Skip to main content

TAND huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu thi đua năm 2018

(09/07/2018 09:37)

Phát huy những thành tích đạt được trong năm 2017, đặc biệt là trong công tác giải quyết, xét xử các loại án, tập thể cán bộ công chức TAND huyện Vĩnh Bảo đã và đang phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu thi đua năm 2018.

image

Thẩm phán Đỗ Văn Vinh, Chánh án TAND huyện Vĩnh Bảo

Nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm 2018, lãnh đạo TAND huyện Vĩnh Bảo đã quan tâm đến công tác kiện toàn tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ công chức; thường xuyên tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức thực hiện nghiêm chỉnh các Nghị quyết của Đảng bộ các cấp, Chỉ thị của Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC và Chánh án TAND TP Hải Phòng; tập trung nỗ lực giải quyết tốt các loại án phát sinh trên địa bàn, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ tình hình trật tự trị an, đảm bảo phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác giải quyết dứt điểm các loại án gắn liền với nâng cao chất lượng xét xử.

Xác định công tác thi đua, khen thưởng có vị trí và tầm quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo TAND huyện Vĩnh Bảo đã phát động phong trào thi đua yêu nước theo chủ đề thi đua xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”, với phương châm “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong công tác xét xử, TAND huyện Vĩnh Bảo luôn quán triệt đường lối xét xử bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; các vụ án điểm, phức tạp đều có sự phối chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và được xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tỷ lệ giải quyết án hình sự đảm bảo tiến độ, không có án để quá hạn luật định, chất lượng tranh tụng tại phiên tòa được đổi mới theo hướng thực chất, không để xảy ra việc xét xử oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm.

Sau mỗi đợt thi đua đều có tổng kết, đánh giá và khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Đó là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn đối với cán bộ, công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Từ đó đã tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công chức và người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua góp phần cùng với đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Trong quý I năm 2018, TAND huyện Vĩnh Bảo đã giải quyết 69/156 vụ án các loại, đạt tỷ lệ 44,2% (tăng 29 vụ việc, 23% so với cùng kỳ năm 2017) với tốc độ nhanh, chất lượng tốt, không có oan, sai, không có án bị kháng nghị.

Nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018, lãnh đạo TAND huyện Vĩnh Bảo đã quán triệt đến các cán bộ, công chức trong đơn vị cần thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và TANDTC; nghiêm túc thực hiện nhóm 14 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử; hạn chế đến mức thấp nhất các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán; các hoạt động nghiệp vụ bảo đảm tính nghiêm minh, đúng pháp luật, không xử lý oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm; kiểm tra kịp thời đối với 100% các vụ án đã xét xử; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác; quyết tâm phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu công tác năm 2018.

Nguồn Báo Công lý


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 16
ácdscv