Skip to main content

Chỉ thị về việc tổ chức Tết năm 2018 của Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao

(22/12/2017 15:00)

Ngày 28/12/2017 Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Chỉ thị về việc tổ chức Tết năm 2018

Thực hiện Chỉ thị số 21- CT/TƯ ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 16-CT/TƯ ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018, ngày 28/12/2017 Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Chỉ thị về việc tổ chức Tết năm 2018 để tổ chức tốt việc đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm.

Thay mặt Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ký Chỉ thị về việc tổ chức Tết năm 2018. Sau đây là toàn văn của Chỉ thị :

Để tổ chức tốt việc đón mừng năm mới 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC, Chánh án Các TAND Cấp cao, Chánh án TAND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chánh án TAND cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và tổ chức nghiêm chỉnh thực hiện các nội dung sau:

1.Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết; chủ động triển khai Kế hoạch tổ chức công việc trong dịp Tết theo đúng phương châm “phấn khởi,vui tươi,an toàn, tiết kiệm”. Các đồng chí Lãnh đạo TAND tối cao, Thủ trưởng các đơn vị thuộc TAND tối cao không tổ chức thăm chúc Tết lãnh đạo các TAND địa phương; các TAND địa phương không chúc Tết cấp trên và Lãnh đạo TAND tối cao. Nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp trên "tranh thủ" cấp dưới với mọi hình thức; nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội.

2. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình cán bộ công chức, viên chức, người lao động còn nhiều khó khăn, người neo đơn, cơ nhỡ hoặc người có hoàn cảnh đặc biệt; tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên các đồng chí cán bộ hưu trí, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng.

3. Xây dựng và phân công tổ chức thực hiện Kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn công sở, phòng, chống cháy nổ; tổ chức tổng vệ sinh, trang trí cơ quan, công sở xanh, sạch, đẹp.

4. Phân công công việc hợp, bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc của cơ quan, đơn vị trước và sau các ngày nghỉ Tết, không để chậm trễ công việc, nhất là các bộ phận có trách nhiệm trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến người dân; phân công lãnh đạo trực cơ quan, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong thời gian nghỉ Tết bảo đảm các hoạt động thuận lợi, thông suốt. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật lao động, uống rượu bia trong khi trực Tết.

5. Tăng cường chỉ đạo công tác phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức của cán bộ công chức, viên chức, người lao động về pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vạt liệu nổ; về cấm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo và thả “đèn trời”; về an toàn giao thông; về phòng, chống mê tín dị đoan; về bảo vệ môi trường; về không sử dụng rượu, bia quá nồng độ cồn cho phép trong dịp Tết.

Văn phòng TAND tôi cao có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp tình hình, báo cáo Ban cán sự Đảng TAND tối cao về tình hình tổ chức Tết trong toàn hệ thống Tòa án nhân dân. Thái Trung


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 51
ácdscv