Điển hình tiên tiến
Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015(30/06/2015)
Ngày 26-6-2015, TAND tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai và đông đảo cán bộ công chức của TAND tỉnh Đồng Nai.
Tòa án nhân dân tỉnh Long An tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015(24/06/2015)
Ngày 19/6/2015, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Long An tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015.
Cụm thi đua số VII tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và tập huấn nghiệp vụ Tòa án quân sự năm 2015(22/06/2015)
Trong các ngày từ 16 - 18/6/2015, Cụm thi đua số VII đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và tập huấn nghiệp vụ Tòa án quân sự năm 2015 tại tỉnh Thái Nguyên.
Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III(22/06/2015)
Ngày 20/6, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Tòa án nhân dân hai cấp lần thứ III (giai đoạn 2010 - 2015), đồng thời tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác trong giai đoạn tới.
Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2015(19/06/2015)
Ngày 17/6/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015 trong Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Kiên Giang.
Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III giai đoạn 2010-2015(19/06/2015)
Thực hiện Kế hoạch số 113/TANDTC-TĐKT ngày 13/5/2015 của TAND tối cao về “Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước TAND lần thứ III và Hội nghị điển hình tiên tiến tại các đơn vị TAND năm 2015”, sáng ngày 17/6/2015, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III (2010 - 2015).