Thẩm phán tiêu biểu

Bà Nguyễn Thị Quang - Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An được vinh danh Thẩm phán tiêu biểu năm 2014

Bà Nguyễn Thị Quang, sinh năm 1962, quê quán xã Thuỷ An, huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chức vụ hiện tại: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Bí thư chi bộ; Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Vinh tỉnh Nghệ An.

Trong hơn bốn nhiệm kỳ làm Thẩm phán (từ tháng 10/1994 đến tháng 12/2013), bà đã xét xử, giải quyết 1.487 vụ án các loại, không có án bị hủy do lỗi chủ quan, không có án quá hạn luật định. Với trách nhiệm là một người Thẩm phán, bà đã luôn cố gắng nghiên cứu học hỏi, cập nhật kịp thời các thông tin văn bản mới, các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ. Đồng thời trong công tác chuyên môn luôn nghiên cứu kỹ hồ sơ, thận trọng đánh giá, phân tích chứng cứ, thực hiện đúng quy trình tố tụng. Trong công việc thực hiện nhiệm vụ của người Thẩm phán bà đã luôn lấy chữ tâm làm đầu và làm việc với trách nhiệm cao, thận trọng, chính xác nên đã  hạn chế tối đa việc sai sót trong thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài kết quả công tác chuyên môn, trong thực hiện chức trách quản lý, lãnh đạo, điều hành đơn vị: Từ năm 2009 đến nay bà là Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Vinh. Tháng 10/2010 được bổ nhiệm Chánh án Toà án nhân dân thành phố Vinh, trong thời gian giữ các chức vụ quản lý bà đã cùng tập thể lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Toà án nhân dân thành phố Vinh là đơn vị có số lượng lớn các vụ án phải thụ lý và giải quyết, mỗi năm đơn vị thụ lý, giải quyết từ 1500 đến 1700 vụ án các loại. Nhưng dưới sự lãnh đạo, quản lý của bà cùng tập thể lãnh đạo đã lãnh đạo đơn vị đề ra nhiều biện pháp, giải pháp để tăng hiệu suất công tác nên hằng năm đơn vị luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu thi đua, bảo đảm tốt chất lượng xét xử theo tinh thần nhiệm vụ cải cách tư pháp. Với sự đóng góp của bà trong nhiều năm qua từ năm 2009 đến nay đơn vị Toà án nhân dân thành phố Vinh luôn đạt Tập thể lao động xuất sắc và được tặng thưởng nhiều danh hiệu: Năm 2009 được tặng thưởng Cờ thi đua Chính phủ; năm 2010 được tặng thưởng Bằng khen của Tòa án nhân dân tối cao; năm 2011 được Chánh án TAND tối cao tặng Cờ thi đua Toà án nhân dân; năm 2012  được tặng Cờ thi đua Chính phủ; Huân chương lao động hạng II và năm 2013 đơn vị được được UBND tỉnh Nghệ An tặng thưởng Bằng khen.

Để đạt được những thành tích nêu trên bà Nguyễn Thị Quang đã chia sẻ kinh nghiệm của bản thân: Theo bà là người Thẩm phán để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trước hết thì phải không ngừng rèn luyện bản thân về mọi mặt như: Thường xuyên tu dưỡng về phẩm chất đạo, đức lối sống, phát huy tác phong gương mẫu của người Đảng viên, của người Thẩm phán, người đứng đầu đơn vị. Sống trung thực lành mạnh, nêu cao ý thức xây dựng tinh thần đoàn kết trong đơn vị. Gương mẫu trong việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; trong thực hiện, chấp hành quy chế dân chủ, quy định của đơn vị. Trong quan hệ với anh em đồng chí, đồng nghiệp luôn phải chân thành, thẳng thắn và cởi mở có như vậy mới tạo điều kiện để đồng nghiệp tin tưởng giúp mình hoàn thành chức trách được giao.

Để giúp cho việc thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn:  Theo bà trước hết với trách nhiệm Thẩm phán bản thân phải luôn cố gắng, tích cực dành thời gian nghiên cứu học hỏi cập nhật kịp thời các thông tin văn bản pháp luật mới; tham khảo thường xuyên các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ của hệ thống Toà án nhân dân, từ đó áp dụng vào công tác chuyên môn. Trong xét xử phải luôn chú trọng nghiên cứu kỹ hồ sơ, thận trọng đánh giá, phân tích chứng cứ, thực hiện đúng qui trình tố tụng. Quá trình xét xử và giải quyết án phải luôn lấy chữ tâm làm đầu, thận trọng nghiên cứu tài liệu, chứng cứ nhằm hạn chế tối đa việc sai sót. Đối với việc giải quyết một vụ án cụ thể, theo bà phải luôn bám sát, nghiên cứu các văn bản pháp luật khi giải quyết các vụ án cũng như nội dung vụ án trên cơ sở đó xây dựng một định hướng giải quyết vụ án để đảm bảo quyền của đương sự cũng như đạt được mục đích thấu tình đạt lý. Trong công tác giải quyết các vụ án về Dân sự, Hành chính; Hôn nhân và gia đình phải luôn chú trọng công tác hòa giải lên hàng đầu. Trong hoà giải phải phân tích có tình, có lý đảm bảo công bằng xã hội và đảm bảo quyền lợi chính đáng của các bên đương sự. Đối với các vụ án phức tạp, đương sự nhiều người, thiếu hợp tác bà luôn chỉ đạo các Thẩm phán trực tiếp giải quyết vụ án phải kiên trì hoà giải. Thông qua đó cũng có tác dụng giải quyết được nhiều vụ án thông qua thủ tục hoà giải. Từ những kinh nghiệm này mà giúp bà trong những năm qua, dù phải giải quyết, xét xử với số lượng lớn các vụ án bà vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua công tác kiểm tra hàng năm của phòng giám đốc kiểm tra các vụ án bà trực tiếp giải quyết đã không có các sai sót, vi phạm về mặt tố tụng cũng như nội dung và đánh giá cao về chất lượng xét xử của bà.

Về công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo:  Là người được giao giữ các cương vị công tác, vừa là người đứng đầu quản lý đơn vị, vừa tham gia công tác của địa phương để  luôn hoàn thành tốt mọi công việc mà cấp trên và địa phương giao phó, bản thân bà luôn phát huy tính chủ động trong xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Bà cùng với tập thể lãnh đạo tổ chức điều hành các hoạt động chung của cơ quan đi vào nề nếp, chấp hành nghiêm kỷ luật công vụ và hiệu quả công tác cao. Xây dựng đơn vị Toà án nhân dân thành phố Vinh luôn giữ vững truyền thống đoàn kết nội bộ có phong trào thi đua sôi nổi hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, hằng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu công tác.

Bên cạnh phải hoàn thành tốt các mặt công tác, bà còn dành thời gian nghiên cứu đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo cũng như thời gian tiếp công dân để lắng nghe ý kiến của nhân dân cũng như những phản hồi của nhân dân đối với cán bộ công chức Tòa án nhân dân thành phố Vinh. Để từ đó có những biện pháp chỉ đạo, lãnh đạo uốn nắn các sai sót của cán bộ, công chức nhằm xây dựng tập thể đoàn kết thống nhất. Động viên cán bộ, công chức cơ quan tập trung trí tuệ, toàn tâm toàn lực thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời thông qua công tác tiếp dân, lắng nge ý kiến của người dân đã giúp bà trong lãnh đạo điều hành đơn vị kịp thời khắc phục những hạn chế tồn tại nhằm chấm dứt các biểu hiện suy thoái về phẩm chất chính trị như những biểu hiện về thái độ làm việc chưa đúng mực, chưa chuẩn mực của một số cán bộ Đảng viên, lời ăn tiếng nói thiếu ân cần hòa nhã với dân. Do đó, nhiều năm qua đội ngũ cán bộ, công chức trong đơn vị luôn chấp hành nghiêm quy chế của Tòa án nhân dân các cấp, của đơn vị, không có cán bộ vi phạm kỷ luật.

Để nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức khắc phục tư tưởng dễ làm khó để, làm tình trạng án kéo dài hoặc quá hạn luật định và nhằm hạn chế tối đa án bị hủy và cải sửa nghiêm trọng do lỗi chủ quan của Thẩm phán. Bà đã chú trọng cùng tập thể lãnh đạo tăng cường quản lý chuyên môn, quản lý chặt chẽ công tác thụ lý, xét xử các loại án, công tác thi hành án hình sự. Tất cả các vụ án trước khi đưa ra xét xử thẩm phán được giao xét xử đều phải báo cáo trung thực về vụ án với người có thẩm quyền để trao đổi và áp dụng thống nhất pháp luật. Nếu ra phiên tòa có tình tiết mới thay đổi đường lối xét xử thì thẩm phán phải báo cáo lại với người có thẩm quyền để cần thiết phải trao đổi thống nhất nhằm giải quyết đúng đắn vụ án và thực hiện tốt quy định về phòng chống suy thoái tiêu cực trong hoạt động chuyên môn, giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Toà án.

Trong công tác điều hành bà đã thực hiện tốt việc phân công, phân việc cho các Phó Chánh án phụ trách để chủ động trong công việc và nâng cao tinh thần trách nhiệm về các công việc được giao. Đồng thời luôn thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở lưu ý đến các vụ việc phức tạp được dư luận quan tâm, có đơn thư khiếu nại, khiếu kiện của công dân để từ đó chỉ đạo kiên quyết giải quyết dứt điểm sớm. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chia sẻ động viên với cấp dưới trong mọi công việc.

Một số kinh nghiệm trong thực hiện công tác chuyên môn theo bà Quang chia sẻ:

- Đối với án hình sự: Để các vụ án được giải quyết và xét xử tuân thủ đúng  các quy định pháp luật, nâng cao chất lượng đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai, đảm bảo tính nghiêm minh và công bằng xã hội thì quá trình giải quyết, xét xử bản thân Thẩm phán phải luôn thận trọng khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, xem xét đánh giá một cách khoa học và tỷ mỷ những tài liệu chứng cứ theo đúng trình tự pháp luật về tố tụng cũng như nội dung. Để từ đó đưa ra những nhận định sắc bén, những lập luận xác đáng về thẩm quyền, tội danh cũng như khung hình phạt đối với từng hành vi phạm tội đối với từng người phạm tội. Trên cơ sở đó đưa ra những phán quyết, quyết định bản án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Ngoài ra còn thực hiện và làm tốt công tác phối hợp giữa ba ngành Công an- Viện kiểm sát- Tòa án, đó cũng là một trong những điều kiện để giải quyết vụ án được chính xác, công minh, đúng quy định pháp luật.

- Đối với án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính:

Đây là những loại vụ án mà quá trình giải quyết bản thân Thẩm phán đa số phải tự xác minh, thu thập chứng cứ để có căn cứ giải quyết vụ án nên đòi hỏi phải có kế hoạch xây dựng hồ sơ ngay từ đầu. Nghĩa là sau khi được phân công giải quyết vụ án bản thân phải xác định cụ thể về tố tụng (điều kiện thụ lý, phạm vi khởi kiện, nội dung quan hệ tranh chấp, tài liệu chứng minh). Sau đó trên cơ sở hồ sơ vụ án phải lên kế hoạch cụ thể để tiến hành các bước, các quy trình tố tụng để từ đó có hướng giải quyết đúng đắn. Để giải quyết các loại án nêu trên được tốt theo bà phải chú trọng công tác hòa giải và đối thoại. Thẩm phán phải biết vận dụng đường lối pháp luật nhuần nhuyễn, phân tích thấu tình đạt lý đảm bảo công bằng và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các bên đương sự, đồng thời qua đó sẽ nắm rõ hơn, sâu hơn về bản chất sự việc; giải thích cho các đương sự biết được những quyền lợi và các nghĩa vụ từ đó phân tích cho các đương sự để họ tự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án, tránh được mâu thuẫn, bất đồng. Tuy nhiên, trên thực tế theo bà có rất nhiều vụ án mà bản thân bà sau khi đã kiên trì hòa giải, đối thoại nhưng không đạt được kết quả, thì phải có kế hoạch phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan có liên quan tiến hành điều tra, thu thập bổ sung chứng cứ, sau đó phải đánh giá khách quan toàn diện và tính pháp lý của tài liệu chứng cứ để đưa ra xét xử kịp thời đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự. Như vậy đối với các loại án này một kinh nghiệm rút ra là phải có kế hoạch cụ thể chi tiết cho từng vụ việc và thực hiện kế hoạch một cách khoa học là điều kiện tiên quyết cho việc giải quyết các vụ án đúng quy định pháp luật, tránh sai sót và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Với những thành tích cống hiến trong công tác, từ năm 2009 đến năm  2013, bà Nguyễn Thị Quang liên tục đạt được danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; năm 2011, bà vinh dự được tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Tòa án nhân dân; năm 2010, năm 2012, bà được Chánh án Tòa án nhân dân tặng Bằng khen và tại lễ vinh danh Thẩm phán tháng 1/2014, bà được Tòa án nhân dân tối cao tặng thưởng danh hiệu “Thẩm phán tiêu biểu”.

Vụ Thi đua - Khen thưởng
Các tin khác: