Skip to main content

Tòa án Quân sự hai cấpThủ đô Hà Nội lá cờ đầu trong phong trào thi đua cơ sở của Cục Chính trị - Bộ Tổng Tham mưu và Phong trào thi đua của các Tòa án quân sự trong toàn quân

(05/02/2018 10:02)

Thực hiện phong trào thi đua theo chủ đề xuyên suốt của ngành Tòa án “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”

Thực hiện phong trào thi đua theo chủ đề xuyên suốt của ngành Tòa án “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với phong trào thi đua năm 2017 với chủ đề “Trách nhiệm – kỷ cương – chất lượng – vì công lý” và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ cùng với việc thực hiện Chỉ thị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017 của các Toà án.

Tòa án quân sự hai cấp Thủ đô Hà Nội đã tổ chức quán triệt và tổ chức thực nghiêm túc. Đồng thời kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện phong trào thi đua cơ sở theo chủ đề “Hiệu quả - Kỷ cương – Quyết thắng” với phương châm “Một tập trung- Ba khâu đột phá” của Cục Chính trị - Bộ Tổng tham mưu; đẩy mạnh cuộcvận động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Trong khi đó về tổ chức biên chế đối với các chức danh chuyên môn như Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký đều thiếu so với biên chế; đặc biệt là Thẩm phán, nhiều vị trí công tác phải thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm.

Kết quả thực hiện các phong trào thi đua năm 2017 Tòa án quân sự hai cấp Thủ đô Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm vàtiếp tục duy trì là một trong những đơn vị dẫn đầu về phong trào thi đua cơ sở của Cục Chính trị - Bộ Tổng Tham mưu và phong trào thi đua của các Toà án quân sự; đượcBộ Tổng tham mưu tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng năm 2017” đối với Toà án quân sự Thủ đô Hà Nội và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2017 đối với Toà án quân sự khu vực Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, để có thành tích trên thì về chất lượng giải quyết án so với năm 2016, số lượng các vụ án phải giải quyết năm 2017 cả 02 cấp Tòa đều tăng, trong đó có nhiều vụ án có tính chất rất phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng, còn các quan điểm khác nhau giữa các cơ quan tiến hành tố tụng về việc định tội danh và định lượng của cấu thành tội phạm...song kết quả giải quyết án đều đảm bảo chất lượng tốt, 100% số các vụ án đều xét xử trong thời hạn luật định, Phán quyết của Hội đồng xét xử dựa trên kết quả tranh tụng tại phiên tòa; hình phạt áp dụng đều tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi và hậu quả mà tội phạm gây ra. Các bản ánđã tuyên đều đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có án oan sai hay bỏ lọt tội phạm được dư luận đồng tình. Các vụ án Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung đều có căn cứ pháp luật, việc tổ chức phiên tòa xét xử được tiến hành đúng trình tự, thủ tục tố tụng theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 và Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ chính trị.Đã tổ chức xét xử được trên 50% số các vụ án lưu động, điển hình góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn. Đã tổ chức được nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp được Tòa án quân sự Trung ương đánh giá cao. Kỹ năng điều hành phiên tòa, trong đó đãphát huy tối đa tinh thần dân chủ, khách quan trong tranh tụng, chất lượngviết bản án, biên bản phiên tòa tiếp tục được giữ vững và nâng lên. Trong quá trình giải quyết các vụ án đã quán triệt và thực hiện nghiêm tuc các quy định có lợi cho người phạm tội theo BLHS năm 2015, các Nghị quyết của Quốc hội và Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành BLHS năm 2015 và BLHS năm 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2017); Uỷ ban Thẩm phán Tòa án quân sự Thủ đô đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo về công tác chuyên môn cũng như thống nhất nhận thức áp dụng pháp luật giữa 2 cấp Tòa án, báo cáo xin ý kiến Thường vụ Đảng ủy BTTM- Cơ quan BQP theo Quy định 27-QĐ/QU của Quân ủy Trung ương. Duy trì thường xuyên việc kiểm tra giám đốc với các bản án đã có hiệu lực của Tòa án quân sự khu vực và tự kiểm tra án của cấp mình. Kịp thời chỉ ra những sai sót để đội ngũ Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên rút kinh nghiệm sửa chữa. Trong năm không có án bị hủy, sữa do lỗi chủ quan.

image

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

Đối với công tác thi hành án hình sự và giải quyết đơn thư khiếu nại, Tòa án quân sự hai cấp Thủ đô Hà Nội luôn thực hiện đúng pháp luật, không để xảy ra sai sót. 100% bản án có hiệu lực pháp luật được đưa ra thi hành, các quyết định thi hành án đều đảm bảo về thời gian, đúng quy định của pháp luật. Công tác xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, xét giảm thời gian thử thách của án treo, xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đảm bảo thận trọng, chính xác, đúng quy định của pháp luật. Đã tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật được trên 200 giờ cho hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ thuộc các đơn vị trên địa bàn và nhân dân địa phương góp phần giảm thiểu vi phạm pháp luật và tội phạm nâng cao sức mạnh chiến đấu cho các đơn vị trong Bộ Tổng tham mưu; Công tác đóng góp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và nghiên cứu khoa học cũng như công tác xây dựng ngành luôn được được quan tâm thực hiện tốt. Đặc biệt, Toà án quân sự hai cấp Thủ đô Hà Nội là một trong số ít các đơn vị có tới 04 chuyên đề khoa học năm, các chuyên đề nghiên cứu khoa học đều được đánh giá cao và kết quả đều đạt giỏi và xuất sắc. Công tác hành chính pháp lý, nhận thức chính trị, pháp luật, quân sự, điều lệnh, bắn súng ở cả 02 cấp Toà án trong năm đều thực hiện tốt.

image

Đồng chí Đại tá Chu Văn Đoàn, Bí thư Đảng ủy,

Phó Chủ nhiệm Chính trị - Bộ Tổng Tham mưu phát biểu

Ngày 31 tháng 01 năm 2018 tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Tòa án quân sự hai cấp Thủ đô Hà Nội, đồng chí Đại tá Chu Văn Đoàn, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị - Bổ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng đã biểu dương những kết quả mà 02 cấp Tòa án Quân sự thủ đô Hà Nộiđã đạt được trong năm qua. Đặc biệt với kết quả thành tích nổi bật trong phong trào thi đua cơ sở và Phong trào thi đua của các Tòa án quân sự mà Tòa án quân sự 02 cấp Thủ đô Hà Nội đã đạt được trong nhiều năm liền đều là đơn vị dẫn đầu trong các phong trào thi đua cụ thể là: Năm 2015 , 2016 và 2017 cả ở 02 cấp Tòa đều được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao khen thưởng. Trong đó, năm 2017 Chánh án Tòa án nhân dân tối caotặng cờ thi đua xuất sắc đối Tòa án quân sự Khu vực Thủ đô Hà Nội.Trong thi đua cơ sở Toà án quân sự Thủ đô Hà Nội được Bộ Tổng Tham mưu tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Đây là vinh dự,là sự ghi nhận cho những nỗ lực cố gắng của Tập thể và từng cá nhân của Tòa án quân sự hai cấp Thủ đô Hà Nội nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm mà toàn thể cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Tòa án quân sự hai cấp Thủ đô Hà Nội cần phát huy trong năm 2018 tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng là một trong những lá cờ đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng của Bộ Tổng tham mưu và của Tòa án quân sự các cấp. Muốn vậy, Đồng chí mong rằng các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Tòa án quân sự hai cấp Thủ đô Hà Nội cần quán triệt và triển khai có hiệu quả sự chỉ đạo nghiệp vụ của Tòa án quân sự Trung ương; phối hợp tốt với các các Cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn trong việc giải quyết tốt các vụ án theo thẩm quyền. Đối với công tác cán bộ, cần tiếp tục nhận được sự quan tâm của đạo Tòa án quân sự Trung ương để sớm kiện toàn đầy đủ số cán bộ còn thiếu so với biên chế để góp phần, tạo điều kiện cho Tòa án quân sự hai cấp Thủ đô Hà Nội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2018 và những năm tiếp theo. \

image

Đồng chí Đại tá Dương Văn Thăng, Phó Chánh án Tòa án quân sự Trung ương

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Và cũng tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Dương Văn Thăng, Phó Chánh án Tòa án quân sự Trung ương đã biểu dương và nhấn mạnh: Thành tích đã đạt được trong năm 2017 của Tòa án quân sự hai cấp Thủ đô Hà Nội.Đồng chí mong rằng Tòa án quân sự 02 cấp Thủ đô Hà Nội cần tiếp tục phát huy những thành tích đạt được để năm 2018 cả 02 cấp Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội vẫn là đơn vị dẫn đầu trong Phong trào thi đua cơ sở và Phong trào thi đua các Tòa án quân sự, muốn vậy đồng chí đề nghị Tòa án quân sự 02 cấp Thủ đô Hà Nội cần quán triệt thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TAND tối cao tại Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2018 và lãnh đạo Tòa án Quân sự Trung ương trong việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Bên cạnh đó, đồng chí mong muốn lãnh đạo Cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi trong công tác hành chính quân sự, đặc biệt trong công tác thi đua cơ sở đối với Tòa án quân sự 02 cấp Thủ đô Hà Nội. Tạo điều kiện để hai cấp Tòa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và những năm tiếp theo.

image

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp lưu niệm với lãnh đao, cán bộ, nhân viên

Tòa án quân sự hai cấp Thủ đô Hà Nội tại Hội nghị

Năm 2018, Tòa án quân sự hai cấp Thủ đô Hà Nội tiếp tục quán triệt và triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ có hiệu quả phong trào thi đua theo chủ đề xuyên suốt của ngành Tòa án là “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với chủ đề hành động “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý” . Đặc biệt phấn đấu tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác thi đua mà Tòa án nhân dân tối cao đã phát động “Đoàn kết, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2018, lập thành tích thiết thực chào mừng 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Toà án quân sự hai cấpThủ đô Hà Nội sẽ kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện các phong trào thi của các Toà án quân sự trong toàn quân gắn với việc thực hiện phong trào thi đua cơ sở; chủ động, tích cực, tiếp tục thực hiện, đẩy mạnh cuộcvận động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhtheo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Trong đó,nghiêm túc tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả 07 nhiệm vụ công tác và 07 giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 mà Chánh án Tòa án quân sự Trung ương đã triển khai đối với các Tòa án quân sự tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của các Tòa án; tập trung vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm là công tác xét xử đảm bảo các vụ án đưa ra xét xử đều đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không xét xử oan người vô tội; không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra sai sót trong tố tụng. Thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự, công tác giám đốc kiểm tra án, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, tổ chức tốt các phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp; tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên môn còn thiếu. Tiếp tục phối hợp công tác tốt với các Cơ quan bảo vệ pháp luật trên địa bàn, Thực hiện tốt công tác hành chính pháp lý, học tập tại chức, chính trị, quân sự, điều lệnh và các phong trào thi đua do trên phát động;tranh thủ sự quan tâm của các phòng chức năng của Cục Chính trị Bộ Tổng tham mưu và Toà án quân sự Trung ương. Xây dựng Toà án quân sự hai cấp Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới và phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2018; góp phần giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn và nâng cao sức mạnh chiến đấu cho các đơn vị trong Bộ Tổng Tham mưu. Xứng đáng là lá cờ trong các Phong trào thi đua của Cục Chính trị Bộ Tổng tham mưu và của các Tòa án quân sự trong toàn quân./.

Th.Sĩ Đỗ Ngọc Bình - TAQSTĐ HN


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 14
ácdscv