Skip to main content

Trong 6 tháng đầu năm 2021,Vụ Giám đốc kiểm tra III đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

(14/05/2021 14:17)

Theo Quyết đinh 918/2015/QĐ-TANDTC ngày 23/6/2015 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Vụ Giám đốc kiểm tra về lao động, hôn nhân gia đình và người chưa thành niên được thành lập với chức năng giúp Chánh án TANDTC xem xét, giải quyết các đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm về lĩnh vực lao động, hôn nhân, gia đình và người chưa thành niên. Ngày 15/9/2016, Vụ được Chánh án TANDTC giao bổ sung thêm nhiệm vụ nghiên cứu án hành chính. Với số lượng biên chế 27 cán bộ ( thiếu 03 biên chế so với biên chế được duyệt) nhưng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao lãnh đạo Vụ đã đặt ra quyết tâm cùng với toàn thể công chức trong đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.

Thực hiện nội dung phong trào thi đua “Vì công lý” do Chánh án TANDTC phát động tại Đại hội thi đua yêu nước TAND lần thứ IV và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng TĐKT Tòa án nhân dân, Vụ giám đốc kiểm tra III đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Tập thể lãnh đạo, công chức Vụ giám đốc kiểm tra III tập trung mọi nỗ lực, phấn đấu đẩy nhanh tiến bộ nghiên cứu đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; lập thành tích cao nhất chào mừng 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Với phong trào thi đua sôi nổi, chủ động, sáng tạo của mỗi công chức trong đơn vị, tập thể đơn vị đăng ký và quyết tâm đạt “Cờ thi đua của Chính phủ” năm 2021; 01 cá nhân đăng ký Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 03 cá nhân đăng ký Chiến sĩ thi đua TAND và các cá nhân khác đều đăng ký “Lao động tiên tiến”, trên cơ sở đăng ký thi đua đơn vị cũng đã đăng ký xây dựng các gương điển hình tiên tiến đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để đề nghị suy tôn.

image

Tập thể Lãnh đạo và công chức Vụ Giám đốc kiểm tra III chụp ảnh tại Vườn hoa Công lý.

Với các phong trào thi đua trong 6 tháng đầu năm 2021 đã góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và tạo sức lan tỏa cho toàn thể công chức trong đơn vị noi gương, hăng say lao động, đạt thành tích cao nhất. Tính từ 01/10/2020 đến 31/3/2021 đơn vị xem xét giải quyết 598 vụ án trong đó án Hành chính là 524 vụ, Lao động là 54 vụ, Hôn nhân gia đình là 20 vụ. Tổng số đã giải quyết 236 vụ, trong đó Kháng nghị Giám đốc thẩm, tái thẩm là 16 vụ, trả lời kháng nghị 187 vụ, xử lý khác 45 vụ. Số vụ việc đã có tờ trình Chánh án 02 vụ, Tờ trình Phó Chánh án là 11 vụ, Tổ Thẩm phán là 06 vụ, trình Thẩm phán là 60 vụ. Tổng số vụ việc còn phải giải quyết là 362 vụ. Như vậy, tỉ lệ giám đốc thẩm, tái thẩm là 59,6% (tính cả số vụ việc đã có tờ trình Thẩm phán TANDTC trở lên). Công tác xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm đạt chỉ tiêu đề ra: số vụ Hội đồng Thẩm phán đã xử xong là 11 vụ; còn 08 vụ chưa xét xử hiện đang chờ lịch của Hội đồng. Công tác trao đổi nghiệp vụ cũng được trú trong đặc biệt. Trong 06 tháng đầu năm có 19 vụ việc có văn bản trao đổi nghiệp vụ của các Tòa án địa phương và TAND cấp cao, trong đó đã nghiên cứu, tham mưu 09 vụ việc, đang nghiên cứu 10 vụ việc. Công tác tham mưu giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội, của các cử tri gửi đến tại các kỳ họp Quốc hội, tham gia soạn thảo các văn bản tổng kết việc thi hành pháp luật, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, tổng kết kinh nghiệm xét xử và phát triển án lệ. Đơn vị đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán về việc hướng dẫn một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và Luật tố tụng hành chính về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; tham mưu, góp ý kiến đối với các dự thảo: dự thảo Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán hướng dẫn một số quy định của pháp luật trong giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ; dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán về công tác giám đốc thẩm, tái thẩm; dự thảo Luật Bảo vệ người dưới 18 tuổi trong trường hợp pháp lý đặc biệt; tham gia các đoàn kiểm tra công tác chuyên môn do Tòa án nhân dân tối cao tổ chức.

Ngoài công tác chuyên môn đơn vị còn thực hiện tốt các công tác khác, chi bộ phối hợp với lãnh đạo đơn vị trú trọng việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương IV gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Mỗi công chức trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao với phương châm “gần dân, giúp dân, học dân” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các hoạt động đoàn thể, xã hội, từ thiện cũng được đơn vị quan tâm. Cấp ủy phối hợp với Ban chấp hành công đoàn, Đoàn thanh niên xây dựng các hoạt động thi đua thiết thực như: tham gia đội phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh Covid 19, ủng hộ người nghèo, ủng hộ quỹ tình nghĩa, tham gia cuộc thi “Góc làm việc tôi yêu”, toạ đàm Vai trò của tuổi trẻ đối với chiến lược cải cách tư pháp TAND định hướng đến năm 2030;

image

Công chức nữ Vụ Giám đốc kiểm tra III trong ngày lễ kỷ niệm 8-3

Với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021 đơn vị đã nỗ hoàn thành 59,6% chỉ tiêu đề ra, tâp thể Lãnh đạo và toàn bộ công chức trong đơn vị Vụ Giám đốc kiểm tra III sẽ đoàn kết một lòng, phát huy sức mạnh tập thể, hưởng ứng phong trào thi đua “Vì công lý” để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua năm 2021 và đạt danh hiệu thi đua “Cờ thi đua của Chính phủ”./.

Lê Xuân - Vụ TĐKT


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 18
ácdscv