Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai với phong trào "Hai tăng, Hai giảm, Ba không"

(22/06/2020 16:01)

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020, ngay từ đầu năm Hội đồng thi đua khen thưởng Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch để triển khai phong trào thi đua năm 2020 với chủ đề xuyên suốt của Tòa án nhân dân là “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với việc tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2020. Bám sát chủ đề phong trào thi đua chung của cả nước giai đoạn 2016-2020 là “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, chủ đề hành động của hệ thống Toà án nhân dân là “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”, Lãnh đạo Toà án nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua khen thưởng Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Gia Lai đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Phát huy truyền thống vẻ vang, nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, công chức, người lao động Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Gia Lai thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020; lập thành tích thiết thực hướng tới chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước, chào mừng đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống Tòa án nhân dân; tiếp tục thực hiện chủ đề thi đua của Tòa án nhân dân tối cao là “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”.

C:\Users\admin\Downloads\Anh Hoi dong xet xu.jpg

Một phiên xét xử tại Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai

Với số lượng án tăng hàng năm của đơn vị luôn thuộc tốp đầu các đơn vị Tòa án của Cụm thi đua số III Tòa án nhân dân, trong khi Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Gia Lai hiện có 89 Thẩm phán (bao gồm các ngạch Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp và Thẩm phán cao cấp), trong những năm qua Tòa án nhân dân tỉnh gia Lai luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ thẩm phán nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xét xử, giải quyết án; việc ban hành các bản án,quyết định đúng quy định pháp luật được dư luận xã hội đồng tình đã tạo dựng được hình ảnh, uy tín của Tòa án nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và người dân. Kết quả công tác của đội ngũ Thẩm phán đã đóng góp quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của Tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh Gia Lai. Năm 2020 TAND 2 cấp tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện 14 giải pháp của TAND tối cao để nâng cao chất lượng công tác xét xử, vì vậy các phong trào thi đua luôn gắn với chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn, ngoài các phong trào thi đua thường xuyên Hội đồng thi đua đã phát động phong trào thi đua theo chuyên đề cho đội ngũ Thẩm phán lấy đội ngũ Thẩm phán làm trung tâm để tạo dựng những nhân tố điển hình đó là phong trào Hai tăng, Hai giảm, Ba không.

Hai tăng gồm: Tăng tỷ lệ chất lượng giải quyết án; Tăng tỷ lệ hoà giải trong các vụ việc dân sự.

Hai giảm gồm: Giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ án huỷ, cải sửa do lỗi chủ quan; Giảm đến mức thấp nhất việc đính chính bản án, quyết định.

Ba không gồm: Không có án xét xử oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm; Không có án quá hạn, án tuyên không rõ ràng gây khó khăn cho công tác thi hành án; Không tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà cho đương sự.

Kết quả công tác 06 tháng đầu năm 2020 với tổng số các loại án đã thụ lý: 5.439 vụ, việc (tăng 1.243 vụ, việc so với cùng kỳ năm 2019). Đã giải quyết: 3.168 vụ, việc (tăng 781 vụ, việc so với cùng kỳ năm 2019). Tỷ lệ giải quyết chung đạt: 58,2%. Bình quân mỗi thẩm phán giải quyết 5,91 vụ, việc/ tháng. Số vụ án bị hủy do lỗi chủ quan 07 vụ (chiếm tỷ lệ 0,22%), số vụ án bị sửa do lỗi chủ quan 04 vụ (chiếm tỷ lệ 0,13%); các đơn vị Tòa án trong tỉnh đã tổ chức được 38 phiên tòa rút kinh nghiệm; công bố được 1.123 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân.

Mặc dù, đầu năm 2020, trong điều kiện xảy ra đại dịch Covid-19, cùng với cả nước, hệ thống Tòa án nhân dân phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và giãn cách xã hội, nhưng với tinh thần quyết tâm cao, bám sát sự chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao, các Thẩm phán đã phấn đấu, nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu trong công tác Tòa án. Quá trình giải quyết các vụ, việc các Thẩm phán luôn quan tâm, chú trọng đến công tác hòa giải, đối thoại trong các vụ, việc dân sự và vụ án hành chính; thực hiện nghiêm túc việc mở các phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp; công bố bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân đúng quy định. Trong 6 tháng đầu năm Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, trong đó công tác trọng tâm là việc giải quyết, xét xử các loại án, nhất là án tham nhũng, án được dư luận xã hội quan tâm đảm bảo nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các đương sự theo quy định của pháp luật; kết quả xét xử của Tòa án về cơ bản được dư luận xã hội đồng tình ủng hộ; hoạt động của các Tòa án góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế, đầu tư phát triển thuận lợi, an toàn. Các bản án của Tòa án đã tuyên đảm bảo rõ ràng, ít phải đính chính tạo thuận lợi cho công tác Thi hành án.

C:\Users\Computer\Desktop\ảnh 3.png

Phiên tòa rút kinh nghiệm được thực hiện tại Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai

Cùng với phong trào thi đua “Hai tăng, Hai giảm, Ba không”, đội ngũ Thẩm phán còn thực hiện tốt phương châm “Dân vận khéo”; kết hợp công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án để tuyên truyền, giải thích pháp luật đối với đương sự, đối với nhân dân, qua đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, kéo giảm đáng kể các vụ, việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến các hoạt động của Tòa án (06 đầu năm 2020 chỉ có 31 đơn khiếu nại, tố cáo , giảm 25 đơn so với cùng kỳ năm 2019 và 100 đơn so với cùng kỳ năm 2018). Quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân; công chức được phân công luôn khéo léo kết hợp thực hiện tốt công tác dân vận, qua việc kiên trì phân tích, giải thích pháp luật, nhiều công dân, đương sự đã tự nguyện rút đơn, thư; từ đó, góp phần giảm bớt căng thẳng, mâu thuẫn giữa người dân với người dân và giữa người dân với các cơ quan Tòa án.

Để góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Tòa án 06 tháng cuối năm và trong cả năm 2020; công chức, người lao động Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Gia Lai tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa công tác TĐKT, trong đó đội ngũ Thẩm phán tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua “ Hai Tăng, Hai Giảm, Ba không”, trọng tâm là thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn tập trung đẩy mạnh công tác xét xử, giải quyết các loại án, phấn đấu nâng cao tỷ lệ giải quyết án; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác 06 tháng đầu năm 2020 để thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua trong năm 2020.

Bên cạnh việc thực hiện các phong trào thi đua theo chủ đề chung của Hệ thống Tòa án nhân dân; Lãnh đạo, công chức, người lao động Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Gia Lai đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Gia Lai phát động, như phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Gia Lai chung tay vì người nghèo”, “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông”, phong trào thi đua cải cách thủ tục hành chính…

Kết quả thực hiện các phong trào thi đua thường xuyên và thi đua theo chuyên đề sẽ là tiền đề và động lực quan trọng để Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Gia Lai quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần quan trọng cùng các Tòa án trong cả nước hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 01-NQ/BCSĐ ngày 02/01/2020 của Ban Cán sự đảng và Chỉ thị số 01/2020/CT-CA ngày 09/01/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về công tác trọng tâm trong năm 2020.

Nguyễn Văn Linh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 105
ácdscv