Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xây dựng kế hoạch thi đua chuyên đề cho Hội thẩm nhân dân

(02/06/2020 08:50)

Theo Hiến pháp năm 2013 “Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam, thực hiện quyền Tư pháp” và “ việc xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân có Hội thẩm nhân dân tham gia…”; Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định Tòa án có vị trí trung tâm và xét xử là hoạt động trọng tâm trong cải cách Tư pháp, vì vậy việc nâng cao hơn nữa chất lượng xét xử của Tòa án đáp ứng yêu cầu cải cách Tư pháp trong tình hình mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cải cách tư pháp.

Để nâng cao chất lượng xét xử của Tòa án thì ngoài việc phải nâng cao chất lượng của các chức danh Tư pháp còn phải quan tâm, chú trọng nâng cao vai trò, kỹ năng cho Hội thẩm nhân dân trong quá trình xét xử các vụ án là điều hết sức cần thiết, đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên đương sự.

Căn cứ vào Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua do Hội đồng thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân phát động ngoài việc triển khai xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua, kế hoạch xây dựng điển hình tiên tiến đối với công chức, người lao động, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai còn quan tâm xây dựng kế hoạch thi đua chuyên đề cho đội ngũ Hội thẩm nhân dân.

image

Đồng chí Võ Văn Bình - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai phát biểu tại Hội nghị tập huấn Hội thẩm nhân dân

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xét xử của TAND 2 cấp tỉnh Gia Lai, Hội thẩm nhân dân đã luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm phát huy vai trò cùng với các Thẩm phán Tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh Gia Lai nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cứ để ra những Bản án khách quan, đúng pháp luật, việc xét xử đúng người, đúng tội, đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước,tổ chức và mọi công dân, nhiều vụ án trọng điểm, vụ án được dư luận xã hội quan tâm kết quả xét xử được nhân dân đồng tình ủng hộ đã góp phần bảo vệ bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, giữ gìn và thực thi công lý.Với những kết quả công tác xét xử hàng năm mà TAND 2 cấp tỉnh Gia Lai có được không thể thiếu sự đóng góp tích cực của các vị Hội thẩm nhân dân. Tuy nhiên, từ việc đánh giá chất lượng xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai cũng cho thấy vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định trong công tác Hội thẩm nhân dân như: Hội thẩm tham gia chưa phát huy hết vai trò của mình, kiến thức pháp lý còn hạn chế trong khi các văn bản pháp luật về tố tụng và pháp luật nội dung liên quan đến hoạt động xét xử của Tòa án có sự thay đổi; tính chất các vụ việc ngày càng đa dạng về quan hệ pháp luật và phức tạp về nội dung.

image

Hội nghị tập huấn cho Hội thẩmTòa án nhân dân tỉnh Gia Lai

Để nâng cao kiến thức pháp lý, kỹ năng xét hỏi tại phiên tòa cho Hội thẩm nhân dân hàng năm TAND tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn nghiệp vụ xét xử, hướng dẫn áp dụng các văn bản pháp luật mới cho Hội thẩm nhân dân. Đồng thời xây dựng, triển khai kế hoạch thi đua chuyên đề đối với đội ngũ Hội thẩm nhân dân với mục đích, yêu cầu, chủ đề, các chỉ tiêu cụ thể gắn với những giải pháp tổ chức thực hiện để nâng cao chất lượng xét xử là cần thiết và có ý nghĩa, trong đó chú trọng đến một số nội dung cơ bản như:

Thứ nhất: Phối hợp với Đoàn Hội thẩm nhân dân, triển khai các hoạt động thi đua gắn với việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, đặc biệt là Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; qua đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của Hội thẩm nhân dân trong việc tham gia các phong trào thi đua của Tòa án.

Thứ hai: Tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua nói chung và các đợt thi đua đặc biệt, ngắn ngày do Tòa án nhân dân tỉnh phát động: Cùng với đội ngũ Thẩm phán, Thư ký Tòa án tích cực tham gia công tác xét xử, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, giúp Tòa án nhân dân 2 cấp hoàn thành các chi tiêu của các đợt thi đua đặc biệt, thi đua ngắn ngày chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của Tòa án nhân dân; kết hợp công tác xét xử với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bị cáo, đương sự và cho người dân; đặc biệt là nâng cao chất lượng xét xử thông qua việc tham gia các phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách Tư pháp.

Thứ ba: Tham gia đầy đủ và có chất lượng các đợt tập huấn và các Hội nghị khác do Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức, đặc biệt là các Hội nghị có nội dung rút kinh nghiệm về công tác chuyên môn: Lãnh đạo Đoàn Hội thẩm tỉnh phối hợp cùng các Phòng chức năng của Tòa án nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc Hội thẩm nhân dân tham gia đầy đủ các đợt tập huấn do Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức. Từng Hội thẩm nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, cần cập nhật, bổ sung kiến thức pháp lý, các văn bản pháp luật và văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật mới trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động xét xử của Tòa án nhằm nâng cao hơn kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, kỹ năng xét hỏi tại phiên tòa.

Bên cạnh đó, cần tổ chức tốt việc sơ, tổng kết theo đúng quy chế hoạt động, qua đó đánh giá kết quả công tác, kết quả hưởng ứng và thực hiện các phong trào thi đua do Tòa án nhân dân tỉnh phát động; đồng thời trao đổi, nêu kiến nghị để giúp cho hoạt động của Tòa án nhân dân tỉnh được tốt hơn. Phấn đấu hàng năm 100% Hội thẩm nhân dân đều tham gia xét xử các vụ án, mỗi Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử tối thiểu 01 vụ án/01 tháng, cùng với Tòa án nhân dân tỉnh phấn đấu giải quyết các loại án đạt và vượt tỷ lệ do Tòa án nhân dân tối cao quy định, từ đó có căn cứ đề nghị xét khen thưởng hàng năm, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua chung của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển về chiều sâu và đạt kết quả thiết thực.

Nguyễn Văn Linh

Phó Trưởng phòng TCCB, Thanh tra và TĐKT


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 127
ácdscv