Skip to main content

Toà án nhân dân tối cao phát động đợt thi đua nước rút tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2016

(26/04/2016 16:35)

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trong các Toà án, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, khắc phục mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu công tác năm 2016.

Ngày 26/4/2016 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân có văn bản số 68/TANDTC-TĐKT phát động đợt thi đua nước rút trong các Tòa án nhân dân và Toà án quân sự các cấp lập thành tích thiết thực chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Chào mừng 41 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2016); Kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016 gắn với sự kiện 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2016); Kỷ niệm 71 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2016), Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9-2016) và kỷ niệm ngày Truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945-13/9/2016). Với chủ đề thi đua: “Nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, Thẩm phán, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Toà án nhân dân, Toà án quân sự các cấp thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu công tác năm 2016, lập thành tích cao nhất chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các ngày lễ lớn của đất nước năm 2016”. Nội dung phong trào thi đua tập trung vào các nhiệm vụ chính trị sau đây:

Một là, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đơn vị tinh thần của Hiến pháp năm 2013 và quy định của pháp luật về bầu cử, gương mẫu chấp hành và thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động thi đua tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2016.

Hai là, tập trung thực hiện vượt các chỉ tiêu công tác theo tinh thần nội dung Chỉ thị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao “Về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2016”. Trong đó tập trung thực hiện các chỉ tiêu về công tác chuyên môn, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án nhất là các vụ án lớn, trọng điểm, án tham nhũng; kiên quyết không để xảy ra việc kết án oan người không có tội, bỏ lọt tội phạm; phấn đấu giảm tỷ lệ các bản án quyết định bị huỷ, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán; đẩy mạnh công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, chỉ tiêu đề ra phải vượt ít nhất 5% theo chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội. Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khiếu kiện kéo dài gây bức xúc, bất ổn định về an ninh chính trị trong thời gian diễn ra bầu cử và những ngày lễ trọng đại của đất nước.

Ba là, thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch công tác của Toà án nhân dân về cải cách tư pháp; thực hiện quy định Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014, kiện toàn tổ chức, cán bộ, đội ngũ Thẩm phán. Đặc biệt quán triệt sâu rộng và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đẩy mạnh đổi mới thủ tục hành chính tư pháp nâng cao hiệu quả và công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết công việc tại Tòa án.

Bốn là, xây dựng đơn vị nội bộ đoàn kết, chủ động, sáng tạo có khí thế thi đua sôi nổi, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, các tổ chức quần chúng vững mạnh tiên tiến; chấp hành nghiêm kỷ luật công chức, công vụ không có cán bộ vị phạm kỷ luật. Xây dựng đơn vị có các hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, duy trì và tổ chức tốt các hoạt động xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, giúp đỡ các trẻ em nghèo vượt khó, đồng bào bị thiên tai, bão lụt vv… tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, thực chất góp phần chung sức xây dựng xã hội ổn định và phát triển bền vững.

Năm là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phối hợp với địa phương tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021; tổ chức các hoạt động bề nổi tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước kết hợp với việc tổ chức các hoạt động thi đua yêu nước, thông qua phong trào thi đua phải phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng được các điển hình tiên tiến, tổ chức giao lưu học tập kinh nghiệm những phong trào thi đua sáng tạo, cách làm hiệu quả.

Đợt thi đua được phát động và tổ chức thực hiện từ 30/4/2016 đến hết ngày 30/9/2016.

Mai Ngát


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 106
ácdscv