Điển hình tiên tiến

Tòa án nhân dân Quận 7 - Lá cờ đầu của hệ thống Tòa án hai cấp thành phố Hồ Chí Minh

Trong năm 2015, mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng được sự chỉ đạo, lãnh đạo của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phấn đấu, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức Tòa án nhân dân Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Quận 7 có vị trí chiến lược trong khai thác giao thông đường thuỷ và đường bộ, đồng thời đây cũng là cửa ngõ phía Nam của thành phố Hồ Chí Minh, là cầu nối mở hướng phát triển của thành phố với biển Đông và thế giới. Với những giá trị đó, Quận 7 có điều kiện thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Khu chế xuất Tân Thuận trên địa bàn quận là một trong những khu chế xuất lớn và hiệu quả nhất của thành phố. Cùng với sự phát triển về kinh tế, tình hình tội phạm và các tranh chấp phát sinh trên địa bàn cũng có xu hướng gia tăng cả về số lượng cũng như tính chất và mức độ phức tạp.

Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm 2015, cấp ủy, lãnh đạo Tòa án nhân dân Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và quán triệt sâu sắc cho mỗi một cán bộ công chức trong việc lãnh, chỉ đạo về việc tổ chức thực hiện chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trong điều kiện biên chế còn thiếu, khối lượng công việc nhiều và phức tạp nên cán bộ, công chức trong toàn đơn vị luôn tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia tập huấn, trao đổi nghiệp vụ, xây dựng các đề tài, sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng công tác; thực hiện tốt các phong trào thi đua để hoàn thành xuất sắc về các mặt công tác.

Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nên ngay từ đầu năm, Chi bộ Tòa án nhân dân Quận 7 đã ra Nghị quyết chỉ đạo về công tác thi đua, gắn phong trào thi đua với việc đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án 2015. Lãnh đạo đơn vị đã phối hợp với tổ chức Công đoàn xây dựng chương trình hành động về công tác thi đua, khen thưởng theo định hướng có chiều sâu, có kế hoạch, mục tiêu cụ thể để phát động phong trào thi đua thường xuyên; định kỳ hoặc theo chuyên đề; xây dựng cá nhân điển hình tiên tiến qua từng đợt thi đua; tham gia ký giao ước thi đua với các đơn vị và tổ chức cho cán bộ, công chức đăng ký thi đua; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tư pháp, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt chú trọng đến công tác giải quyết dứt điểm các loại án gắn liền với nâng cao chất lượng xét xử.

Trong năm 2015, đơn vị đã xây dựng và triển khai thực hiện công trình “Dân vận khéo” với chủ đề “Chủ động, tăng cường đối thoại”. Chủ đề này là một bước tiếp theo trong quá trình thực hiện công tác dân vận tại Tòa án nhân dân Quận 7, thể hiện tính tiên phong, sáng tạo, tính chủ động, tính dám chịu trách nhiệm trước nhân dân trên tinh thần “Gần dân, hiểu dân, học dân, giúp dân” như lời Bác dạy. Đây là bước tiến nhằm nắm bắt được tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân, kịp thời xử lý, giải quyết những bức xúc của người dân, giảm thiểu đến mức thấp nhất việc người dân vì bức xúc phải khiếu nại mà còn để củng cố niềm tin của người dân, tạo điều kiện cho người dân đưa ra các ý kiến, sáng kiến giúp cho Tòa án khắc phục những hạn chế, tồn tại để hoàn chỉnh hơn nữa trong công tác tiếp công dân và trong các hoạt động khác. Từng bước chuyên nghiệp hóa công tác tiếp công dân, từ khâu chuẩn bị cơ sở vật chất cho đến bố trí cán bộ bằng những nội dung hành động cụ thể.

Năm 2015, Tòa án nhân dân Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý 2.035 vụ việc, tăng 498 vụ việc so với năm 2014; đã giải quyết 1.982 vụ, đạt tỷ lệ 97,4%. Các loại án đã xét xử kịp thời, đúng pháp luật, chất lượng công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án ngày càng được nâng cao. Không có bản án tuyên không rõ ràng, không có án hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán; không có án oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm; không có án quá hạn luật định; việc áp dụng hình phạt tù cho hưởng án treo, trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát để điều tra bổ sung đều đảm bảo đúng quy định. Đồng thời, nhằm làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho nhân dân, trong năm 2015, Tòa án Quận 7 cũng đã tổ chức 22 phiên tòa lưu động, thu hút đông đảo quần chúng tham dự. Ngoài ra, đơn vị còn hỗ trợ cho Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử 04 vụ án hình sự trên địa bàn Quận.

Những thành tích Tòa án nhân dân Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã đã đạt được, đơn vị đã nhiều lần được công nhận Tập thể lao động xuất sắc;  năm 2014 được tặng thưởng "Cờ thi đua Tòa án nhân dân". Đặc biệt, với những thành tích đã đạt được trong năm 2015 tại Hội nghị tổng kết công tác Tòa án nhân dân và triển khai nhiệm vụ năm 2016, Tòa án nhân dân Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng “Cờ thi đua của Chính phủ”.

Mai Ngát
Các tin khác: