Loading...
Skip to main content

Công văn số 32/TANDTC-TĐKT về việc góp ý kiến sửa đổi Quy chế thi tuyển danh hiệu "Thẩm phán giỏi" và xét tặng danh hiệu "Thẩm phán tiêu biểu", "Thẩm phán mẫu mực".

Góp ý dự thảo văn bản

Nội dung góp của bạn đã được gửi đi thành công! Xin cảm ơn.
Lượt xem: 708
ácdscv