Loading...
Skip to main content

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI ĐUA YÊU NƯỚC

(05/06/2021 08:35)

Giữa thời kỳ gian khổ, ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị phát động phong trào Thi đua ái quốc, động viên mọi lực lượng tham gia kháng chiến và kiến quốc. Để triển khai Chỉ thị này, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Từ đó, ngày 11/6 hàng năm trở thành Ngày truyền thống Thi đua yêu nước.

C:\Users\Computer\Desktop\unnamed.jpg

Phạm Quyền


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 70
ácdscv