Loading...
Skip to main content

Thực hiện quy định về việc lấy ý kiến cán bộ, công chức, người lao động đang công tác tại Tòa án nhân dân các cấp trên Trang tin Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đang được xem xét, đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân trân trọng thông báo các trường hợp đang được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xem xét, đề nghị khen thưởng.

Đề nghị các đồng chí cán bộ, công chức, người lao động đang công tác tại Tòa án nhân dân các cấp và bạn đọc góp ý kiến trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ thời điểm đăng tin.

Ý kiến đóng góp của các đồng chí và bạn đọc xin gửi về: Vụ Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao.

Địa chỉ: Số 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.38256825; Fax: 04.39362752;

Email: vuthiduakhenthuong@gmail.com, tdkt@toaan.gov.vn.

File toàn văn Lấy ý kiến góp ý về việc thi đua khen thưởng

Danhh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về

Lấy ý kiến góp ý về việc thi đua khen thưởng

Lấy ý kiến về việc khen thưởng

Nội dung góp của bạn đã được gửi đi thành công! Xin cảm ơn.
Lượt xem: 240
ácdscv