Skip to main content

Tòa án nhân dân tối cao vinh dự đón nhận “Huân chương độc lập hạng nhất”.

(23/10/2020 13:40)

Hiến pháp 2013, tại khoản 1 Điều 102, đã quy định “Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp”. Đây là cơ sở pháp lý để ngày 24-11-2014, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII đã thông qua Luật Tổ chức Tòa án nhân dân. Theo Luật Tổ chức TAND năm 2014, hệ thống Tòa án nhân dân gồm có: Tòa án nhân dân tối cao (Hội đồng Thẩm phán TANDTC; 14 đơn vị giúp việc trực thuộc TANDTC; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng - Học viện Tòa án); 03 Tòa án nhân dân cấp cao tại (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh); 63 đơn vị Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 710 đơn vị TAND cấp huyện, quận, thị xã và thành phố thuộc tỉnh; các Tòa án quân sự: Tòa án quân sự trung ương, 09 Tòa án quân sự quân khu, 10 Tòa án quân sự khu vực.

Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng,Nhà nước, Quốc hội, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, bộ, ban , ngành, đoàn thể trung ương và các cấp chính quyền địa phương, cùng với sự nỗ lực của từng cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống TAND trong những năm qua, Tòa án nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Các tập thể, cá nhân trong hệ thống Tòa án nhân dân đã luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhân dân giao phó. Thấm nhuần tinh thần thi đua yêu nước của chủ tịch Hồ Chí Minh Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, Tòa án nhân dân đã phát động phong trào thi đua xuyên suốt với chủ đề “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” và đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống của đội ngũ thẩm phán, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tòa án nhân dân các cấp” với chủ đề “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý, Tòa án nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tòa án đã góp phần tuyên truyền, giáo dục công dân trung thành với Tổ quốc, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tôn trọng những quy tắc của cuộc sống, xã hội, ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm, các hành vi, vi phạm pháp luật khác.

C:\Users\Computer\Desktop\Ảnh truyền thống. Đc Dũng\189.JPG

Đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với Tòa án nhân dân tối cao

Với nhiệm vụ trọng tâm là công tác xét xử các loại án, từ năm 2010 đến 2019, Tòa án nhân dân các cấp đã giải quyết, xét xử 3.805.194 vụ việc các loại trong tổng số 3.961.571 vụ việc đã thụ lý, chiếm tỉ lệ 96%; riêng năm 2019, các Tòa án đã giải quyết 500.361 vụ việc các loại trong tổng số 625.979 vụ việc đã thụ lý chiếm tỉ lệ 80%. So với cùng kỳ năm 2018, số án thụ lý năm 2019 tăng 69.141 vụ việc (12,4%); số án giải quyết tăng 58.808 vụ việc (13,3%). Công tác xét xử những năm qua của các TAND đều đảm bảo đạt theo chỉ tiêu Quốc hội đề ra, quá trình thụ lý giải quyết đảm bảo đúng thời hạn luật định, chất lượng giải quyết các vụ án được nâng cao theo tinh thần cải cách tư pháp. Để nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa Tòa án nhân dân đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp tổ chức hàng nghìn “Phiên tòa rút kinh nghiệm”, thông qua việc tổ chức các phiên tòa này đã giúp cho các Thẩm phán, Kiểm sát viên, Thư ký tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm kịp thời nhưng sai sót trong quá trình xét xử. Các Hội đồng xét xử đã trú trọng việc tranh tụng tại phiên tòa, không hạn chế quyền tranh tụng giữa các bên tham gia, đảm bảo quyền của những người tham gia tố tụng, chú trọng, khuyến khích hơn nữa việc hòa giải, đối thoại thành công... Từ đó các phán quyết của Tòa án đảm bảo đúng quy định của pháp luật, hợp lòng dân, dễ thi hành, chất lượng xét xử ngày càng nâng cao, những sai sót trước đây đã từng bước được khắc phục.

Trong những năm qua, Tòa án nhân dân đã xét xử một số vụ đại án, đặc biệt là nhóm tội phạm liên quan chức vụ quyền hạn được dư luận quan tâm như vụ án Đinh La Thăng và đồng bọn phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”; Vụ án Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”; vụ án Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, Nguyễn Văn Dương và đồng phạm phạm tội “Đánh bạc”; vụ án Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm phạm tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”…; vụ án Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà và các đồng phạm phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”...Đối với án Dân sự, Hôn nhân gia đình, Kinh doanh thương mại và án Hành chính đều được giải quyết đúng thời hạn theo quy định của luật tố tụng, chất lượng xét xử được nâng lên rõ rệt, tỉ lệ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của thẩm phán đã được hạn chế. Các Tòa án đặc biệt chú trọng công tác hòa giải, đối thoại. Tòa án nhân dân đã tổ chức thí điểm trung tâm hòa giải tại thành phố Hải Phòng từ tháng 3/2018, đến nay đã mở rộng ra 16 tỉnh thành, kết quả sau gần 10 tháng triển khai thực hiện mục tiêu hòa giải, đối thoại thành được 36.985 vụ việc, trên tổng số 47.493 vụ việc, đạt tỉ lệ 78,08 %. Số vụ việc hòa giải, đối thoại thành công đã giúp các Tòa án không phải tiến hành xét xử 36.985 vụ án, ước tính tíết kiệm cho Nhà nước 150 tỷ đồng. Đối với công tác xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm, với số lượng đơn đề nghị giải quyết không ngừng tăng lên, số lượng biên chế giảm đi nhưng các Tòa án nhân dân vẫn giải quyết 62.258 đơn trên tổng số thụ lý 75.937 đơn, chiếm tỉ lệ 82%. Trong đó đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tối cao là 51,6%. Công tác giám đốc thẩm, tái thẩm trong những năm qua có nhiều chuyển biến rõ rệt, không có vụ việc quá hạn, chất lượng trả lời đơn, kháng nghị được nâng lên, riêng năm 2019 đảm bảo 100% kháng nghị của Chánh án TANDTC được Hội đồng xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm chấp nhận. Các phiên tòa giám đốc thẩm, tái thẩm được xét xử đúng trình tự thủ tục, thời gian, thẩm quyền. Một số vụ án Giams đốc thẩm, tái thẩm dư luận xã hội quan tâm đều được các cơ quan báo chí, các kênh tuyên truyền đưa tin công khai, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng xét xử của các đơn vị cấp dưới, từ năm 2010 đến nay đã tổ chức 50 đoàn kiểm tra nghiệp vụ do lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán TANDTC là trưởng đoàn và 30 đoàn thanh tra công vụ. Kết thúc các đợt kiểm tra, các đoàn đều có kết luận kiểm tra và tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời, chấn chỉnh sai sót trong các mặt công tác, đặc biệt là công tác nghiệp vụ. Đối với Tòa án quân sự đã thụ lý 2.355 vụ,việc, xét xử 2.300 vụ,việc. Các vụ, việc mà Tòa án quân sự thụ lý, giải quyết đều đảm bảo đúng quy định của pháp luật và quy tắc của Quân đội nhân dân Việt Nam.

C:\Users\Computer\Desktop\FILE  GỐC\ảnh sưu tầm về CA Nguyễn Hòa Bình\Hội đồng Thẩm phán TANDTC biểu quyết - phiên tòa Hồ Duy Hải.jpg

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao biểu quyết trong một phiên tòa giám đốc thẩm.

Về công tác xây dựng và hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật. Tòa án nhân dân tối cao đã chủ trì xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi các dự án luật như Luật tố tụng hành chính; Bộ luật tố tụng dân sự; Luật tổ chức Tòa án nhân dân; Luật phá sản; phối hợp các cơ quan khác xây dựng Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật hình sự, Bộ luật dân sự, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Bộ luật lao động, Luật thi hành án hình sự, Luật Kiểm toán Nhà nước.. Một số Luật đang được triển khai như Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Tòa án nhân dân tối cao đã chủ trì xây dựng và ban hành 06 Thông tư của Chánh án TANDTC; 36 Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán TANDTC; 5 Tập giải đáp vướng mắc nghiệp vụ, hàng nghìn Công văn trao đổi vướng mắc, giải đáp, hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng thống nhất pháp luật cho các đơn vị địa phương. Công tác phát triển án lệ được chú trọng và đã gặt hái được thành công, hiện nay, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã ban hành 29 án lệ, có hơn 600 bản án, quyết định của Tòa án đã viện dẫn án lệ trong quá trình giải quyết. TAND TC đã cho xuất bản hai cuốn “Án lệ và bình luận”, quyển 1, quyển 2 tạo điều kiện cho việc nghiên cứu khoa học về án lệ và vận dụng trong thực tiễn đạt hiệu quả. Đặc biệt, lần đầu tiên Tòa án nhân dân đã ban hành Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán, có giá trị là các chuẩn mực đạo đức và ứng xử của người Thẩm phán, là cơ sở để người Thẩm phán tự giác rèn luyện, tu dưỡng trong hoạt động công vụ cũng như trong đời sống hàng ngày, góp phần giúp đội ngũ Thẩm phán giữ gìn phẩm chất, nâng cao uy tín của cá nhân, từ đó tạo được niềm tin của nhân dân.

Ra mắt trang tin điện tử về án lệ của Tòa án nhân dân tối cao - ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bấm nút ra mắt trang tin điện tử về Án lệ.

Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ: Đây là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm, Tòa án nhân dân có tổng số 13.792 biên chế , so với biên chế được duyệt còn thiếu 1.445 người, trong đó 5.991 Thẩm phán, 7.242 Thẩm tra viên; Thư ký và chức danh tương đương, còn lại 559 chức danh khác. Chất lượng đội ngũ công chức không ngừng được nâng lên, hiện tại có 3 Phó giáo sư; 50 Tiến sỹ; 1.955 Thạc sỹ, 11.322 cử nhân; có 2.418 người có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 4.215 người có trình độ trung cấp lý luận chính trị; 3.932 người có trình độ sơ cấp lý luận chính trị. Bên cạnh đội ngũ cán bộ, công chức, Hội thẩm nhân dân cũng từng bước được kiện toàn về số lượng và chất lượng. Toàn ngành có 16.699 Hội thẩm nhân dân, trong đó HTND cấp tỉnh là 1.801 người; HTND cấp huyện 14.898 người. Hàng năm, các đơn vị đều tổ chức các lớp tập huấn cho Hội thẩm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng xét xử. Bên cạnh đó, TAND TC hết sức trú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai, từ năm 2010 đến nay, Học viện Tòa án đã tổ chức 17 khóa đào tạo nghiệp vụ xét xử cho 1.991 học viên, 15 khóa đào tạo nghiệp vụ cho 3.271 học viên. Đặc biệt, Học viện Tòa án đã tổ chức tuyển sinh 04 khóa đạo cử nhân luật với 1.139 học viên, phối hợp Học viện Khoa học xã hội tuyển sinh đào tạo khóa Thạc sỹ luật học với 35 học viên, hiện tại đang tiếp tục phối hợp để tuyên sinh khóa Thạc sỹ luật học đợt 2.. Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020 định hướng đến 2025 với nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tin học, ngoại ngữ, các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị.. nhằm phát huy và không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn của cán bộ Tòa án trong thời gian tới.

Công tác hợp tác quốc tế luôn được lãnh đạo Tòa án nhân dân đề cao. Trong bối cảnh đất nước ngày càng vươn xa trên trường quốc tế, ngành Tòa án chúng ta đã có quan hệ hợp tác với 23 nước trên thế giới. Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức nhiều đoàn công tác cấp cao thăm, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài, tham gia các hội nghị, diễn đàn quốc tế như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc... đồng thời tổ chức đón tiếp các đoàn nước ngoài đến thăm và làm việc với Tòa án nhân dân.. Tòa án nhân dân cũng đã đăng cai và tổ chức thành công Hội nghị quốc tế: Hội nghị Chánh án các nước ASEAN lần thứ 4; Hội nghị diễn đàn về cải cách phá sản tại Châu Á lần thứ 10, Hội nghị các tỉnh biên giới ba nước láng giềng Việt Nam – Lào - Campuchia; ... điểm nổi bật trong quan hệ quốc tế là đã tập trung nghiên cứu pháp luật quốc tế để học tập kinh nghiệm, triển khai thực hiện cho phù hợp với điều kiện tình hình đất nước hiện nay.

C:\Users\Computer\Desktop\FILE  GỐC\ảnh sưu tầm về CA Nguyễn Hòa Bình\Hình ảnh Chánh án Nguyễn Hòa Bình tham dự phiên họp lần thứ 7, Hội đồng Chánh án ASEAN.jpg

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam tham dự phiên họp lần thứ 7, Hội nghị Chánh án các nước ASEAN

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần vào sự phát triển Tòa án, tiến tới xây dựng Tòa án điện tử. Tòa án nhân dân tối cao đã triển khai đề án “tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong Tòa án nhân dân giai đoạn 2011-2015”. Giai đoạn 2016 đến nay, Tòa án tiếp tục thực hiện các giải pháp đột phá nhằm nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động như: triển khai Trang điện tử Án lệ; Hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến; Phần mềm công bố bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử Tòa án; Phần mềm đăng ký trực tuyến cấp sao bản án, tài liệu; triển khai hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến đến các Tòa án quân sự; Cổng thông tin điện tử TANDTC đã được nâng cấp và xây dựng phiên bản bằng tiếng Anh và liên kết với cổng thông tin điện tử Tòa án các nước trong hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đây là những sự kiện quan trọng kịp thời đáp ứng được nhu cầu về thông tin đối ngoại, tạo sức lan tỏa rộng tãi trong thông tin truyền thông về hệ thống Tòa án Việt Nam, tạo tiền đề tiến tới xây dựng Tòa án điện tử. Mặc khác, trên các kênh tuyên truyền của hệ thống Tòa án đã mở rộng hơn: Tạp chí Tòa án, Báo công lý, Cổng thông tin điện tử TANDTC; Cổng thông tin điện tử các Tòa án địa phương ; các Trang tin điện tử mở rộng các chuyên mục như công bố văn bản pháp luật; góp ý văn bản pháp luật; hỏi đáp pháp luật; tuyên truyền tấm gương điển hình tiên tiến; gương người tốt việc tốt. Thông qua các kênh thông tin điện tử, Tòa án nhân dân công khai minh bạch hoạt động, người dân được tiếp cận, phản ánh đơn thư khiếu nại, tố cáo một cách dễ dàng.

Các mặt công tác khác được chú trọng và phát huy hiệu lực, hiệu quả như công tác quản lý công sản, xây dựng cơ sở vật chất; công tác thi đua khen thưởng, công tác Đảng, đoàn thể, từ thiện....đều được Tòa án nhân dân tối cao đặc biệt quan tâm. Đặc biệt công tác Thi đua khen thưởng được Hội đồng thi đua khen thưởng TAND quan tâm trú trọng, việc khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời. Từ năm 2010 đến nay, đã trình khen và đạt được kết quả khen thưởng cấp Nhà nước là 565 Huân chương các loại, 806 Bằng khen của Chính phủ; 200 Cờ thi đua của Chính phủ; 50 Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Khen thưởng trong ngành đảm bảo đúng quy định của Luật thi đua khen thưởng, với 891 Cờ Thi đua Tòa án nhân dân; 19.160 Bằng khen của Chánh án TANDTC; 15.233 trường hợp Thẩm phán giỏi, Thẩm phán tiêu biểu, Thẩm phán mẫu mực; 15.233 Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tòa án.

C:\Users\Computer\Desktop\Ảnh truyền thống. Đc Dũng\180. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống..JPG

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao thưởng “Huân chương Sao vàng” cho Tòa án nhân dân năm 2015

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, quán triệt và triển khai nghiêm túc các Nghị quyết cả Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp, những năm qua Tòa án nhân dân đã chủ động đưa ra 14 giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng công tác, trọng tâm là công tác xét xử, tổ chức thực hiện quyết liệt trên toàn hệ thống đã tạo ra những chuyển biến tích cực, đã nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại án, tỷ lệ giải quyết đều đảm bảo được chỉ tiêu Quốc hội đề ra, đặc biệt chỉ tiêu án hủy, sửa không vượt quá 1,5% tổng số các loại án. Năm 1985,Tòa án nhân dân đã được Hội đồng nhà nước tặng thưởng “Huân chương Hồ Chí Minh” lần thứ nhất; năm 2005, được tặng thưởng “Huân Chương Sao vàng; năm 2015 được tặng thưởng “Huân chương Hồ Chí Minh” lần thứ hai. Với bề dày thành tích đó hệ thống Tòa án nhân dân đã góp phần to lớn vào công cuộc bảo vệ đất nước, bảo vệ xã hội chủ nghĩa , bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Đảng và Nhà nước đã ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác của Tòa án nhân dân, tại Quyết định số 1735/QĐ-CTN ngày 05/10/2020 Chủ tịch nước đã tặng thưởng “Huân chương độc lập hạng nhất” cho Tòa án nhân dân. Tập thể và cá nhân toàn hệ thống Tòa án nhân dân trân trọng những thành quả đã đạt được, nguyện tận trung với Đảng và Nhà nước, luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó./.

Lê Xuân, Vụ Thi đua – Khen thưởng TANDTC


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 57
ácdscv