Loading...
Skip to main content

File toàn văn Công văn số 03/TANDTC-TĐKT ngày 21/2/2023 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc "Góp ý kiến dự thảo Bảng chấm điểm thi đua áp dụng trong Tòa án nhân dân"

Danhh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về
1 Dự thảo Bảng điểm TACC-GĐKT_dec.docx Tải về
2 Dự thảo Bảng điểm TAND ĐP_dec.docx Tải về
3 Dự thảo Bảng điểm TATC-HVTA_dec.docx Tải về

Công văn số 03/TANDTC-TĐKT ngày 21/2/2023 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc "Góp ý kiến dự thảo Bảng chấm điểm thi đua áp dụng trong Tòa án nhân dân"

Góp ý dự thảo văn bản

Nội dung góp của bạn đã được gửi đi thành công! Xin cảm ơn.
Lượt xem: 58
ácdscv