Loading...
Skip to main content

Đại hội Chi bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao

(02/06/2020 07:55)

Ngày 28/5/2020 tại trụ sở TANDTC (262 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội), Vụ Thi đua - Khen thưởng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. 

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Trong nhiệm kỳ 2017-2020 Chi bộ đã lãnh, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiêm vụ công tác chuyên môn và công tác xây dựng đảng. Chi bộ thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời tới toàn thể cán bộ, đảng viên, các Nghi quyết, chỉ thị của Đảng ủy Khối, Đảng ủy TANDTC, 100% đảng viên trong Chi bộ học tập nghiêm túc các nghị quyết của Đảng và có bản thu hoạch theo quy định từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ là đảng viên.

Chi bộ đã thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020,hàng năm Chi bộ được công nhận là tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đặc biệt năm 2018 chi bộ được công nhận là tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu và được tặng Bằng khen, 100% đảng viên đều được công nhận là đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ luôn lãnh chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác tham mưu cho Hội đồng Thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thực hiện đúng quy định Luật Thi đua khen thưởng; tham mưu xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về Thi đua khen thưởng nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai minh bạch, thực chất, công bằng có tác dụng khuyến khích động viên cán bộ, công chức , viên chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào Thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến trong hệ thống Tòa án nhân dân...Kết quả công tác hàng năm được lãnh đạo TANDTC đánh giá cao, được Chánh án TANDTC tặng Cờ thi đua TAND. Bên cạnh những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua Đại hội cũng chỉ ra những hạn chế, đánh giá nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đánh giá cao và biểu dương những kết quả đã đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng thời yêu cầu chi ủy Chi bộ đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí cũng nhấn mạnh nhiệm vụ của Đại hội là bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 đảm bảo là những đảng viên đủ tiêu chuẩn,gương mẫu nhất, có khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Chi bộ giao.

C:\Users\Computer\Desktop\toàn cảnh đại hội.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại Đại hội

Đại hội cũng đã sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 3 đồng chí: Đồng chí Phạm Hồng Quyền, Phó Vụ Trưởng phụ trách làm Bí thư Chi bộ; Đ/c Nguyễn Thị Lan Anh , Phó Vụ Trưởng làm Phó Bí thư Chi bộ; Đ/c Bùi Văn Dương Phó Trưởng phòng làm chi ủy viên và bầu các đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ TAND Tối cao nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng chỉ tiêu được phân bổ.

C:\Users\Computer\Desktop\cb8774ed0e53f40dad42.jpg

Ban Chi ủy Chi bộ Vụ Thi đua – Khen thưởng nhiệm kỳ 2020-2022

C:\Users\Computer\Desktop\7d16d484ad3a57640e2b.jpg

Đồng chí Phạm Hồng Quyền- Bí thư Chi bộ Vụ Thi đua – Khen thưởng

Thay mặt cho Chi bộ, đồng chí Phạm Hồng Quyền cảm ơn ý kiến phát biểu của đ/c Nguyễn Văn Du và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí để xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Chi ủy Chi bộ sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, tăng cường phối hợp giữa Ban chi ủy với lãnh đạo đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; thực hiện tốt các nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của Chi bộ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát đảng viên theo quy định Điều lệ Đảng; công tác tổ chức xây dựng Đảng,công tác phát triển đảng viên để xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng thời đồng chí cũng phát biểu cảm ơn Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

C:\Users\Computer\Desktop\chi ủy cũ. 618.png

Đồng chí Phạm Hồng Quyền, Bí thư Chi bộ tặng hoa và cảm ơn Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 đã hoàn thành xuất nhiệm vụ được giao.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 106
ácdscv