Skip to main content

Ông Nguyễn Tấn Đạt, Thẩm phán sơ cấp, Phó chánh án Tòa án nhân dân huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh được vinh danh Thẩm phán mẫu mực năm 2015

(23/05/2019 14:51)

Ngày sinh: 1962  

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị

Số lượng án giải quyết, xét xử (10/2011- 6/2015): 602 vụ, việc.

Số lượng án bình quân mỗi tháng giải quyết: 13,37 vụ/tháng.

Ông Nguyễn Tấn Đạt được tuyển dụng vào công tác tại Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh năm 1982. Trong quá trình công tác, ông luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 1985 ông được Hội đồng nhân dân huyện Gò Dầu bầu làm Thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu.

Đến tháng 10 năm 2013, ông được bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu đến ngày 20/4/2014 được điều động về làm Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Trảng Bàng, bản thân ông luôn rèn luyện, phấn đấu vì tập thể, nêu cao tinh thần gương mẫu, ý thức tổ chức kỷ luật, không phiền hà, sách nhiễu nhân dân; với lập trường tư tưởng vững vàng nghiêm túc chấp hành, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ đảng viên trong đơn vị để nâng cao phẩm chất chính trị; giữ gìn đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh trung thực, giản dị. Thực hành tiết kiệm, kiên quyết chống mọi biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

Với vai trò là Thẩm phán ông luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật các văn bản pháp luật để giải quyết, xét xử nhanh, dứt điểm các loại vụ án, đảm bảo chất lượng. Tính riêng trong hơn 3 năm từ 01/10/2011 đến 06/2015, ông Đạt đã giải quyết, xét xử 602 vụ, việc các loại, trong số những vụ án đó không có vụ án nào để quá thời hạn quy định của pháp luật; bình quân ông giải quyết, xét xử hơn 160 vụ việc mỗi năm, đây là con số không nhỏ đối với một Thẩm phán.

Để đạt được thành tích trên ông Nguyễn Tấn Đạt đã rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động xét xử: Luôn có kế hoạch để hoàn thành tốt công tác xét xử, tỷ lệ giải quyết các loại án phải đạt và vượt chi tiêu quy định. Khi xét xử các vụ án hình sự phải đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không xử oan người vô tội hay bỏ lọt tội phạm, công tác chuẩn bị là rất quan trọng cho việc xét xử tại phiên tòa, nếu công tác chuẩn bị tốt thì việc xét xử sẽ đạt kết quả tốt. Công tác chuẩn bị bao gồm: Nghiên cứu hồ sơ vụ án; dự kiến những tình huống có thể xảy ra tại phiên tòa; triệu tập những người liên quan đến tham dự phiên tòa; chuẩn bị đề cương xét hỏi, ra các quyết định trước khi mở phiên tòa tổ chức tốt và những điều kiện vật chất cho công tác xét xử; tổ chức tốt các phiên tòa lưu động xét xử tội phạm về ma túy và một số tội phạm khác ở các địa bàn trọng điểm; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, trong công tác phòng chống tội phạm. Xét xử kịp thời, nghiêm minh những vụ án trọng điểm, xâm phạm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các tội phạm về tham nhũng, tệ nạn mại dâm, ma túy nhằm góp phần ngăn chặn các tội phạm bảo đảm phục vụ có hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện nói riêng và của tỉnh nói chung. Đối với việc giải quyết, xét xử các vụ án tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, kinh doanh thương mại và hành chính phải đảm bảo đúng thời hạn, đúng pháp luật. Trong quá trình giải quyết các loại vụ án, công tác hòa giải các vụ án dân sự là một trong các thủ tục tố tụng quan trọng trong quá trình giải quyết các vụ án, hòa giải nhằm hàn gắn những mâu thuẫn giữa các bên đương sự, tạo cơ hội và điều kiện để họ tự thương lượng với nhau và giải quyết tranh chấp tại Tòa án, đòi hỏi người Thẩm phán luôn chuẩn mực, mềm dẻo, công tâm, khách quan, bình tĩnh, lắng nghe ý kiến của hai bên, chắt lọc, gợi ý để đi đến thỏa thuận chung. Tuy nhiên tùy từng loại vụ án (dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động kinh doanh thương mại) mà Thẩm phán thể hiện phong thái và phương án hòa giải để xử lý tình huống trong quá trình hòa giải sẽ đạt được kết quả cao nhất.

Trong thời gian làm Thẩm phán giải quyết các loại vụ án, để đạt danh hiệu “Thẩm phán tiêu biểu” cũng là thời gian làm Phó Chánh án, tham gia Ban lãnh đạo, trong thời gian này hằng năm đơn vị đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cá nhân ông Nguyễn Tấn Đạt năm 2013, 2014, 2015 đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, được Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao tặng nhiều bằng khen.

Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, năm 2015, ông Nguyễn Tấn Đạt, được vinh danh “Thẩm phán tiêu biểu”. Sự ghi nhận của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao sẽ là động lực giúp ông và những Thẩm phán khác cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Thái Trung


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 224
ácdscv