Skip to main content

Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa triển khai công tác năm 2018

(25/01/2018 10:06)

Sáng ngày 25/01/2018, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018.

Đồng chí Tống Anh Hào, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành địa phương. Về phía Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Nguyễn Thị Nga,Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa cùng các đồng chí Phó Chánh án, Thẩm phán, công chức Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo cáo, trong năm 2017, Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đề ra nhiều giải pháp mang tính đột phá đồng thời Ban cán sự đảng, lãnh đạo Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện. Cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và sâu sát của Tòa án nhân dân tối cao, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành và các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực của lãnh đạo, Thẩm phán, công chức và người lao động, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa đã hòa thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trên cơ cở phát huy thành tích công tác đã đạt được, khắc phục những tồn tại,hạn chế trong công tác năm 2017, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa đề ra các chỉ tiêu công tác năm 2018, cụ thể: 100% các vụ, việc được giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định; nâng cao tỷ lệ giải quyết, xét xử các loại án, trong đó, án hình sự từ 90% trở lên, án dân sự đạt từ 85% trở lên, án hành chính đạt từ 80% trở lên; xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án đạt từ 99% trở lên; nâng cao tỷ lệ hòa giải thành các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (năm 2017 đạt tỷ lệ là 72,8%); 100% quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự không bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm; đảm bảo 100% các bản án, quyết định của Toà án được ban hành trong thời hạn luật định; phấn đấu giảm tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán thấp hơn năm 2017 (năm 2017 án bị hủy, sửa là 1,6%); mỗi Thẩm phán trong năm 2018 chủ tọa xét xử ít nhất một phiên tòa rút kinh nghiệm, các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tất cả các Thẩm phán được công khai trên cổng thông tin điện tử TAND; 100% bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật phải được ra quyết định thi hành đúng thời hạn pháp luật quy định, việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, xem xét đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù phải đủ căn cứ và đúng pháp luật. Bên cạnh đó, phấn đấu triển khai thực hiện thành công các mặt công tác khác.

Để phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Tòa án, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và các chỉ tiêu, yêu cầu mà các Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề ra, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018:

Tiếp tục quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết và các văn kiện của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp. Tiếp tục học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương ương 4 Khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa trong sạch, vững mạnh; thường xuyên kiểm tra, thanh tra nội bộ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ. Làm tốt việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ để bồi dưỡng, rèn luyện và thử thách, nhất là đối với cán bộ thuộc diện quy hoạch các chức vụ lãnh đạo, bổ nhiệm Thẩm phán. Năng cao chất lượng nội dung tập huấn nghiệp vụ cho Thẩm phán, Thư ký Toà án, Thẩm tra viên và Hội thẩm nhân dân.

Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, đảm bảo các phán quyết của Toà án phải đúng pháp luật, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân. Chú trọng làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính. Khắc phục triệt để việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án thiếu căn cứ, để các vụ án quá thời hạn quy định của pháp luật do lỗi chủ quan của Thẩm phán, cũng như việc án tuyên không rõ ràng. Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp. Tăng cường thực hiện việc kiểm tra nghiệp vụ và công tác thi hành án hình sự.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án, theo hướng công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết công việc tại Tòa án. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

Triển khai sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945-13/9/2018); tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT/TW ngày 15/5/2016 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Tống Anh Hào ghi nhận và biểu dương những thành tích công tác năm 2017, đặc biệt kết quả trong công tác xét xử của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Tống Anh Hòa, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh, năm 2017, hầu hết các loại án của hai cấp Tòa án tỉnh Thanh Hóa giải quyết đạt tỷ lệ chung là 94,3%, cao hơn so với tỷ lệ chung của toàn hệ thống Tòa án nhân dân (84%); hòa giải thành đạt 72,8% (trong khi tỷ lệ này của cả hệ thống là 53,3%); việc công khai bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử Tòa án được đảm bảo, đã đăng tải được 819 bản án, quyết định (là một trong số các đơn vị có số lượng lớn các bản án, quyết định được đăng tải). Chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án hình sự tiếp tục được nâng lên; không có trường hợp nào bị xét xử oan, bỏ lọt tội phạm; hình phạt mà Tòa án áp dụng đối với các bị cáo bảo đảm nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ, hành của người phạm tội trong từng vụ án, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng chống tội phạm.

Ngoài ra, các mặt công tác khác cũng đã cơ bản được triển khai thành công và đáp ứng được yêu cầu, chỉ tiêu, kế hoạch của Tòa án nhân dân tối cao đề ra.

Phướng hướng, nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Tống Anh Hào đề nghị Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa quán triệt sâu sắc 05 ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước đối với Tòa án nhân dân các cấp tại Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2018; nghiêm túc triển khai thực hiện thành công 14 giải pháp mang tính đột phá để nâng cao chất lượng xét xử và 10 nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018. Khẳng định tầm quan trọng của công tác xét xử trong thực hiện nhiệm vụ của Tòa án. Đồng chí đề nghị Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án; phấn đấu nâng cao tỷ lệ giải các loại án có tỷ lệ giải quyết còn chưa cao, như án hành chính (74,1%); tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng xét xử, giảm tỷ lệ án bị hủy, sửa (trong năm 2017, án hủy, sửa của hai cấp Tòa án tỉnh Thanh Hóa là 1,6% trong khi tỷ lệ chung của toàn hệ thống là 1,3%); tích cực tập huấn, bồi dưỡng đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, áp dụng pháp luật vào từng vụ án... cho đội ngũ cán bộ, Thẩm phán nhằm khắc phục triệt để những hạn chế trên. Tăng cường tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm cho từng, đảm bảo mỗi Thẩm phán có ít nhất 01 phiên tòa rút kinh nghiệm trong một năm. Nâng cao chất lượng các bản án, quyết định được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử về cả hình thức và nội dung, để mỗi bản án, quyết định được đăng tải là phán quyết mang tính chuẩn mực của Thẩm phán, được nhân dân, các bị cáo, đương sự đồng tình, khâm phục. Làm tốt hơn nữa công tác luân chuyển, điều động cán bộ, đặc biệt là đội ngũ Thẩm phán; nghiên cứu, đề xuất về chế độ chính sách để các Thẩm phán biệt phái, luân chuyển yên tâm công tác. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành đặc biệt là các cơ quan liên ngành tư pháp trong việc thực thi nhiệm vụ.

Đối với các kiến nghị của hai cấp Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Tống Anh Hào ghi nhận và sẽ báo cáo lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao để chuyển các đơn vị chức năng nghiên cứu, đề xuất hướng giải quyết.

image

Bà Nguyễn Thị Nga Chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị

Bà Nguyễn Thị Nga, Chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa đã thay mặt cán bộ, công chức, người lao động TAND hai cấp tỉnh Thanh Hóa cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tống Anh Hào, Thẩm phán TANDTC cũng như của lãnh đạo địa phương. Những ý kiến quý báu này sẽ là tiền đề góp phần làm nên thắng lợi trong công tác của TAND hai cấp tỉnh Thanh Hóa năm 2018 và những năm tiếp theo./.

Nguyễn Khắc Định


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 13
ácdscv