Skip to main content

Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng đầu năm 2021

(14/05/2021 11:08)

Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng là một trong ba Tòa án nhân dân cấp cao được thành lập từ 01/6/2015 theo Nghị quyết số 957/NQ-UBTVQH13 ngày 28/5/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII có phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ đối với 12 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Sau hơn 5 năm thành lập, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng có 78 cán bộ, công chức, người lao động, trong đó có 66 công chức gồm 24 Thẩm phán cao cấp; 02 Thẩm tra viên chính, 14 Thẩm tra viên, 02 Thư ký chính, 17 Thư ký, 02 Chuyên viên chính, 04 chuyên viên và 01 lái xe. Các tổ chức đoàn thể gồm: Đảng bộ TAND cấp cao tại Đà Nẵng có 03 Chi bộ với 59 đảng viên; Công đoàn với 78 đoàn viên và Đoàn Thanh niên gồm 15 đoàn viên, ngoài ra còn có Ban nữ công, Chi hội Cựu chiến binh và Chi hội Luật gia cũng luôn hoạt động tích cực góp phần vào thành tích chung của đơn vị.

https://tapchitoaan.vn/media/images/20210116_202333.jpg

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Tiến trao Cờ thi đua của Chính Phủ cho tập thể lãnh đạo TAND cấp cao tại Đà Nẵng năm 2020 (nguồn Tạp chí Tòa án)

Với tinh thần phát huy những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua năm 2020, trong 6 tháng đầu năm 2021, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xuyên suốt của hệ thống Tòa án nhân dân “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quán triệt các văn bản thi đua đến các đơn vị trực thuộc và toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan như Chỉ thị số 01/2021/CT-CA ngày 05/01/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021; Kế hoạch số 355/KH-TANDTC-TDKT ngày 15/12/2020 của Tòa án nhân dân tối cao về công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2021-2025 và trong năm 2021; Kế hoạch số 02/KH-TDKT-CVII ngày 08/01/2021 của cụm thi đua số VII về thực hiện công tác Thi đua khen thưởng năm 2021. Đồng thời, đơn vị cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua theo đợt, cả năm 2021 với mục tiêu bám sát kế hoạch thi đua giai đoạn do Chánh án TANDTC phát động tại Đại hội thi đua yêu nước Tòa án nhân dân lần thứ IV với chủ đề: “ Thi đua vì Công lý”. Trên cơ sở đó, đơn vị đã phát động phong trào thi đua với chủ đề xuyên suốt “Công chức và người lao động Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng nêu cao tình thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, gương mẫu, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong tình hình mới”.

Ngay từ đầu năm 2021,Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Công chức và người lao động phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, ra sức phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021, lập nhiều thành tích chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước”.

Để tổ chức triển khai thắng lợi phong trào thi đua nêu trên, năm 2021, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tập trung tổ chức thành hai đợt:

Đợt 1: Từ đầu năm đến 31/3/2021 với chủ đề “ Nêu cao tinh thần trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác chuyên môn, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng và các ngày lễ lớn của đất nước.”

Đợt 2: Từ ngày 01/4/2021 đến 30/9/2021 với chủ đề: “Công chức và người lao động Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng hăng hái thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác năm 2021, lập nhiều thành tích chào mừng ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân 13/9/1945 -13/9/2021

Kế hoạch thi đua của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã được toàn thể công chức hưởng ứng nhiệt tình. Tập thể TAND cấp cao tại Đà Nẵng đăng ký “Cờ thi đua của Chính phủ”; 11/12 Tập thể đăng ký “Tập thể lao động xuất sắc”; 100% cá nhân đăng ký “Lao động tiên tiến”, trong đó có 01 cá nhân đăng ký “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” và 01 cá nhân đăng ký “Chiến sĩ thi đua Tòa án nhân dân”.

Từ các phong trào thi đua thiết thực, trong 6 tháng đầu năm 2021, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã thụ lý theo thủ tục phúc thẩm 770 vụ án các loại, giải quyết, xét xử 418 vụ, đạt 54,29%. Công tác giải quyết đơn và xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm: đơn vị tiếp nhận 781 đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Qua phân loại xử lý thì có 452 đơn , văn bản đề nghị không thuộc theo thẩm quyền hoặc trùng lặp, Tòa án đã trả lại đơn hoặc chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tổng số đơn cần giải quyết là 592 đơn. Kết quả đã giải quyết được 191 đơn/hồ sơ đạt 32,26%. Công tác xét xử giám đốc thẩm trong 6 tháng đầu năm tổng số vụ việc phải giải quyết là 121 vụ việc, đã giải quyết 24 vụ việc đạt 19,83%, tổ chức 02 phiên tòa rút kinh nghiệm; Việc công bố bản án quyết định theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP trong 6 tháng đầu năm đơn vị đã ban hành 442 bản án, quyết định, trong đó công bố 363 bản án; có 08 bản án thuộc trường hợp không được công bố, các mặt công tác khác đều hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ.

Bên cạch công tác chuyên môn, đơn vị triển khai tốt các hoạt động phong trào đoàn thể như “Cả nước chung tay vì người nghèo”, “ Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, tổ chức tham gia các hoạt động thiện nguyện, ủng hộ người nghèo; tặng quà cho gia đình chính sách, các hoạt động thể thao, văn nghệ …

Có thể thấy, Cấp ủy, lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và toàn thể công chức đã phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Qua các phong trào thi đua đơn vị cũng xây dựng và bồi dưỡng những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác để biểu dương, khen thưởng kịp thời và đề nghị suy tôn điển hình tiên tiến tạo sức lan tỏa đến toàn thể công chức trong đơn vị tiếp tục thi đua để đơn vị Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, đạt Cờ Thi đua của Chính phủ năm 2021./.

Xuân – Vụ TĐKT


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 13
ácdscv