Tin chi tiet

Chi bộ Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội đơn vị trong sạch vững mạnh năm 2017.

Năm 2017 với đặc điểm là trên địa bàn Thủ đô Hà Nội tình hình tội phạm không có chiều hướng giảm và vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, có nhiều vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có mức án cao nhất Tử hình, xuất hiện những tội danh mới, tác động trực tiếp đến hoạt động của cơ quan tư pháp trong đó có Tòa án Quân sự. Đội ngũ cán bộ làm công tác nghiệp vụ còn thiếu như Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên. Trong khi đó trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên trong chi bộ không đồng đều, để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp nhiệm vụ đặt ra phải nâng cao một bước kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, năng lực thực tiễn, khả năng nhạy bén giải quyết các vấn đề phát sinh. Mặt khác, một số bộ Luật mới được Quốc hội khóa 13 thông qua nhưng lại lùi thời hạn có hiệu lực như BLHS, BLTTHS. Từ đặc điểm trên Chi bộ Toà án quân sự Thủ đô Hà Nội đã bám sát nhiệm vụ thực tiễn từ đó đề ra các chủ trương, giải pháp sát đúng để lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó có những nhiệm vụ, những mặt công tác hoàn thành xuất sắc. Cụ thể:

Về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị. Chi bộ đã lãnh đạo tốt công tác giáo dục,quán triệt nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan 100% cán bộ, đảng viên xác định tốt trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong đó về công tác xét xử đã đảm bảo xét xử đúng người,đúng tội, đúng pháp luật, không xét xử oan người vô tội hay bỏ lọt tội phạm và không có vụ nào để quá hạn luật định. Công tác giám đốc kiểm tra án được duy trì thường xuyên có nề nếp, UBTP kịp thời ra các các thông báo kiểm tra giám đốc án hàng quý đối với Toà cấp dưới và tự kiểm tra đối với cấp mình, quá trình kiểm tra phát hiện những sai sót, hạn chế… kịp thời rút kinh nghiệm; góp phần thống nhất nhận thức áp dụng pháp luật. Công tác thi hành án; công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật luôn được lãnh đạo, triển khai có nề nếp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; đơn vị là một trong trong số ít đơn vị viết tới 02 chuyên đề khoa học trong năm đều đạt điểm Giỏi.

Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội tổ chức tập huấn nghiệp vụ xét  xử cho Hội thẩm quân nhân
của Tòa án quân sự hai cấp Thủ đô Hà Nội năm 2017

Về lãnh đạo  xây dựng cơ quan: Chi bộ luôn coi trọng lãnh đạo công tác tư tưởng, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, truyền thống của quân đội và của ngành Toà án, thường xuyên quán triệt tình hình nhiệm vụ. Làm tốt công tác tư tưởng nên tất cả cán bộ, đảng viên, nhân viên của Toà án luôn yên tâm công tác, chủ động khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. Tham gia tích cực phong trào thi đua cơ sở. Đảm bảo đầy đủ chương trình học tập huấn luyện tại chức, quân số tham gia đạt 100%, kết quả kiểm tra đạt kết quả cao. Đến nay 100% cán bộ làm công tác chuyên môn đều có trình độ sau Đại học và Cao cấp lý luận Chính trị. Quy chế dân chủ được tuân thủ và phát huy tác dụng tốt. Tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình được chuyển biến tích cực. Lãnh đạo chỉ huy đã sâu sát nắm hoàn cảnh tâm tư của cán bộ, đảng viên. Cán bộ đảng viên đã thực sự nêu cao trách nhiệm đối với tập thể, tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo chỉ huy, cởi mở trong sinh hoạt. Chú trọng công tác tham mưu cho đảng uỷ Tòa án quy hoạch cán bộ đảm bảo tính kế thừa, tránh hụt hẫng và đáp ứng với công cuộc cải cách tư pháp.

Về lãnh đạo xây dưng Chi bộ: Công tác xây dựng đảng được duy trì có nền nếp; Chi bộ ra Nghị quyết lãnh đạo hàng tháng sát với nhiệm vụ của đơn vị và đúng quy định của tổ chức Đảng cấp trên. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ cấp uỷ và Chi bộ luôn đoàn kết thống nhất cao; công tác phát triển đảng luôn được quan tâm. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tới từng cán bộ, đảng viên; những hạn chế, khuyết điểm, tồn tại của từng cá nhân được chỉ ra sau phê bình và tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) đã được khắc phục triệt để. Cán bộ, đảng viên trong Chi bộ luôn gương mẫu trong việc thực hiện Nghị quyết và luôn tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước; tạo được môi trường văn hoá lành mạnh trong cơ quan. Xây dựng cơ quan đơn vị đạt vững mạnh toàn diện.

Trong năm không có đảng viên, cán bộ, nhân viên vi phạm kỷ luật, pháp luật; Công tác cán bộ, chính sách được thường xuyên quan tâm. Xây dựng tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh.

Về lãnh đạo xây dựng tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân: Trong năm tuy đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn còn thiếu so với biên chế nhưng lãnh đạo, chỉ huy cơ quan đã nghiên cứu sắp xếp, phân công nhiệm vụ phù hợp; duy trì điều hành cơ quan hoạt động có nền nếp; tham gia tích cực, chủ đông các phong trào thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ và các mặt công tác hành chính quân sự, bắn súng, điều lệnh, kiểm tra nhận thức chính trị và pháp luật 100% cán bộ, nhân viên tham gia. Kết quả đơn vị đạt Khá.

Về lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng: Luôn được cấp uỷ, chi bộ quan tâm lãnh đạo đạt kết quả tốt.

Năm 2017 tuy còn một số hạn chế nhưng chi bộ đã lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ được giữ vững, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; Đơn vị đạt vững mạnh toàn diện, Cơ quan an toàn tuyệt đối. Trong thi đua cơ sở qua đánh giá của Hội đồng thi đua – khen thưởng của Cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu thì Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội là một trong số ít đơn vị được Cục Chính trị biểu dương trong cả 3 Qúy và năm. Là đơn vị dẫn đầu trong khối các Cơ quan bảo vệ Pháp luật của Cục Chính trị - Bộ Tổng Tham mưu. Kết quả cuối năm đơn vị đạt đơn vị Quyết thắng. Trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên được đề cao, nhiều cán bộ, đảng viên được tặng giấy khen, bằng khen trong thi đua cơ sở ở Cục Chính trị - Bộ Tổng tham mưu và trong thi đua của các Toà án quân sự cũng như của ngành Toà án nhân dân. Chi bộ Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội được Đảng bộ Cục Chính trị - Bộ Tổng Tham mưu tặng Giấy khen “Đạt tiêu chuẩn tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh năm 2017”.

Cán bộ, nhân viên TAQSTĐHN chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạp TANDTC, TAQSTW cùng đại diện các cơ quan, đơn vị trong BTTM và các thế hệ cán bộ, nhân viên của Tòa án quân sự hai cấp Thủ đô Hà Nội trong buổi gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày thành lập (05/7/1947-05/7/2017)

Năm 2018 Chi bộ Toà án quân sự Thủ đô Hà Nội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh tần của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Với mục tiêu cao nhất Chi bộ Toà án quân sự Thủ đô Hà Nội quyết tâm đoàn kết, thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2018, phấn đấu tiếp tục đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện và được khen thưởng của trên./.

Th.Sĩ Độc Ngọc Bình (TAQSTĐ Hà Nội)
Các tin khác: