Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025

(31/08/2020 15:27)

Thực hiện Kế hoạch số 99/H-TANDTC-TĐKT ngày 15/5/2017 của Tòa án nhân dân tối cao về việc tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng điển hình tiên tiến Tòa án nhân dân giai đoạn 2017-2020. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong hệ thống Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025.

Mô hình tập thể, cá nhân được nêu gương phải là những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, công tác quản lý, nổi trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ các đồng nghiệp cùng phát triển, tích cực tham gia xây dựng các quỹ, hoạt động từ thiện và các hoạt động khác nhằm góp phần thực hiện tốt công tác chuyên môn cũng như công tác an sinh xã hội.

Kế hoạch số 36/KH-TĐKT ngày 04/8/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã xây dựng tiêu chí cụ thể cho từng mô hình. Đối với tập thể: là đơn vị xuất sắc về chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách tư pháp, chủ động, sáng tạo, đạt kết quả cao trong công tác, trong dẫn đầu trong phong trào thi đua; Đơn vị có cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và không có cá nhân vi phạm các quy chế, quy định của cơ quan; Tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Đối với cá nhân là công chức, người lao động phải năng động, sáng tạo trong công việc, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là nhân tố tiêu biểu, nổi trội đi đầu trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị, có quá trình rèn luyện phấn đấu liên tục, ổn định, do tập thể suy tôn, luôn gương mẫu đi đầu trong công tác, có sức ảnh hưởng, cổ vũ, nêu gương trong TAND hai cấp tỉnh, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, tích cực hưởng ứng và tham gia nhiệt tình các phong trào thi đua của cơ quan đơn vị, thực hiện lối sống lành mạnh, chuẩn mực đạo đức, có trách nhiệm với công việc, gia đình và xã hội.

Đối với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo phải nên gương cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực nghiên cứu, áp dụng những sáng kiến, giải pháp mới nhằm nâng cao năng suất, năng lực trong công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hằng năm, Hội đồng Thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh sẽ tiến hành họp xét, đề nghị Chánh án TAND tỉnh công nhận các mô hình tiêu biểu, nêu gương, biểu dương, khen thưởng kịp thời để kích lệ tinh thần, khả năng sáng tạo, phát triển của các mô hình đồng thời phát hiện, hướng dẫn và bồi dưỡng những mô hình mới./.

Lê Thị Xuân


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 11
ácdscv