Kỷ niệm chường "Vì sự nghiệp Tòa án" 

TRÍCH QUY CHẾ

XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP TÒA ÁN"

"Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/TA-TĐKT ngày 22/6/2007

của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục đích yêu cầu
Kỷ nhiệm chương "Vì sự nghiệp Tòa án" là hình thức khen thưởng của ngành Tòa án nhân dân để ghi nhận thành tích, công lao của các cá nhân có đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Tòa án nhân dân.
Điều 2 Thời điểm xét tặng Kỷ niệm chương
Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tòa án" được xét tặng hàng năm nhân dịp kỷ niệm ngày Truyền thống của ngành Tòa án nhân dân 13/9.

CHƯƠNG II

ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG

Điều 3: Đối tượng xét tặng
1. Các cá nhân đã và đang công tác trong ngành Tòa án nhân dân, bao gồm: cán bộ, công chức, nhân viên Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân địa phương; các sỹ quan, chiến sỹ trong các đơn vị Tòa án quân sự; các Hội thẩm nhân dân và Hội thẩm quân thân.
2.Đổi tượng đối ngoại:
2.1. Các đồng chí cán bộ lãnh đạo ửo địa phương hoặc quân đội có thành tích, công lao đối với ngành Tòa án nhân dân:
a, Cấp tỉnh: Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND, Phó Bí thư thường trực, Phó Chủ tịch thường trực UBND, Phó Chủ tịch thường trực HĐND, Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng các Ban của Đảng, Thủ trưởng các cơ quan trong khối nội chính, các thành viên Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán.
b, Cấp huyện: Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND.
c, Quân sự: Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo cấp quân khu, quân chủng; lãnh đạo Bộ chủ huy quân sự cấp tỉnh, nơi có trụ sở của Tòa án quân sự đóng quân.
2.3 Người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài ở Việt Nam có công lao đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Tòa án nhân dân.

Điều 4: Tiêu chuẩn xét tặng
1. Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 3 của Quy chế này đạt một trong các tiêu chuẩn sau có thể được xét, đề nghị tặng thưởng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tòa án":
a) Có thời gian công tác trong ngành Tòa án nhân dân từ 20 năm trở lên. Đối với những người đã và đang công tác trong ngành Tòa án mà đã có thời gian công tác ở cơ quan Trọng tài kinh tế các cấp, hoặc ở các cơ quan bảo vệ pháp luật khác thì thời gian công tác ở các cơ quan đố cũng được tính như thời gian công tác trong ngành Tòa án nhân dân, nhưng phải có ít nhất 5 năm công tác trong ngành Tòa án nhân dân.
b) Cán bộ lão thành cách mạng thuộc ngành Tòa án nhân dân; những người có thành tích xuất sắc, có đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Tòa án nhân dân; cán bộ, công chức, nhân viên trong ngành Tòa án nhân dân được tặng thưởng danh hiệu "Anh hùng lao động",danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc". hoặc đượng tặng thưởng Huân chương.
c) Cán bộ, công chức sắp nghỉ hưu, đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác, nhưng đã có thời gian từ 5 năm trở lên giữ một trong các chức vụ sau: Chánh tòa, Vụ trưởng hoặc tương đương, Phó Chánh tòa, Phó vụ trưởng hoặc tương đương, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân các cấp.
d) Hội thẩm nhân dân, Hội thẩm quân nhân đã có thời gian tham gia công tác xét xử từ 10 năm trở lên.
2. Các đối tượng đối ngoại quy định tại khoản 2 Điều 3 của Quy chế này đạt một trong các tiêu chuẩn sau có thể được xét, đề nghị tặng thưởng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tòa án":
a) Có nhiều thành tích, công lao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Tòa án nhân dân.
b) Có sáng kiến, công trình nghiên cứu khoa học có giá trị thiết thực đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Tòa án nhân dân.
c) Có thành tích, công lao trong quá trình thực hiện các công trình, dự án, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Tòa án nhân dân.