Điển hình tiên tiến

Toà án nhân dân Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước

Thực hiện việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức bình xét, lựa chọn và giới thiệu tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong phong trào thi đua yêu nước, đó là Tập thể Toà án nhân dân Quận 1 và Ông Mai Xuân Bình, Chánh án Toà án nhân dân Quận 1.

Tập thể Tòa án nhân dân Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Đối với thể Tòa án nhân dân Quận 1, trong năm 2016, với sự nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo cùng đội ngũ cán bộ, công chức, đơn vị đã có những giải pháp trong tổ chức phong trào thi đua đem lại hiệu quả thiết thực như: Xây dựng quy định về việc đánh giá thực hiện chỉ tiêu thi đua đối với từng cán bộ, công chức của đơn vị; nghiên cứu và tổ chức thực hiện thành công một số chuyên đề đem lại kết quả cao trong thực hiện chỉ tiêu thi đua về giải quyết các loại vụ án như “Giải quyết tranh chấp lao động từ thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân Quận 1”, “Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất tại Thành phố Hồ Chí Minh”. Trong công tác quản lý điều hành, Toà án nhân dân Quận 1 đã đẩy mạnh việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin để theo dõi tiến độ giải quyết án, kiểm tra công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án của từng Thẩm phán. Xây dựng các quy trình thụ lý vụ án, quy trình phối hợp thực hiện thủ tục tống đạt thông báo các văn bản tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính để thực hiện trong đơn vị, do đó đã khắc phục được các hạn chế và các sai sót của cán bộ trong các quy trình giải quyết vụ án và đẩy nhanh tiến độ giải quyết của từng vụ án cụ thể.

Ông Mai Xuân Bình, Chánh án Toà án nhân dân Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
 đang nghiên cứu công việc tại phòng làm việc

Đối với cá nhân cá nhân Ông Mai Xuân Bình, Chánh án Toà án nhân dân Quận 1. Trên cương vị người đứng đầu đơn vị, để xây dựng đơn vị vững mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua, ông Bình đã tích cực nghiên cứu và có các giải pháp tích cực đổi mới trong phát động và tổ chức phong trào thi đua của đơn vị gắn việc tổ chức các phong trào thi đua với việc thực hiện chỉ tiêu công tác chuyên môn của đơn vị. Đặc biệt tích cực chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý như xây dựng phần mềm “Quản lý hồ sơ vụ án” và “Quy trình thụ lý vụ án” tại đơn vị nhờ đó đã giúp cho công tác giải quyết các loại vụ án từ giai đoạn thụ lý cho đến khi giải quyết xong vụ án đều được giám sát và tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật. Ngoài việc thực hiện công tác chuyên môn trong thời gian qua, Ông còn tích cực phát động các phong trào văn thể mỹ thu hút được sự tham gia nhiệt tình của đội ngũ cán bộ, công chức nên đơn vị Tòa án nhân dân Quận 1 luôn trở thành đơn vị dẫn đầu của Tòa án nhân dân cấp quận, huyện tại thành phố Hồ Chí Minh về các phong trào văn thể mỹ và các hoạt động xã hội từ thiện. Với những thành tích đó, nhiều năm liền ông Mai Xuân Bình luôn đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và năm 2015 được vinh dự nhận danh hiệu “Huân chương Lao động hạng Nhì”.

Nhật Nhật
Các tin khác: