Loading...
Skip to main content

CHÀO MỪNG 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI ĐUA YÊU NƯỚC

(07/06/2021 15:44)

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa ra đời đã phải tập trung giải quyết những nhiệm vụ cấp bách, chống thù trong giặc ngoài, diệt giặc đói, giặc dốt, bảo vệ chính quyền cách mạng. Trong bối cảnh cam go, quyết liệt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, để khích lệ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện; theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc, trong đó xác định: “Mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chóng thành công”. Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, phát động phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc và chỉ rõ: “Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau: Làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều... Thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân, và sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng”.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất phát từ lợi ích của nhân dân, đem lại ấm no, hạnh phúc và độc lập tự do cho của nhân dân. Vì thế, phong trào thi đua đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng. Ngay từ những ngày đầu phát động, phong trào đã diễn ra sôi nổi, lan rộng khắp cả nước, với nhiều phong trào cụ thể: tăng gia sản xuất và tiết kiệm, giết giặc lập công, Ba đảm đang, Ba sẵn sàng, Năm xung phong… Nhiều cá nhân điển hình trong mọi tầng lớp, ở mọi lứa tuổi, ở các miền đất nước, từ tiền tuyến đến hậu phương, từ các cụ phụ lão, các cháu thiếu niên, nhi đồng; từ công, nông, binh đến nhân viên chính phủ đã xuất hiện như trăm hoa đua nở. Phong trào thi đua ái quốc không chỉ là phong trào hời hợt bên ngoài, mà với tinh thần yêu nước mãnh liệt vốn của của nhân dân ta cùng lời hiệu triệu của Bác đã dần thấm sâu vào từng tế bào của xã hội, từng con người cụ thể, nó không chỉ dừng lại ở một cuộc phát động đơn thuần, mà nó có sức sống và sức mạnh lan toả sâu rộng trong nhân dân, tạo ra động lực tinh thần, một khí thế cách mạng mới trong xã hội. Nhờ đó đã đưa nước ta từng bước vượt qua những khó khăn trước mắt, nạn đói, nạn dốt dần được đẩy lùi, bước đầu đảm bảo những điều kiện vật chất cần thiết phục vụ cho kháng chiến.

Trải qua hơn bảy mươi năm ngày Bác ra “ Lời kêu gọi Thi đua ái quốc’ tiếp nối bao thế hệ Lãnh đạo, Thẩm phán, Công chức, Người Lao động đã và đang công tác trong Toà án nhân dân, hăng hái thực hiện lời kêu gọi của Bác đã hăng say lao động, học tập, tu dưỡng đạo đức, phẩm chất cách mạng, nâng cao trình độ chuyên môn, áp dụng thực tiễn trong hoạt động tư pháp của Toà án, cụ thể là đã cho ra được nhiều quyết định, nhiều bản án công tâm, khách quan, nghiêm minh đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, thấu tình, đạt lý, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội, bảo vệ được công lý, xây dựng được niềm vững chắc của nhân dân vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, góp phần bảo vệ sự bình yên, phát triển của Đất nước. Trải qua quá trình hơn bảy mươi năm hưởng ứng và thực hiện lời kêu gọi của Bác, Toà án nhân dân tối cao cùng Toà án nhân dân các cấp đã nhiều lần vinh dự, tự hào được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ ghi nhận, tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương và các danh hiệu cao quý khác, nhiều Thẩm phán mẫu mực, Thẩm phán tiêu biểu được Vinh danh, nhiều tập thể cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương và bằng khen cùng nhiều hình thức khen thưởng khác của các cấp lãnh đạo.

“Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Bác ngày ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị và tiếp tục trường tồn cùng sức mạnh của dân tộc, lòng yêu nước của toàn thể nhân dân, với tinh thần hăng say thi đua lao động, sản xuất, nỗ lực kiến quốc được lan toả khắp các tầng lớp trong xã hội đã góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh, công bằng, văn minh và nhân dân ta thực sự được ấm no, hạnh phúc như lúc sinh thời người hằng mong muốn.

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Bác ra “ Lời kêu gọi thi đua ái quốc” 11/6/1948- 11/6/2021 Tập thể Lãnh đạo, thẩm phán, công chức, người lao động và những công chức làm công tác Thi đua – Khen thưởng công tác trong Toà án nhân dân cùng bồi hồi nghĩ về lời Bác từng nói “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những yêu nước nhất”, cùng nhau nhìn lại chặng đường 73 năm ngày Bác ra lời kêu gọi thi đua ái quốc đã qua và đề ra quyết tâmtrong chặng đường tiếp theo sẽ tiếp tục nỗ lực thi đua, hăng say phấn đấu nhiều hơn nữa trong lao động, học tập, tu dưỡng đạo đưc, rèn luyện bản thân, mang tri thức, niềm tin vào mục tiêu tất cả“ Vì Công lý” trong công việc chuyên môn để đạt được kết quả tốt nhất trong công tác xét xử,góp phần làm đem lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, cho Tổ quốc thân yêu của chúng ta!

Tuấn Đạt – Vụ TĐKT


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 97
ácdscv