Điển hình tiên tiến
TAND huyện Cao Lãnh: Nhiều năm liền là lá cờ đầu phong trào thi đua của Tòa án 2 cấp tỉnh Đồng Tháp(08/01/2018)
Trong năm qua, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo TAND tối cao, TAND tỉnh Đồng Tháp và các cấp lãnh đạo địa phương cùng với sự cố gắng, chung sức đồng lòng của toàn thể cán bộ, công chức TAND huyện Cao Lãnh đã vượt mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Toà án nhân dân Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước(07/11/2016)
Thực hiện việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức bình xét, lựa chọn và giới thiệu tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong phong trào thi đua yêu nước, đó là Tập thể Toà án nhân dân Quận 1 và Ông Mai Xuân Bình, Chánh án Toà án nhân dân Quận 1.
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao khen thưởng Thẩm phán và Hội thẩm tham gia xét xử vụ án ma túy trọng điểm(01/10/2016)
Ngày 15/09/2016, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã tặng thưởng Bằng khen cho ông Lương Văn Can – Thẩm phán – Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình - Chủ tọa phiên tòa và bà Nguyễn Thị Miến – Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình vì đã lập thành tích xuất sắc trong xét xử vụ án trọng điểm về mà túy do Vũ Ngọc Sơn cùng 34 bị cáo, phiên tòa xét xử Sơ thẩm được mở từ ngày 06/1 đến 19/1/2016, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình.
Những tấm gương Điển hình tiên tiến của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương(29/09/2016)
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và tích cực thông tin, tuyên truyền các tấm gương điển hình trong phong trào thi đua của Toà án nhân dân các cấp, Chánh án TAND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các đơn vị Toà án đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu công tác năm 2016 đồng thời tổ chức lựa chọn các tấm gương điển hình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng tháng để giới thiệu, tôn vinh trên các phương tiện thông tin, truyền thông của Toà án nhân dân.
Tòa án nhân dân Quận 7 - Lá cờ đầu của hệ thống Tòa án hai cấp thành phố Hồ Chí Minh(06/04/2016)
Trong năm 2015, mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng được sự chỉ đạo, lãnh đạo của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phấn đấu, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức Tòa án nhân dân Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Trang trước 1 2 3 ... Trang sau