễn Bình Vân, Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh được vinh danh Thẩm phán giỏi năm 2021.

(29/11/2021 09:02)

Ông Nguyễn Bình Vân sinh năm 1968, được tuyển dụng vào Tòa án nhân dân năm 1996, trải qua quá trình phấn đấu và rèn luyện, ngày 12/3/2003 ông được bổ nhiệm Thẩm phán sơ cấp, đến ngày 23/5/2017 được bổ nhiệm Thẩm phán trung cấp. Hiện tại, ông là Bí thư Đảng bộ, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Với trách nhiệm là Bí thư Đảng bộ, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, ông đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng giữ gìn nội bộ đoàn kết, phối hợp công tác tốt, quán triệt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Quán triệt và triển khai nghị quyết của Ban cán sự đảng, Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về “Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Tòa án nhân dân trong năm”, với chủ đề “Thi đua vì công lý” do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát động; trên tinh thần chủ trương “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy liên kết vùng” của Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Bình Vân đã cùng Cấp ủy và tập thể lãnh đạo quán triệt, xây dựng kế hoạch công tác, lãnh đạo đơn vị thực hiện nghiêm túc, quan tâm, đôn đốc, chủ động đưa ra các giải pháp, kế hoạch phù hợp, phân công Thẩm phán, Thư ký giải quyết án một cách khoa học, hợp lý cho nên đơn vị hàng năm đều hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua đề ra; tỉ lệ án hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán đều đảm bảo thấp hơn mức cho phép, đặc biệt trong đơn vị Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long không có vụ án nào xét xử oan sai, bỏ lọt tội phạm, quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự được đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đơn vị có bề dày thành tích và được khen thưởng nhiều danh hiệu thi đua. Năm 2018, đơn vị đạt “Tập thể lao động xuất sắc”, năm 2019, 2020 đơn vị đạt “Cờ thi đua Tòa án nhân dân”; hình thức khen thưởng “Bằng khen” của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giai đoạn 2015-2020; “Bằng khen” của Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long giai đoạn 2015-2020; “Giấy khen” của Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long trong hoạt động Hội đồng nhân dân thành phố Hạ Long khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021.

C:\Users\Computer\Desktop\triển khai công tác. Vân.jpg

Đồng chí Nguyễn Bình Vân, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác Hội thẩm nhiệm kỳ 2021-2026

Với vai trò là Thẩm phán, trong thời gian từ 01/12/2015 đền 30/4/2021, ông Nguyễn Bình Vân đã trực tiếp xét xử 451 vụ, việc (Hình sự 87 vụ; Dân sự 06 vụ, Hôn nhân gia đình 354 vụ, Kinh doanh thương mại là 4 vụ). Bình quân mỗi tháng giải quyết, xét xử 07 vụ, việc/tháng. Mặc dù, số lượng công việc rất lớn, số án giải quyết ngày càng nhiều và phức tạp, nhưng chất lượng xét xử vẫn phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không có án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan. Thực hiện Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16/3/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, bản thân ông cũng đã tổ chức 01 phiên tòa rút kinh nghiệm/năm và công bố 99 bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao. Từ năm 2018 đến 2020 ông liên tục đạt “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, năm 2020 đạt “Chiến sĩ thi đua Tòa án nhân dân”; được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng thưởng “Bằng khen” năm 2019 và danh hiệu “Thẩm phán giỏi” năm 2021.

C:\Users\Computer\Desktop\Vân. QN.jpg

Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long Nguyễn Bình Vân

Từ kinh nghiệm thực tiễn công tác, trải qua nhiều vị trí từ khi là Thẩm phán sơ cấp, rồi Thẩm phán trung cấp, chức vụ Phó Chánh án, Chánh án, ông Vân đã đúc rút nhiều kinh nghiệm quý báu: Muốn phát huy vai trò lãnh đạo gương mẫu, nói đi đôi với làm, đã làm thì hiệu quả phải cao thì bản thân phải không ngừng tìm tòi, nghiên cứu văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về chuyên môn, khoa học trong quản lý, thường xuyên nâng cao kỷ luật, đề ra chủ đề, mục tiêu thi đua gắn liền với “xét xử đúng pháp luật, đảm bảo chất lượng, không để án quá hạn, nói không với án oan, hạn chế thấp nhất án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan”. Người Thẩm phán hơn nữa là người đứng đầu trong cơ quan cần và đạt những tiêu chuẩn đạo đức của người Thẩm phán, tuân thủ Luật Cán bộ, công chức; Luật Tổ chức Tòa án, Quy tắc ứng xử của Cán bộ, công chức Tòa án nhân dân; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm...Đây là những quy định cơ bản mà một người Thẩm phán cần thấm nhuần đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đưa ra định hướng phấn đấu, rèn đức luyện tài. Người Thẩm phán phải tôn trọng Hiến pháp, pháp luật, tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân. Việc thực hiện công bố bản án trên cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân và tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp là các biện pháp hữu hựu giúp Thẩm phán có trách nhiệm, công khai, minh bạch trong hoạt động tư pháp, từ mỗi phiên tòa rút kinh nghiệm, mỗi bản án được công khai sẽ giúp Thẩm phán nhìn nhận đánh giá những sai sót, khiếm khuyết trong khi thực hiện nhiệm vụ, phòng ngừa những vi phạm, kịp thời khắc phục, rút kinh nghiệm cho những phiên tòa sau; công khai bản án sẽ minh bạch hoạt động, phán quyết của Tòa án để Nhân dân giám sát hoạt động của Tòa, buộc người Thẩm phán phải không ngừng tự giác nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng điều khiển phiên tòa để ban hành ra những phán quyết, bản án đúng pháp luật, được lòng Dân./.

Lê Xuân


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 45
ácdscv