Skip to main content

Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X.

(11/12/2020 15:33)

Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X diễn ra tại Hà Nội ( từ 9/12/2020 đến 10/12/2020) đã đánh giá kết quả thực các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020 và đề ra mục tiêu,phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong giai đoạn 2021-2025 với chủ đề “ Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

image

Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X.

Về dự Đại hội, Đoàn Tòa án nhân dân gồm 19 đại biểu trong đó có Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tòa án nhân dân; 01 đại biểu là Thủ trưởng đơn vị Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tòa án nhân dân; 02 đại biểu là Chiến sĩ thi đua toàn quốc từ năm 2016 - 2020; 15 đại biểu là điển hình tiên tiến xuất sắc giai đoạn 2016-2020. Các đại biểu tham dự Đại hội là những điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua của Tòa án nhân dân, đây là niềm tự hào, niềm vinh dự lớn lao cho hệ thống Tòa án nhân dân, đồng thời là động lực cho cán bộ, công chức, người lao động trong toàn hệ thống phấn đấu trong giai đoạn thi đua yêu nước 2021-2025.

image

Hình ảnh các đại biểu Tòa án nhân dân tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X

Thấm nhuần tinh thần Thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện lời dạy của Người: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất", Tòa án nhân dân tối cao đã phát động phong trào thi đua “Vì công lý”, đây là phong trào thi đua xuyên suốt giai đoạn 2021-2025 của hệ thống Tòa án nhân dân, mục tiêu chính của phong trào là xây dựng hệ thống Tòa án nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân./.

Lê Thị Xuân - Vụ TĐKT


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 89
ácdscv