Góp ý văn bản
"Chuyên mục này phục vụ cho việc lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài Hệ thống Tòa án nhân dân trong quá trình soạn thảo, xây dựng các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân tối cao.Để tham gia góp ý văn bản, các đồng chí cán bộ, công chức, người lao động đang công tác tại Tòa án nhân dân các cấp và bạn đọc chọn phần "Góp ý" và nhập các thông tin góp ý theo hướng dẫn dưới mỗi văn bản."
Văn bản góp ý
Dự thảo góp ý Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Tòa án nhân dân
Góp ý
Văn bản đính kèm