Skip to main content

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học là đơn vị dẫn đầu trong các phong trào thi đua của Tòa án nhân dân tối cao.

(22/09/2020 14:39)

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao được thành lập trên cơ sở kế thừa Viện Khoa học xét xử theo Quyết định 918/2015/QĐ-TANDTC ngày 23/6/2015 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Chức năng nhiệm vụ chính của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học là cơ quan tham mưu cho Chánh án TAND tối cao trong việc xây dựng kế hoạch và đề xuất chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội;  bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử; tổng kết thực tiễn xét xử và phát triển án lệ; tổ chức rà soát, hệ thống hoá, hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động của Toà án nhân dân theo quy định của pháp luật; Là cơ quan thường trực của Hội đồng khoa học Tòa án nhân dân tối cao; giúp Chánh án Toà án nhân dân tối cao trong công tác quản lý, tổ chức triển khai nghiên cứu hoặc giao nghiên cứu các đề tài khoa học liên quan đến tổ chức và hoạt động của Toà án cho các đơn vị, cá nhân trong các Tòa án nhân dân và các nhiệm vụ khác.

C:\Users\Computer\Desktop\tập thể PC.jpg

Hội nghị Công chức và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học.

Trong thời gian từ năm 2015 đến nay, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, nhất là công tác tham mưu cho lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao trong việc xây dựng các dự án luật, Nghị quyết trình Ủy ban thường vụ Quốc hội 05 dự án Luật, Nghị Quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được thông qua : Luật tổ chức TAND sửa đổi thông qua ngày 24/11/2014 tại kỳ họp thứ 8 QH khóa XIII; Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi thông qua ngày 25/11//2015 tại kỳ họp thứ 10 QH khóa XIII; Luật tố tụng hành chính sửa đổi thông qua ngày 25/11/20115 tại kỳ họp thứ 9 QH khóa XIII; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ QH về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án đã trình ủy ban thường vụ quốc hội và đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc Hội khóa XIV, sau khi dự án Luật này có hiệu lực sẽ tạo ra một cơ chế pháp lý mới nhằm giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính thông qua hòa giải, đối thoại, phát huy tối đa quyền tự định đoạt của đương sự, tạo điều kiện cho tranh chấp được giải quyết nhanh chóng, giảm được số vụ việc tòa án phải thụ lý xét xử . Đồng thời Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học đã tham mưu trình Hội đồng Thẩm phán, trình Chánh án ký ban hành 26 Nghị Quyết của Hội đồng thẩm phán , 05 Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và 24 Thông tư liên tịch. Công tác tổng kết thực tiễn xét xử và phát triển án lệ đã được Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học quan tâm và triển khai hiệu quả, đã trình Hội đồng Thẩm phán TANDTC lựa chọn và ban hành 37 án lệ, ngay sau khi được công bố các Tòa án đã viện dẫn đảm bảo những vụ việc có tình tiết, sự kiện pháp lý giống nhau được giải quyết công bằng, khách quan, thống nhất. Ngoài ra, Vụ đã trình Lãnh đạo TAND TC cho xuất bản hai cuốn “Án lệ và bình luận”, quyển 1, quyển 2 tạo điều kiện cho việc nghiên cứu khoa học về án lệ và vận dụng trong thực tiễn đạt hiệu quả. Về công tác quản lý khoa học: trong 5 năm qua, Vụ đã tổ chức nghiệm thu 39 đề tài khoa học cấp Bộ, 05 đề tài khoa học cấp cơ sở, bên cạnh đó Vụ còn trực tiếp tham gia nghiên cứu 03 đề án và đã bảo vệ đạt kết quả xuất sắc…Thêm vào đó, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học còn được Hội đồng Thẩm phán TANDTC đánh giá cao một số nhiệm vụ như: Trình Hội đồng thẩm phán ban hành Nghị quyết số 03/2017/NQ- HĐTP ngày 16/3/2017 về Công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử; Ban hành Bộ quy tắc đặc đức và ứng xử của Thẩm phán…

C:\Users\Computer\Desktop\1234.jpg

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC tổ chức Hội thảo khoa học

Để đạt được những thành tích nói trên cấp ủy và lãnh đạo Vụ đã phối hợp với Chi bộ, Công đoàn, đoàn thanh niên triển khai quyết liệt và có hiệu quả các phong trào thi đua do TANDTC phát động, đồng thời chủ động phát động và triển khai nhiều phong trào thi đua gắn với chỉ tiêu công tác chuyên môn đã tạo sức lan tỏa, hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể công chức trong đơn vị đã tạo khí thế sôi nổi, thúc đẩy giải quyết kịp thời hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của đơn vị. Chi bộ thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ 5 năm liền đạt “Trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu”. Đảng viên được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công đoàn, Đoàn thanh niên đã phối hợp Chi bộ tổ chức nhiều phong trào thiết thực như: “Xuân ấm biên cương”; “ Mỗi đoàn viên là một cây xanh” và xây dựng không gian làm việc xanh-sạch-đẹp; Đoàn thanh niên thành lập câu lạc bộ tiếng anh để nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ… Ngoài ra đơn vị còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện như đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ tình nghĩa Tòa án nhân dân với số tiền lớn.

C:\Users\Computer\Desktop\ĐH cb PC.jpg

Đại hội Chi bộ Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học nhiệm kỳ 2020-2022

Có thể nói Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học là đơn vị có bề dày thành tích, từ năm 2015 đến 2019 đơn vị được Chánh án TANDTC tặng nhiều Bằng khen, 5 năm liền được tặng Cờ thi đua Tòa án nhân dân, trong đó năm 2018 được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”. Nhiều cá nhân trong đơn vị được tặng chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua Tòa án nhân dân, Bằng khen của Chánh án TANDTC… Trên cơ sở thành tích mà đơn vị đã đạt được trong suốt giai đoạn 2015-2019, Hội đồng thi đua – Khen thưởng Tòa án nhân dân đã nhất trí đề nghị Chánh án TANDTC trình Chủ tịch nước tặng “ Huân chương lao động hạng nhất” cho Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao.

Lê Thị Xuân


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 34
ácdscv