Loading...
Skip to main content

Bà Cao Thu Hoài, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội được vinh danh Thẩm phán mẫu mực năm 2017

(23/04/2019 09:53)

  

Ngày sinh: 07/7/1976.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ.

Số lượng án giải quyết, xét xử (7/2007 đến 30/9/2017): 1168 vụ án ,

Bình quân giải quyết: 9,75vụ, việc/tháng

IMGP3933

Quá trình công tác

Bà Cao Thu Hoài sinh ra lớn lên tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội bà được tuyển dụng vào là Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Quá trình công tác bà luôn hòa thành tốt nhiệm vụ. Tháng 7/2007 bà được bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức; tháng 9/2012 bà được bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Thành tích đạt được:

Sau khi bà được bổ nhiệm Thẩm phán 7/2007 đến 30/9/2017, bà đã trực tiếp giải quyết, xét xử 1168 vụ án gồm: 357 vụ án hình sự, 245 vụ án dân sự, 49 vụ án kinh doanh thương mại, 507 vụ án hôn nhân gia đình, 1 vụ án lao động, 9 vụ án hành chính. Bình quân bà giải quyết 117 vụ án/ năm, bình quân 9,75 vụ/tháng.

Với cương vị là người lãnh đạo đơn vị bà luôn ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị trung thành tuyệt đối với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, luôn thể hiện viết, nói và làm đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Rèn luyện bản thân có phẩm chất đạo đức, lối sống sinh hoạt lành mạnh, giản dị; thực hiện đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư”; biết quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể, của nhân dân, không xa hoa, lãng phí; không tham nhũng, tiêu cực, sách nhiễu, mưu lợi cá nhân; kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực; chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng; không vi phạm những điều đảng viên không được làm theo quy định của Bộ chính trị. Nghiêm chỉnh thực hiện Quyết định Số:1253/2008/QĐ-TANDTC ngày 18/9/2008 của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức Tòa án nhân dân.

Luôn phát huy tinh thần dân chủ, tôn trọng tập thể, tôn trọng quần chúng nhân dân, luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, kỷ cương, gần dân, học dân, có trách nhiệm với dân; chấp hành nghiêm túc các quy định của Tào án nhân dân Tối cao, Tòa án hai cấp Thành phố Hà Nội và nội quy, quy chế của cơ quan; có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong đĩnh đạc, nghiêm túc, thận trọng trong công việc; có lương tâm nghề nghiệp trong sáng;

luôn nêu cao tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem đó là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên, qua đó để rèn luyện mình, xứng đáng với vị trí, vai trò và niềm vinh dự của người Thẩm phán, có ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên về phẩm chất, lối sống, không vi phạm những điều đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ chính trị; có ý thức trách nhiệm, tâm huyết với công việc; chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, thực hiện “ cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư” theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh..

Trên cương vị là Phó chánh án, tôi luôn thể hiện sự gương mẫu, tích cực nghiên cứu, tìm hiểu, thực hiện nhiều cải tiến, sáng kiến về công tác quản lý cơ quan được giao phụ trách. Từ năm 2012 đến năm 2017 Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức không có vụ án nào để quá hạn luật định, không bỏ lọt tội phạm hoặc kết án oan người không có tội; không có vụ nào áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo, hình phạt không phải là hình phạt tù không đúng pháp luật; không có vụ án nào cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu nhưng cấp phúc thẩm sửa án theo hướng không chấp nhận. Có 5 vụ án bị hủy do lỗi chủ quan của thẩm phán bằng 0,18%. Số vụ án bị sửa do lỗi chủ quan là 8 vụ bằng 0,29% trên tổng số vụ án giải quyết.

Cơ quan không có cán bộ, công chức, nhân viên vi phạm quy chế công tác, pháp luật và bị xử lý kỷ luật. Trong 5 năm (2012-2016) 100% cán bộ công chức đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên. 5 năm liên tục (2012-2016) Cơ quan đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; năm 2014 là “Tập thể điển hình tiên tiến” hệ thống Tòa án Toàn quốc, được tặng “Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” của Chính phủ; các năm 2014 và 2015 được tặng “Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; năm 2016 được tặng “Cờ thi đua Tòa án nhân dân”; năm 2015 được tặng danh hiệu “Tập thể điển hình tiên tiến” giai đoạn thi đua 2010-2015 của hai cấp TAND thành phố Hà Nội. Các năm 2014, 2015 và 2016 được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng “Bằng khen”. Các năm 2014, 2015 và 2016 được Chánh án TAND Tối cao tặng “Bằng khen”.

C:\Users\nhatndn\Desktop\Cao Thu Hoài\Cao Thu Hoài.png

Bà Cao Thu Hoài, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội chủ tọa phiên tòa xét xử

Cùng với tập thể lãnh đạo giúp Chánh án có nhiều ý kiến sáng tạo, đổi mới phương thức, biện pháp tổ chức thực hiện phong trào thi đua hiệu quả: Ngoài các đợt thi đua theo chủ đề, cơ quan đã tổ chức phong trào thi đua hàng tháng, trong đó lấy số lượng và chất lượng công tác là tiêu chí cơ bản; để cán bộ công chức trong cơ quan tích cực thi đua. Tham mưu đóng góp ý kiến để Chánh án có sự phân công công việc khoa học, phù hợp với năng lực, sở trường, số lượng công việc chưa giải quyết. Ngày đầu tiên của mỗi tháng công tác, cơ quan đều tổ chức Hội nghị bình xét thi đua (mỗi cán bộ công chức đều phải có bản báo cáo tóm tắt kết quả công việc trong tháng) qua đó đánh giá nguyên nhân đạt được thành tích của những đồng chí được khen thưởng để phát huy nhân rộng đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại và nguyên nhân để có giải pháp khắc phục kịp thời, đảm bảo 100% cán bộ, công chức đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm công tác.

Đối với công tác quản lý, bà thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức, chấp hành quy chế giao ban chuyên môn hàng ngày, lập sổ và theo dõi tiến độ công việc đối với những việc mình phụ trách; thực hiện kiểm tra, theo dõi tiến độ giải quyết án, đối với các vụ án khó, phức tạp tôi luôn kiểm tra tiến độ giải quyết án và nhanh chóng giải quyết những vấn đề vướng mắc cho các Thẩm phán.

Đối với các vụ án có tính chất phức tạp, có nhiều ý kiến khác nhau về việc đánh giá chứng cứ hoặc áp dụng pháp luật, bà cùng tập thể lãnh đạo có kế hoạch tổ chức kịp thời cuộc họp thảo luận nghiệp vụ trong cơ quan để tìm sự thống nhất, đồng thời trao đổi để tranh thủ ý kiến hướng dẫn về nghiệp vụ của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Thường xuyên có sự liên hệ với các đồng chí lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trong huyện và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của huyện (Phòng tài nguyên môi trường, Phòng tài chính kế hoạch, Phòng kinh tế và quản lý đô thị)... để tranh thủ sự ủng hộ, phối hợp giúp đỡ của các cơ quan này đối với Tòa án trong việc tống đạt các văn bản tố tụng, xem xét, thẩm định tại chỗ, tổ chức phiên tòa lưu động.

Có sự trao đổi, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Đức, Công an huyện Hoài Đức trong việc lên lịch xét xử để hạn chế việc phải hoãn phiên tòa do vắng kiểm sát viên hoặc do việc dẫn giải bị cáo đang bị tạm giam đến phiên tòa, công tác bảo vệ phiên tòa.

Đối với các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, hôn nhân gia đình, lao động, hành chính quá trình giải quyết bà đã tìm hiểu, nghiên cứu các văn bản pháp luật, sưu tầm các bản án có dạng tranh chấp tương tự của Tòa án cấp trên để nghiên cứu, đồng thời tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp, tiếp xúc với các bên đương sự để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng và quan điểm của họ để đưa ra phương pháp hòa giải, đối thoại, kết quả có 90% vụ án các đương sự, người khởi kiện, người bị kiện đối thoại thành công, và tự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án. Tôi không để án quá hạn, nhiều vụ án được giải quyết trong thời gian ngắn trong thời hạn 15 ngày đến 01 tháng kể từ ngày thụ lý.

Ngoài công tác chuyên môn bà luôn hoàn thành các công việc khác được giao, phụ trách công tác văn phòng, tài chính của đơn vị; trong công tác văn phòng luôn thể hiện sự nhiệt huyết, có trách nhiệm, không nề hà, không ngại công việc; trong công tác tài chính đều thực hiện trung thực, chính xác, thực hiện đúng nguyên tắc chi tiêu tài chính, thường xuyên báo cáo tài chính để Chánh án có kế hoạch cho triển khai chi tiêu theo quy chế chi tiêu nội bộ và chi tiêu tài chính, không mưu cầu lợi ích cá nhân, không lãng phí. Trên cương vị là Phó Bí thư chi bộ cơ quan, Chủ tịch công đoàn, Hội viên hội luật gia, Ủy viên ban chấp hành Hội phụ nữ huyện Hoài Đức, bà luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ với trách nhiệm cao, với tinh thần cố gắng và thái độ nhiệt tình, có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào của các đoàn thể; tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Với sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, những thành tích đạt được, trong nhiều năm qua ông đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Nhiều năm liền đạt danh hiệu“Chiến sĩ thi đua cơ sở”; năm 2015 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng thưởng Bằng khen; năm 2016 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Tòa án nhân dân. Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác xét xử, trong rèn luyện và thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người Thẩm phán, năm 2017 bà được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng thưởng danh hiệu “Thẩm phán mẫu mực”.

Nguyễn Khắc Định


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 984
ácdscv