Thi thẩm phán giỏi
Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức kỳ thi tuyển “Thẩm phán giỏi” năm 2014(25/09/2014)
Ngày 20/9/2014, TAND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức kỳ thi tuyển danh hiệu “Thẩm phán Giỏi” năm 2014 nhằm lựa chọn, vinh danh những Thẩm phán có thành tích nổi bật trong công tác của Thẩm phán TAND hai cấp tỉnh Hà Tĩnh.
Tòa án nhân dân các tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị tổ chức kỳ thi tuyển danh hiệu “Thẩm phán giỏi” năm 2014(25/09/2014)
Vừa qua, tại trụ sở TAND tỉnh Thừa Thiên Huế, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế và TAND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức kỳ thi tuyển danh hiệu “Thẩm phán giỏi” năm 2014. Tham dự cuộc thi có 04 Thẩm phán của TAND hai cấp tỉnh Thừa Thiên Huế và 01 Thẩm phán của TAND tỉnh Quảng Trị đủ tiêu chuẩn tham gia dự thi theo Quy chế thi tuyển danh hiệu “Thẩm phán giỏi” và xét tặng danh hiệu “Thẩm phán tiêu biểu”,“Thẩm phán mẫu mực” do TAND tối cao ban hành.
Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức Kỳ thi tuyển danh hiệu “Thẩm phán Giỏi” năm 2014(11/09/2014)
Thực hiện Quy chế thi tuyển danh hiệu “Thẩm phán giỏi” và xét tặng danh hiệu “Thẩm phán mẫu mực” được ban hành kèm theo Quyết định số 223/QĐ-TA-TĐKT ngày 26/12/2013 của Chánh án TAND tối cao, ngày 10/9/2014, TAND thành phố Hà Nội tổ chức thi tuyển danh hiệu “Thẩm phán giỏi” năm 2014 trong hai cấp TAND thành phố Hà Nội.
Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hoá tổ chức Kỳ thi tuyển danh hiệu “Thẩm phán giỏi” năm 2014(09/09/2014)
Thực hiện Quy chế thi tuyển danh hiệu “Thẩm phán Giỏi” và xét tặng danh hiệu “Thẩm phán Tiêu biểu”, “Thẩm phán Mẫu mực”, ngày 04/9/2014, TAND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức kỳ thi tuyển danh hiệu “Thẩm phán Giỏi” lần thứ nhất - năm 2014, của TAND hai cấp tỉnh Thanh Hoá.
Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức Kỳ thi danh hiệu “Thẩm phán Giỏi” năm 2014(03/09/2014)
Thực hiện Công văn số 111/TANDTC-TĐKT ngày 16/7/2014 của TAND tối cao về việc hướng dẫn tổ chức thi tuyển danh hiệu “Thẩm phán Giỏi” năm 2014, ngày 28/8/2014, TAND hai cấp tỉnh Lào Cai đã tổ chức kỳ thi tuyển chọn “Thẩm phán Giỏi” năm 2014.
Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức thi Thẩm phán giỏi năm 2014(27/08/2014)
Ngày 22/8/2014, TAND tỉnh Bình Thuận tổ chức thi Thẩm phán giỏi năm 2014. Có 05 thí sinh đủ tiêu chuẩn dự thi theo quy chế thi tuyển danh hiệu “Thẩm phán giỏi” và xét tặng danh hiệu “Thẩm phán tiêu biểu”,“Thẩm phán mẫu mực” do TAND tối cao ban hành. Đây là những Thẩm phán được lựa chọn, giới thiệu trong số 79 Thẩm phán của hai cấp Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận.