Hoạt động Thi đua khen thưởng

Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp phát động phong trào thi đua năm 2018.

Tại Hội nghị triển khai công tác TAND năm 2018, được sự ủy quyền của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bà Nguyễn Thúy Hiền Phó Chánh án TANDTC, đã phát động phong trào thi đua năm 2018 với sáu nội dung chính.

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền phát động thi đua tại Hội nghị

Phát huy kết quả công tác đạt được trong năm 2017, tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo chủ đề thi đua xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với chủ đề hành động Tòa án nhân dân là “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý” đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, tạo khí thế thi đua sôi nổi, chủ động, sáng tạo quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, Tòa án nhân dân tối cao phát động phong trào thi đua năm 2018 trong Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp với chủ đề “Tòa án nhân dân đoàn kết, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2018, lập thành tích thiết thực chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc”.

Trên cơ sở chủ đề thi đua năm 2018 do Tòa án nhân dân tối cao phát động các Cụm thi đua, các Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp, các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và Học viện Tòa án căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua tập trung vào 6 nội dung cụ thể sau đây:

1.Tiếp tục quán triệt nghiêm túc các quy định của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”…Cụ thể hóa nội dung Nghị quyết của Ban Cán sự đảng và Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về công tác trọng tâm năm 2018 vào nội dung phát động thi đua.

2. Thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng của các phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua cần xác định rõ chủ đề, nội dung, tiêu chí, làm cho phong trào đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả hơn nữa, giảm tối đa tỷ lệ án hủy và sửa do lỗi chủ quan, án quá hạn luật định; đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới công tác hành chính tư pháp, bảo đảm đơn vị làm việc nề nếp, khoa học, tạo thuận lợi nhất cho người dân khi tiếp xúc với Tòa án, xây dựng Tòa án nhân dân thật sự là biểu tượng công lý trong đời sống xã hội.

3. Tiếp tục triển khai kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tổ chức phát động các đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018). Phát động phong trào thi đua năm 2018, xây dựng kế hoạch thi đua gắn với phong trào thi đua của Tòa án và của địa phương phát động. Tham gia tích cực các hoạt động thi đua trong Khối thi đua các bộ, ban, ngành, nội chính Trung ương.

4. Đẩy mạnh công tác thông tin, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật cũng như tuyên truyền về tổ chức, hoạt động của Tòa án, nâng cao chất lượng thông tin, làm tốt công tác phản hồi, phúc đáp những kiến nghị, phản ánh, thắc mắc của nhân dân liên quan tới hoạt động của Tòa án. Thông qua phong trào thi đua, xây dựng kế hoạch phát hiện bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, tăng cường tuyên truyền giáo dục truyền thống, gương người tốt việc tốt và tạo điều kiện để các điển hình được tuyên truyền, báo cáo nhằm tạo sự lan tỏa trong cộng đồng xã hội.

5. Phát huy vai trò của các tổ chức đảng, đoàn thể làm nòng cốt, thực hiện phong trào thi đua; duy trì các hoạt động văn hóa văn nghệ, hoạt động xã hội,đền ơn đáp nghĩa, đóng góp ủng hộ người nghèo, đồng bào thiên tai, bão lụt, biển đảo quê hương và các phong trào khác của Trung ương và địa phương phát động.

6. Tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, đúng thành tích và quy định của pháp luật. Xác nhận trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong quá trình trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đạt kết quả cao. Thường xuyên rà soát, vinh danh, khen thưởng đối với các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, nhân rộng các điển hình tiên tiến để cán bộ, công chức, người lao động Tòa án các cấp học tập, noi gương.

Thái Trung
Các tin khác: